Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Duurzaamheid is niet alleen voor rijke mensen

Maak Europa Duurzaam voor Iedereen maakte inspiratiesessies voor energiegesprekken met je buren mogelijk in Leiden

19.12.2018 |
Maaltijden geserveerd door sociale onderneming Hof van Sijthoff (picture: Willem van der Kley)

In de Leidse GaGoed Energiecampagne ondersteunen wijkambassadeurs eigenaren van particuliere woningen om hun huizen energiezuinig en comfortabel te maken. Met de activiteiten werden echter veel inwoners van Leiden niet bereikt.

Het EU-project Maak Europa duurzaam voor iedereen, ondersteunde daarom initiatieven van wijkambassadeurs om de doelgroep te verbreden en actiever te betrekken bij de energietransitie in Leiden. 

Energiegesprekken met de buren

Op 15 oktober werden in het Groene Ideecafé de ervaringen met Goede Wijkpraktijken in Energietransitie Leiden gedeeld door middle van 'energiegesprekken met de buren'. Dit Groene Ideecafé bood de gelegenheid in een inspiratiesessie kennis te maken met het organiseren van energiegesprekken met de buren in een huiselijke omgeving. Behalve om bewustwording van de urgentie van energietransitie (en kansen die dit biedt) was het ook bedoeld als uitwisseling van de interesse en behoefte van de burengroepen. Het doel hiervan is om makkelijker keuzes te maken en anderen daarbij te betrekken. Onder de deelnemers werden een aantal duurzame producten verloot, waarmee de deelnemers direct energie konden gaan besparen.

Stichting Ideewinkel

Sinds 2005 is Stichting Ideewinkel hét informatiepunt voor duurzame ontwikkeling en burgerinitiatieven in en rond Leiden. De Stichting wil initiatiefnemers van duurzame projecten op gebieden zoals milieu, biodiversiteit, voeding, en leefomgeving op weg helpen en ondersteunen.  Ze fungeert als paraplu voor projecten, zoals inspiratietuin Vrij Groen en het Groene Ideecafé. Het Groene Ideecafé biedt sinds 2009 een platform en ontmoetingsplaats aan mensen met duurzame ideeën en initiatieven. Het Ideecafé werkt daarbij samen met maatschappelijke organisaties in de regio.

Lagere inkomens profiteren niet van stimuleringsregelingen

Goed. Wijkbijeenkomsten en burengroepen worden door mensen met een migratieachtergrond en lagere inkomens tot nu toe nog spaarzaam bezocht.  Bewoners van huurhuizen profiteren daardoor vaak minder van stimuleringsregelingen om de woning te besparen op energie en te verduurzamen. Voor het succes van de energietransitie en klimaatadaptatie is echter ook hun deelname aan verduurzaming van energieconsumptie (besparing) en -productie essentieel. 

Presentatie door Martine Leewis, wethouder Gemeente Leiden (foto: Wim van Oordt)

Leiden kijkt naar elkaar om

Inmiddels heeft dit  project zelfs al geleid tot een spin off  ‘Leiden kijkt naar elkaar om’ met als motto ‘A candle loses nothing bij lightning another’. Tijdens de donkere maanden is het extra belangrijk om er bij stil te staan dat het eigenlijk heel gewoon is om naar elkaar om te kijken. Denk aan de buurvrouw die eenzaam thuis zit, die oom die net zijn baan kwijt is en minder te besteden heeft, of die juf op school die het afgelopen jaar heel veel heeft betekend en een groot compliment verdient. 

Meer Informatie:

Deze avond wordt georganiseerd in het kader van het project Maak Europa Duurzaam Voor Iedereen en heeft als doel om meer mensen te betrekken bij de energietransitie. De activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de Europese Commissie, Europaid.

    

Het 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen' project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Europese Commissie.


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019