Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Petitie Duurzaam Regeerakkoord Ondertekend door WECF  

Om de Agenda 2030 te realiseren is het van belang dat de SDG's voorop worden gesteld in het politieke beleid. Daarom hebben de organisaties Partos en de Groene Zaak het initiatief genomen voor een publieke oproep aan de om de SDG's op te nemen in het regeerakkoord. Meer dan 400 bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben hieraan gehoor gegeven, waaronder WECF. 

17.05.2017 |
Eind 2015 zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, of afgekort SDG's) van de Verenigde Naties aangenomen. Met deze zeventien doelen wordt de focus gelegd op het aanpakken van wereldwijde uitdagingen zoals armoede, ongelijkheid en klimaatsverandering. Er wordt daarmee als doel gesteld om voor het jaar 2030 voor een beleid te zorgen dat dergelijke uitdagingen, en de onderliggende samenhang, aanpakt op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. De doelen gelden voor alle landen, en dus ook voor Nederland.  

Agenda 2030

Om de Agenda 2030 te realiseren is het van belang dat de SDG's voorop worden gesteld in het politieke beleid. Daarom hebben de organisaties Partos en de Groene Zaak het initiatief genomen voor een publieke oproep aan de om de SDG's op te nemen in het regeerakkoord. Meer dan 400 bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben hieraan gehoor gegeven, waaronder WECF.  

WECF en de SDG's 

Werken aan een eerlijke, gezonde en duurzame wereld  is het uitgangspunt van het werk van WECF met de SDG's als alomvattend kader. Een voorbeeld hiervan is haar werk voor Women2030,een coalitie van vijf mondiale en regionale vrouwennetwerken; Women Engage for a Common Future (WECF), Women Environmental Programme (WEP), Global Forest Coalition (GFC), Gender and Water Alliance (GWA), en het Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD). Doel van deze alliantie is de implementatie van de Agenda 2030, met daarbij extra aandacht voor gendergelijkheid (SDG 5) en de mitigatie van klimaatsverandering (SDG 13).  

Kabinetsbeleid en de SDG's 

Ondertekenaars van de petitie voor een #duurzaamregeerakkoord dringen aan om de SDG’s een centrale plaats te geven in het regeerakkoord, door de volgende punten in het regeerakkoord op te nemen: al het beleid moet getoetst worden op de mate waarin het bijdraagt aan de 17 doelen; het kabinet zorgt voor een belastingstelsel met minder lasten op arbeid en meer lasten voor vervuiling en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen moet gestimuleerd worden en het kabinet keert naar een volwaardig budget voor ontwikkelingssamenwerking, zodat ook ontwikkelingslanden de SDG’s kunnen behalen.  

Meer informatie over de petitie voor het #duurzaamregeerakkoord vindt u hier: http://www.duurzaamregeerakkoord.nl 


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019