Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Pesticiden en Drenthe

Een rapportage met feiten en hiaten voor beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en burgers

30.10.2018 |
De afgelopen maanden staat de invloed van pesticidenop onze leefomgeving (ook wel bestrijdingsmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen genoemd) in toenemende mate in de belangstelling. Onder andere het gegeven dat de massa en de diversiteit van insecten tot wel 75% is afgenomen, wordt vrijwel wekelijks in de openbare media en in andere publicaties besproken. Vooral de snel groeiende bloembollen- en ook lelieteelt en de daarmee gepaard bijna explosief toegenomen pesticidegebruik in Drenthe is reden tot zorg en discussie daarover. In de lelie- en bollenteelt worden veel meer pesticides gebruik dan in andere teelten, met daarmee gepaard gaande risico’s voor omwonenden, het insectenbestand en de grond- en waterkwaliteit.

WECF deed onderzoek naar de impact van pesticiden in Drenthe, waarover het de volgende publicatie heeft geschreven: 

Drenthe en pesticiden: Een rapportage met feiten en hiaten voor beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en burgers 

Klik hier voor een samenvatting van het rapport.

 

    

Het 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen' project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Europese Commissie.