Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Bijeenkomst "Relatie Bestrijdingsmiddelen en Weidevogels“

Op 12 april 2019 worden in de Zuid-Zaal van het provinciehuis van Gelderland door Buijs Agro-service en WECF Nederland de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en weidevogels in de provincie Gelderland

22.03.2019 |
Op 12 april 2019 worden in de Zuid-Zaal van het provinciehuis van Gelderland de resultaten gepresenteerd van:

EEN ONDERZOEK NAAR MOGELIJKE RELATIES TUSSEN DE AFNAME VAN WEIDEVOGELS EN DE AANWEZIGHEID VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN OP VEEHOUDERIJBEDRIJVEN IN GELDERLAND

De bijeenkomst zal worden geopend door de heer Peter Drenth, gedeputeerde van Landbouw, Natuur en Energietransitie, Provincie Gelderland . Vervolgens zullen Frank Berendse, emeritus hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie en Jan Diek van Mansvelt, emeritus hoogleraar alternatieve methoden in land- en tuinbouw, een korte toelichting geven op de achtergronden van dit onderzoek. Na de presentatie van het onderzoek door Margriet Mantingh en Jelmer Buijs, zullen Miriam van Bree namens Bionext en Jan Dirk van de Voort namens het Maatschap Van de Voort (veeteeltbedrijf) een reactie geven op dit onderzoek.

De actualiteit van de uitkomsten is hoog, i.v.m. al eerder gepubliceerde feiten over het verlies aan biodiversiteit in ons land. De uitkomsten van het onderzoek zijn voor een klein deel op het internet gepubliceerd en hebben nu al tot kamervragen geleid. 

Het programma

Dagvoorzitter Sascha Gabizon, directeur WECF International

13.30 Inloop en registratie

13.45 Opening door Peter Drenth, gedeputeerde van Landbouw, Natuur en Energietransitie

13.55 Frank Berendse, emeritus hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie 

14.10 Jan Diek van Mansvelt, emeritus hoogleraar alternatieve methoden in land- en tuinbouw

14.25 Presentatie van onderzoeksresultaten door Jelmer Buijs (Buijs Agro-Services) en Margriet Mantingh (WECF)

15.30 Pauze

15.45 Miriam van Bree, manager kennis & innovatie, Bionext

15.55 Resultaten van het onderzoek gezien vanuit perspectief van veehouder Jan Dirk van de Voort (veehouderij De Groote Voort te Lunteren)

16.10 Discussie en conclusies

16.30 Napraten

Aanmelden

Wij verzoeken u zich uiterlijk 10 april aan te melden via dit aanmeldformulier 

Het eindrapport kan hier worden gedownload als pdf. Als u een papieren versie wilt bestellen, kunt u dat doen door een email te sturen aan press@wecf.eu en 15 euro over te maken ten name van:

Ten name van: Stichting WECF 

IBAN: NL96 RABO 0126 6451 16

Bank: Rabobank Utrecht en omstreken

Als u liever betaalt via Ideal of credit card dan kan dit via deze link 

Ook vragen of opmerking over de aanmelding kunt u aan voornoemd emailadres sturen.  Ook ter plekke kunt u, indien beschikbaar, nog een exemplaar aanschaffen. 

 

    

Het 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen' project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Europese Commissie.


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019