Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF Nederland verwelkomt Kirsten Meijer als nieuwe directeur

Maak kennis en lees hier het mini-interview

08.03.2018 |
Per 1 maart is Kirsten Meijer de nieuwe directeur van WECF Nederland. WECF zet zich in voor een schone en rechtvaardige wereld, waarin de stem van vrouwen wordt gehoord. Het internationale netwerk bestaat uit ruim 150 vrouwen- en milieuorganisaties in meer dan vijftig landen.

5 vragen aan de nieuwe directeur in Nederland:


1.    Wat is de rol van WECF in Nederland?
 “Ook in Nederland is er nog een wereld te winnen. Zowel op het vlak van tegengaan van klimaatverandering, als het bevorderen van gendergelijkheid zijn we helaas geen koploper, terwijl we toch één van de rijkste landen ter wereld zijn. Dat kan en moet anders. Nederland moet zelf het goede voorbeeld geven čn internationaal voorop lopen in het versterken van vrouwen als change agents voor een duurzame toekomst.”


2.    Wat vind je een mooi project van WECF?
“WECF ondersteunt de capaciteit van lokale organisaties zodat zij zelf verandering mogelijk kunnen maken. Daarnaast zet WECF zich in voor versterking van vrouwen en een schoon milieu door beleidsbeďnvloeding en campagnes. Een goed project van WECF in samenwerking met lokale partners in Nigeria vind ik het onder de aandacht brengen van de gevolgen van kankerverwekkende e-waste en vervuiling door plastic. Dat is niet alleen een lokaal probleem. E-waste is vaak afkomstig van computers uit Europa. Daar moeten we dus ook in Nederland en in Europa verantwoordelijkheid voor nemen.”


3.    Waarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor gender in klimaatbeleid?
“Veel mensen weten het niet, maar vrouwen zijn vaker slachtoffer van natuurrampen, milieuvervuiling en de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijkertijd zitten zij minder vaak aan tafel als het gaat om het verzinnen van oplossingen voor deze problemen. Het is cruciaal dat de stem van vrouwen wordt gehoord, zodat zij zelf deel uitmaken van de verandering en zodat dat oplossingen ook echt duurzaam zijn. Daar wil ik mij graag voor inzetten”.


4.    Wat is jouw belangrijkste drijfveer?
“Ik kan slecht tegen onrecht. Iedereen heeft recht heeft op een menswaardig bestaan, waar je wieg ook heeft gestaan. Als je met die bril naar de wereld kijkt dan is er nog genoeg te doen. In mijn werk, onder andere voor Amnesty International en de Partij van de Arbeid, heb ik mij vooral ingezet voor mensenrechten, omdat ik ervan overtuigd ben dat dat de basis is voor lotsverbetering. Immers, als fundamentele vrijheden worden gerespecteerd, dan worden verzet tegen onrecht en verandering mogelijk.”


5.    Hoe was je eerste dag bij WECF Nederland?
“Het was een warm welkom van een enthousiast en internationaal team. WECF heeft kantoren in Duitsland, Frankrijk en Georgië en ook op het kantoor in Utrecht werken mensen afkomstig uit verschillende landen. De komende maand hebben we bijvoorbeeld Ilya Yeremenko uit Oekraďne te gast. Hij werkt aan een groot project ter bevordering van schone energie in Oost-Europa en de Kaukasus, CLEEN. Ik kijk er naar uit om samen met dit team aan de slag te gaan”.

    

Het 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen' project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Europese Commissie.


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

WECF reageert op commentaren onderzoeksrapport weidevogels en bestrijdingsmiddelen in Gelderland
De publicatie van ons onderzoeksrapport "Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven“ heeft geleid tot een golf van publiciteit en een reactie van Minister Schouten
13.05.2019

Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.
"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"
24.01.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018