Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF bij de Klimaatconferentie in Bonn, 30 april – 10 mei

WECF was sterk vertegenwoordigd in Bonn en liet actief haar gezicht zien om de rol van vrouwen in het bereiken van de Sustainable Development Goals te benadrukken.

22.05.2018 |
Actie van vrouwenorganisaties tijdens de klimaatonderhandelingen in Bonn

Niet alleen in november, maar ook in mei en in augustus vinden klimaatonderhandelingen plaats waarin de basis wordt gelegd voor de grote klimaatconferentie op het eind van het jaar. 

Ook dit jaar was WECF sterk vertegenwoordigd in Bonn, tijdens de UNFCCC's SB48 die plaatsvonden van 30 april tot en met 10 mei. Het internationale vrouwennetwerk liet actief haar gezicht zien om juist de rol van vrouwen in het bereiken van de Sustainable Development Goals te benadrukken. Lees hier het verslag!

Genderinclusieve Klimaatfinanciering

Zo organiseerde WECF samen met haar partners Climate Chance en ICLEI, een ‘side event’ bij de UNFCCC SB48 klimaatfinanciering voor niet-statelijke actoren, waar de noodzaak van (gender)inclusieve klimaatfinanciering op zowel lokaal als regionaal niveau centraal stond.

Het event werd geopend door Ronan Dantec, voorzitter van de Climate Chance Association, die samen met WECF’s Anne Barre het ‘13 priority actions to increase access to climate finance for non-state actors’  rapport presenteerde. Barre benadrukte dat klimaatfinanciering tegenwoordig helaas niet genderneutraal is: slechts 0,01% van de totale huidige klimaatfinanciering integreert genderneutraliteit. Dit terwijl vrouwen, door hun traditionele door de samenleving opgelegde rollen als verzorgers in het huishouden, juist een essentiële rol kunnen spelen in het verbeteren van klimaatbestendigheid. Dit illustreert het belang van genderbewuste klimaatfondsen.

Namens WECF presenteerde ook Katharina Habersbrunner  onderzoek naar energiecoöperatieven, waarin ze liet zien dat dat niet alleen potentie heeft voor de toegang tot financiering van duurzame energie, maar ook voor de emancipatie van vrouwen.

Door genderrechtvaardige mechanismen in te voeren, krijgen namelijk voornamelijk vrouwen in afgelegen gebieden de mogelijkheid om energiemanagers te worden en controle te krijgen over energieproductie, onderhoud en consumptie.

Als voorzitter van Georgisch energiecoöperatief HeliOTech illustreerde Nino Margvelashvili dit met waardevolle voorbeelden uit haar eigen organisatie. Anne Barre deelde haar eigen persoonlijke ervaringen  met energiecoöperatieven in Georgië tijdens de Talanoadialoog later tijdens de conferentie, lees hier meer.

Jisun Hwang, Senior Climate Advocacy and Policy Officer bij ICLEI, gaf het publiek een update over de uitdagingen en mogelijkheden met betrekking tot toegang tot klimaatfinanciering binnen het Cities and Regions Talanoa Dialogues proces. Hij benadrukte hier het belang van lokale en regionale overheden als essentiële actoren in klimaatbeleid en klimaatacties voor het bereiken van de Parijsakkoorden geïllustreerd.


WECF Internationals directeur Sascha Gabizon representeerde WECF in een interview met UNFCCC. Zij benadrukte hoe belangrijk het is dat er ambitieus gehandeld wordt, want actie is dringend nodig om de doelstellingen van het Parijsakkoord te behalen. De al bestaande instrumenten, zoals het ‘Gender Action Plan’ dat tijdens COP23 aangenomen is, moeten hiervoor ten volste benut worden. In de onderhandelingen over het zogenoemde ‘Paris Rulebook’, die deze dagen in Bonn plaatsvonden, moet volgens Gabizon en WECF concrete plannen en onderdelen bevatten over hoe mensenrechten en vrouwenrechten gewaarborgd worden.


Op 4 mei organiseerde WECF, namens de ‘Women & Gender Constituency and Human Rights and Climate Change Working Group’ een actie om aandacht te vestigen op het essentiële belang van mensenrechten in het Parijsakkoord van 2015. Hoewel mensenrechten namelijk onderdeel zijn van de preambule van het Parijsakkoord, is het essentieel dat mensenrechten ook onderdeel worden gemaakt van de operatieve clausules die gaan over de praktische uitvoering van de afspraken.

WECF liet deze essentiële link tussen mensenrechten en de haalbaarheid van de Parijsakkoorden zien door een menselijke piramide te vormen bij het UNFCCC hoofdkantoor in Bonn. Ieder individu vertegenwoordigde één van de volgende mensenrechtenelementen: mensenrechten, participatie,  rechten voor inheemse volkeren, eerlijke energietransitie, gender, voedselzekerheid, integriteit van het ecosysteem, bescherming van biodiversiteit, en intergenerationele gelijkheid. Als ook maar één van deze elementen ontbreekt, stort het Parijsakkoord in! Alle elementen zijn nodig om ervoor te zorgen dat effectief kan worden gehandeld. Mensen moeten centraal staan bij de uitvoering van klimaatacties, want er kan geen effectief beleid worden gemaakt over ons, zonder ons!

 

Lees meer op onze internationale website over ons Klimaat & Energie  werk.  

    

Het 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen' project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Europese Commissie.


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019

Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.
"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"
24.01.2019

Klimaattop Katowice: hoog tijd om wakker te worden
Terwijl wij in het Noorden van de wereld klagen over te warme zomers, is klimaatverandering in andere delen van de wereld al een zaak van leven en dood.
28.12.2018