Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Chemische industrie bij woonwijk Zaltbommel. Is er een duurzame oplossing?

Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel organiseert bijeenkomst over risico's chemische industrie dichtbij de bebouwde kom

09.01.2019 |
Eind 2017 ondertekenden 1250 inwoners van Zaltbommel een petitie aan de burgemeester van Zaltbommel met als kernvraag: “Maakt u zich ook zorgen om de omgevingsveiligheid van het chemisch bedrijf Sachem?”. 

De inwoners vroegen in de petitie naar een onafhankelijk onderzoek naar alle risico’s van de productieactiviteiten van Sachem Zaltbommel. De Stichting Veiliger Zaltbommel en het inmiddels opgerichte comité Bezorgde Burgers Zaltbommel volgen sindsdien de ontwikkelingen rondom het verlenen van een vergunning aan Sachem van zeer nabij. Zij hebben gesprekken gevoerd met de burgemeester, met Gedeputeerde staten van Gelderland en met wetenschappelijke deskundigen op het gebied van chemische veiligheid. 

Discussiemiddag met deskundigen, beleidsmakers en burgers

Op zaterdagmiddag  2 Februari 2019 discussieert het Comité in samenwerking met deskundigen, beleidsmakers en burgers over de vraag welke rol de verantwoordelijke overheden moeten vervullen om de veiligheid van de bevolking en de omgeving te kunnen waarborgen in een situatie, waar een BRZO+ -bedrijf zich bevindt in de bebouwde omgeving. Bbrzo+ zijn bedrijven in de meest risicovolle categorie.

Sprekers zijn oa professor G. Reniers, hoogleraar te Delft en directeur van het Centre for Safety en Security van de universiteiten Delft, Leiden en Rotterdam, die zijn visie zal geven over de risicofactoren waarmee de overheid rekening moet houden en hoe de veiligheid van de bevolking kan worden gewaarborgd. En wat dit betekent voor de invulling en uitvoering van de wet en regelgeving.

Ewald Korevaar van het bureau Mobilisation in Nijmegen, zal zijn visie geven op de rol en verantwoordelijkheid van de overheid bij vergunningverlening aan een BRZO bedrijf in een bebouwde omgeving.  

Ook zal, naast WECF oprichter Marie Kranendonk, een afgevaardigde van het Ministerie van IenW aanwezig zijn om het beleid van staatssecretaris van Veldhoven toe te lichten nav haar beleidsnota ‘Bewust omgaan met Veiligheid’. 

De middag zal worden gemodereerd door WECF's internationale directeur Sascha Gabizon, onlangs nog door dagblad Trouw gekozen als nr 33 in de Duurzame Top 100. 

Belang van een veilig Zaltbommel

De bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de campagne ‘Maak Europa duurzaam voor iedereen’. Het thema van dit deel van die campagne is de gelijkwaardige invloed van de lokale bevolking op besluitvorming, die met de duurzame toekomst verband houdt. Het waarborgen van een veilige leefomgeving is daarbij essentieel.

  • Aanvang bijeenkomst: 14 u. 
  • Sluiting rond 17 u met gelegenheid voor napraten met een hapje en drankje na afloop. 
  • Locatie: Gebouw van de Schouten en Nelissen Groep. Van Heemstraweg West nr 5 5301 PA te Zaltbommel Dit gebouw is op 5 minuten loopafstand van het station Zaltbommel en heeft parkeergelegenheid. 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Edward Butter, namens Comité Bezorgde Burgers ,Zaltbommel. Email: edbutter.eb@gmail.comtelefoon : 0418510882

    

Het 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen' project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Europese Commissie.

 

 

 

 


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019

Overzicht stand van zaken onderzoek weidevogels Gelderland
Na presentatie onderzoeksresultaten ontstak mediastorm, gevolgd door kamervragen
11.05.2019

Chemische industrie bij woonwijk Zaltbommel. Is er een duurzame oplossing?
Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel organiseert bijeenkomst over risico's chemische industrie dichtbij de bebouwde kom
09.01.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018