Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF directeur genomineerd als Regionaal Vertegenwoordiger Europese Regio UNEP

Sascha Gabizon is genomineerd als vertegenwoordiger van het VN-Milieuprogramma UNEP

21.09.2017 |
Onze uitvoerend directeur Sascha Gabizon is genomineerd als regionale vertegenwoordiger van het VN-milieuprogramma. Ook WECF lid Petru Botnaru uit Moldavië is genomineerd.

De regionale vertegenwoordigers fungeren als observeerder van de Major Groups Facilitating Commissie, met het doel om de Major Groups’ en stakeholders’ betrekkingen met UNEP te verbeteren. Deze commissie is geen beslissingsorgaan, maar handelt eerder om richting te geven en de betrekkingen van de Major Groups te coördineren. Twee regionale vertegenwoordigers zullen worden verkozen voor elk van de 5 UNEP regio’s, voor een term van een jaar. Momenteel is Sascha afwisselend vertegenwoordiger van de Women’s Major Group.

Gestemd kan worden door alle organisaties die geaccrediteerd zijn bij UNEP.

Voor meer informatie over de verkiezingen en genomineerden zie hier


Meer Nieuws

Dien met je organisatie een projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!
Subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN" open tot en met 15 februari 2019
12.01.2019

Dien je projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!
WECF Nederland mag 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen en maatschappelijke organisaties die op lokaal niveau actief zijn en werken aan de uitvoering van en bewustwording over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de Agenda 2030
09.04.2018

Wil jij ook graag meewerken aan het mee helpen realiseren van de Global Goals, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (de SDGs) ?
Wij zoeken een enthousiaste, leergierige en zelfstandig werkende stagiair(e) (m/v) ter versterking van ons internationale communicatie- en advocacyteam
30.05.2017

Petitie Duurzaam Regeerakkoord Ondertekend door WECF  
Om de Agenda 2030 te realiseren is het van belang dat de SDG's voorop worden gesteld in het politieke beleid. Daarom hebben de organisaties Partos en de Groene Zaak het initiatief genomen voor een publieke oproep aan de om de SDG's op te nemen in het regeerakkoord. Meer dan 400 bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben hieraan gehoor gegeven, waaronder WECF. 
17.05.2017

Stem namens jouw organisatie mee in de verkiezingen van de Women's Major Group!
WECF directeur Sascha Gabizon genomineerd als coördinator voor UNECE Europese Regio & Centraal-Azië
11.02.2017