Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


#HerstoryofChange: Het belang van de internationale vrouwenbeweging

WECF organiseerde ook dit jaar weer een workshop tijdens de Afrikadag in het KIT, Amsterdam

19.03.2019 |
WECF was dit jaar weer bij de Afrikadag en hield een inspirerende sessie over het belang van de internationale vrouwenbeweging: Herstory of Change. Vijf spreeksters uit verschillende generaties én werelddelen deelden hun ‘Stories of Change’ en ideeën over de internationale vrouwenbeweging van de toekomst.  

Hedy D’Ancona’s ‘Story of Change’ begon al in de jaren ’60, toen zij als Nederlandse feministe aandacht vroeg voor betere verdeling van arbeid (en gelijke beloning) voor man en vrouw. Hier zet zij zich al ruim 25 jaar voor in, binnen de politiek én vrouwenbeweging. Om de internationale vrouwenbeweging te versterken hebben we volgens Hedy D’Ancona meer (vrouwelijke) feministische leiders nodig. Deze leiders zijn nodig om meer internationale netwerken van vrouwen te versterken, hierbij is het essentieel dat we verbindingen tussen ngo’s, overheden en grassroots vrouwenorganisaties blijven maken.    

Mary Audry Chard, LGBT- en vrouwenrechtenactiviste uit Zimbabwe, werkt ook al lange tijd aan de vrouwenbeweging in haar land. Ze is kritisch en staat in haar verhaal vooral stil bij het vaak ontbreken van inclusiviteit in de internationale vrouwenbeweging. Volgens haar worden LGBT bewegingen alleen meegenomen in discussies als het voor fondsen nodig is om LGBT organisaties te betrekken, en worden de belangen van vrouwen binnen deze gemeenschap vaak niet serieus genomen binnen de vrouwenbeweging wereldwijd. Dit moet veranderen!     

Mekka Abdelgabar, oprichtster vrouwenorganisatie Nederland Darfur, vraagt met haar bijdrage vooral aandacht voor het belang van diasporaorganisaties. Met haar organisatie versterkt zij lokale vrouwenorganisaties in conflictgebieden in Darfur, waardoor vrouwen een grotere rol kunnen spelen in de vredesbeweging. Doordat zij ook werkt met vrouwen uit Darfur in Nederland is haar organisatie een grote verbindende factor. Deze verbindingen tussen vrouwen kunnen door diasporaorganisaties gelegd worden en moeten meer benut worden in de strijd voor vrouwenrechten wereldwijd.       

Laila Ait-Baali vraagt als politiek coördinator van Dutch Gender Platform WO=MEN vooral aandacht voor het belang van toegankelijke financiering voor vrouwenorganisaties. De Nederlandse overheid kan meer investeren in financiering van vrouwenorganisaties die gendergelijkheid en vrouwenrechten als kerntaak hebben. Dit is nu essentieel, in een tijd waarin vrouwenrechten ook internationaal weer onder druk komen te staan, zoals bij internationale fora als CSW.   

Tot slot illustreerde Sascha Gabizon, Internationaal Directeur van WECF, aan de hand van het internationale werk van WECF het belang van internationale samenwerking voor een sterkere vrouwenbeweging. Door lokale, grassroots organisaties te ondersteunen die de capaciteiten van vrouwen versterken en hen inspireren om projecten te ondernemen voor duurzame ontwikkeling werken wij in meer dan 50 landen aan het versterken van de internationale vrouwenbeweging.  

 

    

Het 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen' project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Europese Commissie.


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019