Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Drents water nog steeds vervuild met bestrijdingsmiddelen

Na eerder onderzoek door WECF tonen metingen van de provincie vervuiling boven de norm aan

26.09.2017 |
In zowel het grond- als het oppervlaktewater van Drenthe zijn bestrijdingsmiddelen boven de norm aangetroffen. Dit blijkt nu ook uit metingen door de provincie en de waterschappen, na eerder alarmerend onderzoek van het internationale vrouwen- en milieunetwerk WECF, gepubliceerd in het rapport “Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen – feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe” van dat eind maart dit jaar verscheen.

Meer informatie is hier te vinden: http://www.nmfdrenthe.nl/nieuws/drents-water-nog-steeds-vervuild-bestrijdingsmiddelen/ 


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

WECF Nederland reageert op de landbouwnota van Minister Schouten: “Kringlooplandbouw is mooi, maar gaat niet samen met pesticiden”
In september presenteerde Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten haar visie op de toekomst van de Nederlandse landbouw: “Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, Nederland als koploper in kringlooplandbouw.” Deze week werd over haar plannen voor de financiering van deze visie in de Tweede Kamer gedebatteerd.
01.11.2018

Drents water nog steeds vervuild met bestrijdingsmiddelen
Na eerder onderzoek door WECF tonen metingen van de provincie vervuiling boven de norm aan
26.09.2017

"Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen - Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe"
WECF Nederland publiceert rapport over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe
24.03.2017 | Margriet Samwel-Mantingh

Europese Commissie neemt beslissing over EDC criteria
Geheel in tegenspraak met voorzorgsprincipe: Schandalig voorstel, aldus artsen-, vrouwen- en milieuorganisaties
16.06.2016