Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Belangrijke mijlpaal bereikt: asbest verboden in Oekraïne

Het Oekraïense ministerie van gezondheid heeft het gebruik van asbest verboden. Het werk van WECF en andere civil society organisaties heeft haar vruchten afgeworpen!

01.09.2017 |
Asbest testing als onderdeel van een WECF workshop

Het gebruik van asbest is een onderwerp dat WECF altijd nauw aan het hart heeft gelegen. Nu kunnen we tot onze grote vreugde aankondigen dat het Oekraïense ministerie van gezondheid het gebruik van alle soorten asbest heeft verboden. "It is prohibited to manufacture and use asbestos regardless of its type, and asbestos-containing products and materials in technological processes and during construction works, …" schrijft de bepaling. Dit vijf jaar nadat WECF, met partner MAMA-86, de eerste Internationale Expert Conferentie over Asbest in Kiev organiseerde, waar voor de eerste keer een open debat kon worden gehouden over het gebruik van asbest in Oekraïne.

Het verbod op het gebruik van asbest heeft veel oppositie moeten verduren. Ten eerste van Oekraïense bedrijven die werken met asbest (4000 werknemers). Daarnaast produceren Oekraïene’s buurtlanden Rusland en Kazachstan 65% van het globale aanbod. Deze landen kunnen verwachten dat de export naar Oekraïne fors zal slinken. Gedurende de periode 2009-2015 importeerde Oekraïne gemiddeld 42,200 ton asbest per jaar.

Figuur: er zijn 55 landen in de wereld met complete of gedeeltelijke verboden op het gebruik van asbest.Oekraïne kan nu aan deze kaart worden toegevoegd. ©AsbestosGlobal

Sinds 2005 is het gebruik van asbest verboden in de E.U., maar in veel landen waar WECF actief is in de voormalige Sovjet Unie, is het nog gewoon toegestaan, en wordt het ook opgegraven. In de V.S. is er ook geen verbod op het gebruik van asbest. De meest voorkomende vorm van asbest is chrysotiel asbest, dit is ook een van de meest gevaarlijke vormen. De wetenschappelijke consensus is dat asbest carcinogene eigenschappen heeft. Ziektes die veroorzaakt kunnen worden door asbest zijn asbestose, mesothelioom en long kanker. Het is geschat door de WHO dat dit leidt tot 100,000 doden per jaar. Asbest is vooral gevaarlijk voor mensen in de bouw en mijnbouw, die in direct contact kunnen komen met asbest. Asbest lijkt verantwoordelijk de zijn voor de helft van de kankersterfgevallen opgelopen op de werkvloer. De meest efficiënte manier om ziektes die veroorzaakt worden door asbest te verminderen is door het uit bannen van het gebruik en aanwezigheid van asbest, ook al kan gebruik in het verleden nog steeds lijden tot gevaarlijke situaties.

WECF is van oudsher vastberaden om het gebruik en aanwezigheid gevaarlijke stoffen in het milieu. De vaste partner van WECF, MAMA-86, opgericht na de Chernobyl nucleaire ramp, strijdt al lange tijd tegen milieu vervuiling in Oekraïne, specifiek tegen chemische vervuiling. WECF’s werk met betrekking tot asbest bevat onder andere het geven van trainingen over chrysotiel asbest, het mijnen ervan en de behandeling van asbest, het gebruik in de bouw en constructie van machines aan lokale NGOs en andere betrokkenen in Kazachstan, Macedonië en Rusland, maar ook het lobbyen op hoog niveau om het gebruik van asbest te beëindigen. WECF is lid van ROCA (Rotterdam Convention Alliance), om complete en effectieve implementatie van de Rotterdam Convention te bewerkstelligen.


Meer Nieuws

"Plastic machinegeweren en kunstmatige geurstoffen" - Werken op VN Chemicalienconferenties
WECF's Chemicalien Expert Alexandra Caterbow uit wat er op VN niveau allemaal gebeurt op het gebied van het bestrijden van schadelijke stoffen en waarom er toch nog altijd mensen zijn die met onze gezondheid een loopje nemen.
18.12.2014 | WECF & Utopia

Was your country given a cancer culprit award?
The countries that obstructed the listing of asbestos were given a Cancer Culprit Award during the 5th Conference of the Parties on the Rotterdam Convention
29.06.2011 | Johanna Hausmann

Canada maakt gebruik van "schandelijke tactiek" door zich te verzetten tegen opnemen van asbest op de lijst van gevaarlijke stoffen
Door verzet tegen opname in Annex 3 van de Rotterdam Conventie wint Noord-Amerikaanse land de ‘kankerveroorzakers’ prijs
22.06.2011 | WECF nieuws