Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"

De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen

03.07.2018 |
WECF Nederland mocht onlangs 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen en maatschappelijke organisaties die op lokaal niveau actief zijn en werken aan de uitvoering van en bewustwording over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de Agenda 2030. Lokale organisaties door heel Nederland konden zich aanmelden voor de subsidie van 1000 euro voor het organiseren van een activiteit in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. 

En de winnaars zijn geworden:

Goed WEL (Goede Wijkpraktijken in Energietransitie Leiden)

Sinds 2005 is Stichting Ideewinkel hét informatiepunt voor duurzame ontwikkeling en burgerinitiatieven in en rond Leiden. De Stichting wil initiatiefnemers van duurzame projecten op gebieden zoals milieu, biodiversiteit, voeding, en leefomgeving op weg helpen en ondersteunen.  Ze fungeert als paraplu voor projecten, zoals inspiratietuin Vrij Groen en het Groene Ideecafé. Het Groene Ideecafé biedt sinds 2009 een platform en ontmoetingsplaats aan mensen met duurzame ideeën en initiatieven. Het Ideecafé werkt daarbij samen met maatschappelijke organisaties in de regio.

Zaltbommel: Gelijkwaardige participatie van burgers in lokale beslissingen over duurzame ontwikkeling van de stad en regio

De Stichting Veiliger Zaltbommel is vanaf zijn oprichting al bezig met het onderzoeken en kritisch volgen van milieu en gezondheidsproblemen in de gemeente Zaltbommel, en bestaat 5 jaar. 

Het comité bezorgde bewoners is in 2017 opgezet door een groep burgers die zich zeer bezorgd maken over de besluitvorming, over een chemische fabriek in de gemeente Zaltbommel (27.000 bewoners). 

De doelstelling van de stichting en het comité is om duurzame ontwikkeling in Zaltbommel te stimuleren, waarbij de visies, behoeftes en zorgen van iedereen gedeeld worden, en een evenwichtig ontwikkelingsplan tot stand komt. 

'Hoopvol of hopeloos landschap' een honderd dagen debat

De Stichting Bollenboos bestaat uit burgers uit de gemeente Westerveld die zich zorgen maken over de nadelige gevolgen van de lelieteelt in Drenthe.

Stichting Bollenboos wil dat meer mensen zich realiseren dat het telen van leliebollen risico's kan opleveren voor de gezondheid en een bedreiging vormt voor het milieu en het landschap. Stichting Bollenboos spoort de gemeente Westerveld en de provincie aan om maatregelen te nemen teneinde de groei van de milieubelastende lelieteelt tegen te gaan en de nadelige gevolgen ervan te beperken.

Stichting Bollenboos is sinds 2001 actief en heeft de afgelopen 18 jaar meerdere uitgaves verzorgd, publieke debatten georganiseerd, rechtszaken gevoerd.

De komende maanden zullen we jullie op de hoogte houden van de activiteiten van deze lokale organisaties. 

    

Het 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen' project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Europese Commissie.


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019