Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Afrika-dag in Amsterdam: eco-activisme en WECF

Op zaterdag 14 april 2018 hield Women Engage for a Common Future haar eerste workshop tijdens de jaarlijkse Afrika-Dag in Amsterdam.

29.04.2018 |
Drawing made by @Oliv4rijcken during the workshop

Op zaterdag 14 april 2018 hield Women Engage for a Common Future haar eerste workshop tijdens de jaarlijkse Afrika-Dag in Amsterdam. Met het thema van dit jaar “Nieuw Activisme”, gingen de aanwezigen aan de slag om het bewustzijn over eco-activisme te vergroten. 

Bij het mooie Tropeninstituut in Amsterdam kwamen deelnemers van allerlei etnische achtergronden en beroepen bijeen om hun kennis over diversiteit van Afrikaanse ‘change makers’  te delen.

Priscilla Akhakpa: Women Environment Program (WEP)

WECF gaf allereerst via Skype het podium aan Priscillla Akhakpa, van het Women Environment Program (WEP) in Nigeria om haar ervaringen te delen op het gebied van eco-activisme in Nigeria.

Vanuit Nigeria benadrukte Priscilla dat klimaatproblematiek inherent gelinkt is aan sociale, politieke en economische problematiek en dat hierdoor vrouwen meer getroffen worden door klimaatverandering dan mannen. Het mobiliseren van vrouwen om een grotere rol te spelen in maatschappelijke organisaties is daarom een van de beste oplossingen om klimaatverandering op een langere termijn te verminderen. Dit is essentieel in Nigeria om de grote genderkloven die er in het land bestaan te verminderen. Ondanks het feit dat de gelijkheid van man en vrouw is erkend in de Nigeriaanse grondwet, zijn er tal van voorbeelden die illustreren dat er in de realiteit nog grote stappen te maken zijn. De grootste ongelijkheid bevindt zich in politiek leiderschap en politieke participatie, maar ook in het Nigeriaanse bedrijfsleven staat de positie van de vrouw  onder druk: een recent schandaal was het massale ontslag van 200 getrouwde vrouwen bij een telecombedrijf waarbij arbeidswetten niet werden gerespecteerd.

Ev Liu: Straw by Straw

Kirsten Meijer, directeur van WECF Nederland, introduceerde Ev Liu, een jonge Nederlandse onderneemster die haar  carrière gewijd heeft aan het verminderen van plastic in onze wereld. Als jonge eco-activist deelde zij haar eigen positieve ervaringen met WECF en het publiek. Met haar enthousiasme, haar positieve, activistische verhaal en haar toewijding aan het milieu verblindde Ev het publiek. Ze heeft haar leven gewijd aan de slogan “No fish ever trashed your house”, die ook prijkt op haar producten, omdat zij ervan overtuigd is dat zeedieren de grootste slachtoffers zijn van de gigantische plasticconsumptie van de mens. De miljarden aantallen plastic rietjes die jaarlijks gebruikt  worden in de fastfoodindustrie waren de voornaamste reden voor Ev om haar bedrijf ‘Straw by Straw’  op te richten, waarmee ze 100% natuurlijke rietjes gemaakt van riet promoot en verkoopt. Haar doel: de plasticconsumptie is in 2021 met 60% verminderd. 

Ze benadrukte het belang van marketing en campagne voeren voor dit soort alternatieven voor plastic. Als het aankomt op het gebruik van plastic rietjes is het volgens Ev essentieel dat zowel positieve als negatieve emoties worden losgemaakt bij de consument om mensen bewust te maken en om een zo groot mogelijke gedragsverandering teweeg te brengen. 

Ev moedigde mensen aan om zelf actie te ondernemen en te beginnen op een laagdrempelige manier: geef aan dat je geen rietje hoeft als je een drankje bestelt. Het gaat er hierbij niet om dat haar eigen Straw by Straw rietjes worden gebruikt, zo benadrukte Ev, maar dat mensen meer bewust leren omgaan met plastic. 

Sascha Gabizon: Gender en Chemicalien

WECF Internationals directeur, Sascha Gabizon, presenteerde haar verhaal  over POPs (Persistent Organic Pollutants) door korte fragmenten van de WECF documentaire “What Has Gender got to do with Chemicals?” te tonen, die voorbeelden geeft van de situatie in Nigeria. Hoewel de term ‘organisch’ in POPs voorkomt, is er niets organisch aan POPs, zo bekritiseerde Sascha. POP is een codewoord voor ernstig giftige chemicaliën die grote, levenslange impact kunnen hebben op gezondheid. In Nigeria krijgen veel vrouwen de schuld als ze gehandicapte kinderen ter wereld brengen, maar weinig mensen weten dat de oorzaak hiervan hier in Europa en Nederland te vinden is. Met andere fragmenten liet Sascha zien hoe lokale initiatieven een positieve verandering teweegbrengen in Nigeria. Zo maken vrouwen op het platteland zelf bio-pesticide met bladeren van lokale bomen en zijn er meerdere lokale plasticrecyclinginitiatieven. 

Sascha Gabizon illustreerde met haar voorbeelden duidelijk de activistische houding van het Nigeriaanse volk, waarmee ze hun drive voor een duurzamere en gezondere samenleving doorzetten. Ook gaf ze aan dat wij hier in Europa een rol te spelen hebben om de vervuiling in de rest van de wereld aan te pakken.  

De workshop is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiele bijdrage van de Europese Commissie in het kader van het 'Make Europe Sustainable for All'  programma.

   


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019