Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Nederland in de volgende versnelling - Adopteer een SDG LIVE!

WECF en Building Change organiseerden conferentie in Den Haag om mede aandacht te vragen voor meer inzet beschermen vrouwenrechten wereldwijd én in Nederland

02.10.2018 |
Donderdag 27 september organiseerde WECF samen met Building Change ‘Nederland in de volgende versnelling’, in Den Haag, waar we aandacht vroegen voor meer Nederlandse inzet als het gaat om het beschermen van vrouwenrechten wereldwijd én in Nederland.

Maatschappelijke organisaties, politieke jongerenorganisaties en vijf Kamerleden discussieerden over hoe we het beste naar de volgende versnelling kunnen schakelen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de SDG’s, in Nederland kunnen bereiken. 

Waarom?

Waarom hebben vrouwen een 14x zo grote kans als mannen om te overlijden als gevolg van een natuurramp? En waarom bezitten slechts 8 miljardairs evenveel als de armste helft van de wereldbevolking? Kirsten Meijer, directeur WECF Nederland, opende de middag met deze waarom-vraag, die we volgens haar vaker moeten stellen aan onze volksvertegenwoordigers. 

Er is méér actie vanuit Nederland nodig om in de volgende versnelling te komen voor duurzame ontwikkeling en om in 2030 de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, SDG’s, te bereiken. Deze actie moet volgens WECF gestoeld zijn op SDG 5, het bereiken van gendergelijkheid want zonder gelijkheid tussen man en vrouw géén duurzame ontwikkeling.

Beleidscoherentie

De drie politieke jongerenorganisaties ((DWARS, Jonge Socialisten, PerspectieF) op het podium riepen om meer beleidscoherentie op te maken. Twan Wilmes (Jonge Socialisten) waarschuwde dat het risico van de SDG’s is dat het ons de kans geeft om alleen naar onszelf te kijken en hoe ‘goed’ we het hier al hebben, in plaats van op wat er nog verbeterd kan worden. Julia Matser (DWARS) vind het juist ironisch dat het huidige kabinet de SDG’s juist lijkt aan te grijpen als kans voor het promoten van Nederlandse handel door ‘verkapte exportsubsidies’ zoals het ‘good growth fund’ te presenteren als ondersteuning voor duurzame ontwikkeling. 

Belangrijke taak voor vrouwenorganisaties

De SDG’s zijn niet alleen toepasbaar op het buitenland, maar ook op Nederland, zo benadrukte ook Tweede Kamerlid en adoptieouder van SDG 5 (gendergelijkheid) Kirsten van den Hul. De strijd voor gendergelijkheid is niet alleen een issue in het buitenland, dus waarom wordt het nu alleen opgepakt door minister Kaag en het Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking?  Hier ligt een belangrijke taak voor ons als vrouwenorganisaties in Nederland om ervoor te zorgen dat SDG 5 niet alleen als ‘lip service’ wordt gebruikt, beargumenteerde Laila Ait Baali van WO=MEN. Wij moeten stimuleren dat het Nederlands buitenlands beleid SDG5 daadwerkelijk als leidraad neemt, bijvoorbeeld door investeringen te stimuleren in kennis over vrouwenrechten en de positie van vrouwen in Nederlandse ambassades.  Beleidscoherentie is bovendien essentieel als we gendergelijkheid willen bereiken in Nederland én het buitenland. Één oplossing hiervoor zou bijvoorbeeld kunnen zijn: het aanstellen van een staatssecretaris voor vrouwenrechten, zoals dat al gebeurt in landen als het Verenigd Koninkrijk of Canada.

Directe financiering voor vrouwenorganisaties

Ida Bakhturidze, feminist & activiste van WECF Georgië, sprak tijdens de deelsessie ‘Fighting the Shrinking Civil Space’ vanuit haar eigen ervaringen over wat Nederland kan doen om haar strijd voor vrouwenrechten beter te ondersteunen? Nederlandse steun voor vrouwen(rechten)organisaties moet niet alleen via grote fondsen gaan, die erg ontoegankelijk zijn voor kleinere ngo’s, maar ook direct naar grassrootsorganisaties. Zonder het creëren van extra papierwerk en administratiewerk. Het is essentieel dat de gesteunde organisaties het bevorderen van vrouwenrechten als hun kerndoel hebben en niet slechts als ‘bijzaak’ zien. 

Er is in Nederland meer genderspecifieke kennis nodig. Dit is ook van belang om oog te houden op vooruitgang (of misschien wel achteruitgang) op de lange termijn te kunnen monitoren. Zonder dat de mate van ongelijkheid tussen man en vrouw in Nederland duidelijk in beeld is, kan gelijkheid nooit bereikt worden. 

 

Wat doen Tweede Kamerleden?

De aanwezige Tweede Kamerleden, Anne Kuik (CDA), Michel Rog (CDA), Chris Stoffer (SGP), Kirsten van den Hul (PvdA), Corrie van Brenk (50Plus), allen adoptieouder in de succesvolle ‘Adopteer een SDG campagne’ van Building Change, waren het met elkaar eens: de campagne stimuleert hun persoonlijke motivaties om actie te ondernemen voor hun SDG en dus duurzame ontwikkeling. Er waren zelfs meerdere voorbeelden van partij-overstijgende initiatieven, zoals Van Brenks voorstel met steun van o.a. Van den Hul voor een bijeenkomst over de SDG’s met bewindslieden en SDG-adoptieouders. Het feit dat dit helaas niet succesvol was, laat eens te meer zien dat er nog veel werk te doen is om het belang van de SDG’s onder de aandacht te brengen onder alle Tweede Kamerleden en de overheid en beleidscoherentie hoger op de agenda moet komen te staan. 

WECF’s boodschap aan de Tweede Kamerleden was duidelijk: de Nederlandse overheid moet méér doen voor vrouwenrechten wereldwijd, want ongelijkheid en gebrek aan zeggenschap van diegenen die kwetsbaar zijn, zijn belangrijke oorzaken van de problemen vandaag de dag. SDG 5, het bereiken van gendergelijkheid, is dé motor is voor het bereiken van alle SDG’s.

 

    

Het 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen' project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Europese Commissie.


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019