Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Vertel de EU via online platform dat blootstelling aan hormoonverstorende stoffen moet stoppen

EDC Vrij Europa coalitie lanceert online platform ‘Zeg NEE tegen hormoonverstorende stoffen’

08.12.2014 | EDC Free Coalition Press ReleaseDe EDC Vrij Europa coalitie heeft een online platform gelanceerd om ‘NEE te zeggen tegen hormoonverstorende stoffen’. Via dit platform kun je de Europese Commissie vertellen dat hormoonverstorende stoffen (EDC’s) verwijderd moeten worden uit je leven om zo de eigen gezondheid te beschermen.Het platform heeft antwoorden voorbereid op de technische vragen van de publieke raadpleging van de EU over EDC’s. Door de voorbereide antwoorden kun je snel en op een eenvoudige manier je stem laten horen. Het platform is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Deens, Frans, Duits, Spaans en Zweeds. (1)

De bestrijdingsmiddelenindustrie en de chemische industrie hebben met een intensieve lobby ervoor gezorgd dat de Europese Commissie nog geen criteria heeft vastgesteld voor het identificeren van hormoonverstorende stoffen. De deadline die hiervoor stond, december 2013, heeft de Commissie gemist. Nu is er dus een publieke raadpleging opgestart door de EU om feedback te verzamelen. (2)

Het platform van EDC Vrij Europa is een eenvoudige manier om burgers in Europa, maar ook daarbuiten, een stem te geven in deze kwestie over hormoonverstorende stoffen.
 
Kosten volksgezondheid gaan voor winst

De vragen in de publieke raadpleging zijn vrij technisch en richten zich vooral op hoe verschillende identificatie manieren van chemicaliën de industrie kan beïnvloeden. Als reactie hierop hebben Ngo’s in heel Europa samengewerkt om ervoor te zorgen dat het makkelijker wordt voor individuen om hun bezorgdheid te uiten.
Beslissingen over hoe hormoonverstorende stoffen geïdentificeerd moeten worden, zouden zich moeten richten op de impact van de gezondheid en niet alleen op de kosten voor de industrie. De korte termijn kosten voor het bedrijfsleven kunnen gemakkelijk worden vastgesteld, maar de lange termijn voordelen van de maatregelen voor de gezondheid en het milieu zijn vaak onmogelijk te meten. Hierdoor worden de voordelen vaak genegeerd, wat leidt tot een onevenwichtigheid die in het voordeel is van de korte termijn belangen van de industrie.

De kosten voor de volksgezondheid die samenhangen met de blootstelling aan hormoonverstorende stoffen in Europa zijn waarschijnlijk inderdaad erg groot, met een eerste schatting van HEAL van ongeveer 31 miljard euro per jaar. Meer recent publiceerde Nordic Council een soortgelijk rapport waarin alleen gefocust werd op enkele mannelijke reproductieve problemen, waarvan de kosten opliepen tot 1200 miljoen euro per jaar. (3) Het online platform is bedoeld om burgers te ondersteunen die een sterke boodschap aan de Europese Commissie willen sturen dat hormoonverstorende stoffen verwijderd moeten worden van de markt.

Wat is de schade aan de gezondheid?
Wetenschappelijk bewijs legt een link tussen blootstelling aan hormoonverstorende stoffen en stijgende aantallen van hormoongerelateerde kankers, zoals borst- of teelbalkanker, vruchtbaarheidsproblemen, diabetes en obesitas, maar ook leer- en gedragsproblemen bij kinderen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft hormoonverstorende stoffen een ‘wereldwijde dreiging’ genoemd. (4)
Mensen en dieren worden continue blootgesteld aan deze stoffen, die worden aangetroffen in alledaagse producten zoals voedselverpakkingen en blikjes, cosmetica, elektronische producten en desinfectiemiddelen. Ze worden ook gebruikt als bestrijdingsmiddelen in de landbouw en kunnen zo eindigen in het voedsel. (5)

Er staat veel op het spel, omdat de Europese Unie de eerste zal zijn in de wereld die officiële criteria vaststelt voor het identificeren van hormoonverstorende stoffen. De EU heeft al wetten die bestrijdingsmiddelen en biocide EDC’s kan verbieden wanneer ze geïdentificeerd zijn.

Doelstellingen campagne
De EDC Vrij Europa coalitie hoopt een verbod op hormoonverstorende stoffen te bereiken in de Europese Unie. Het biedt onafhankelijke informatie over blootstelling aan hormoonverstorende stoffen voor mensen en overheden en betrekt het publiek erbij om ervoor te zorgen dat deze stoffen terdege worden geïdentificeerd en afgebouwd worden.

Het is belangrijk om zoveel mogelijk bezorgde burgers te laten deelnemen aan de raadpleging om de overgang te maken naar een EDC vrij Europa in een proces dat transparant is en de gezondheid op de eerste plaats zet.


Volledige persbericht inclusief voetnoten (PDF)


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen Europarlementariërs op om criteria te verwerpen
27.09.2017

Komt er ooit een verbod op hormoonverstorende stoffen?
Of er in de toekomst een verbod komt op EDC’s blijft vooralsnog een vraag. In juni 2017 zal de Europese Commissie nieuwe regelgeving rondom chemische middelen presenteren, waarin duidelijk moet worden of er strengere maatregelen komen rondom hormoonverstorende stoffen in producten.
10.04.2017

Europese Commissie voor Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege uitblijven criteria voor hormoonverstoorders
De Europese Commissie (EC) is door Zweden voor de rechter gedaagd vanwege het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen (EDCs) die noodzakelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan EDC's aan te pakken.
24.11.2015

"We verdrinken onze wereld in ongeteste en onveilige stoffen"
Europese NGOs verwelkomen waarschuwing van internationale federatie verloskundigen en gynaecologen (FIGO) over mogelijke gezondheidsschade van pasgeborenen door schadelijke chemicalien in consumentenproducten
10.11.2015