Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


NGO’s en endocrinologen luiden alarmbel over Europese EDC-criteria

Onvoldoende bescherming tegen hormoonverstorende stoffen: EU Pesticide Comité stemt voor gebrekkige chemische criteria en brengt zodoende milieu en gezondheid in gevaar

07.07.2017 |Utrecht, 8 juli 2017 –  Deze week hebben vertegenwoordigers van de Europese lidstaten in de EU-pesticidencommissie criteria aangenomen die in de toekomst zullen worden gebruikt om hormoonverstorende chemicaliën (of EDC's) te identificeren. WECF roept, als lid van de Europese EDC Free Coalition, op om deze criteria te verwerpen.


Een groep van 20+ Europese NGO’s, verzameld in de EDC Free Coalition betreurt het feit dat de criteria die deze week zijn aangenomen niet toereikend zijn om de gezondheid van de Nederlandse bevolking(1) te kunnen waarborgen.

Ook luidden drie hoog gerespecteerde internationale wetenschappelijke verenigingen van endocrinologie de alarmklok over de tekortkomingen van de voorgestelde criteria. De NGO coalitie en de endocrinologen riepen, voorafgaand aan de stemming, de lidstaten op om TEGEN de door de commissie voorgestelde criteria te stemmen. Dit werd (2) ondersteund door ruim 458.000 Europeanen die een petitie ondertekenden. (3)

Kosten volksgezondheid

De EDC criteria zullen leiden tot aanzienlijke kosten voor de volksgezondheid en de maatschappij. Conservatieve schattingen laten zien dat de huidige lasten op de volksgezondheidsbegrotingen van de ziektes die voortvloeien uit blootstelling aan EDC's in de Europese Unie minstens 163 miljard euro per jaar bedragen. (5)

De belangrijkste zorgen van de EDC Free Coalition zijn als volgt:

  • De criteria vereisen een te hoge bewijslast, waardoor de identificatie van stoffen als EDC's zeer moeilijk is en dit tot lange vertragingen zal leiden zodat het nog jaren en jaren zal duren voordat de bevolking beschermd wordt, met onherroepelijke gevolgen voor de volksgezondheid.
  • De criteria zijn tegenstrijdig;  bepaalde pesticiden en biociden die zijn ontworpen vanwege hun hormoonverstorende werking, krijgen een ontheffing.
  • De criteria voldoen niet aan de verplichting van de EU om blootstelling aan EDC’s te minimaliseren, zoals bepaald in het 7e Milieu Actie Programma. (4)

Onnodige blootstelling aan schadelijke stoffen

"Sterke EDC criteria kunnen er juist voor zorgen dat Europa leiding neemt op dit gebied en laat zien dat urgente maatregelen nodig zijn om onnodige blootstelling aan schadelijke stoffen te verminderen. De criteria die vandaag zijn aangenomen hebben een grote tekortkoming omdat ze  zo'n hoog niveau van bewijs vereisen, dat ze onmogelijk mensen en dieren kunnen beschermen. Wij roepen het Europees Parlement dan ook op om deze criteria te verwerpen", zegt Genon K. Jensen, woordvoerder van de EDC Free Coalition.

WECF roept, samen met HEAL, het Europees Parlement op om deze criteria te verwerpen.

WECF-directeur Sacha Gabizon: "Na jaren van vertraging door de Europese Commissie kunnen we alleen maar onze grote teleurstelling uiten. WECF had gehoopt dat de Franse regering een veto zou gebruiken en het was zeer verrassend dat ze uiteindelijk toch akkoord zijn gegaan met de afstemming voor deze gebrekkige criteria. Nu heeft de Franse regering wel onmiddellijk maatregelen besloten om EDC’s op nationaal niveau gedeeltelijk te verbieden en te laten etiketteren op b.v. cosmetica en speelgoed. Ook heeft Frankrijk besloten voorlichting over EDC’s aan gezondheidspersoneel te geven. Alle landen zouden Frankrijk’s voorbeeld moeten volgen en individueel soortelijke maatregelen nemen.

WECF roept de Nederlandse regering op om vergelijkbare maatregelen tegen EDCs te nemen, onder anderen door een onmiddellijk verbod op bisfenol-A (BPA) in consumentenproducten, kassabonnetjes en neonatale apparatuur, en restricties voor vervangers BPF en BPS." (6)

1. http://www.edc-free-europe.org/european-commission-is-unable-to-turn-the-page-on-endocrine-disruptors-edcs/
2. See http://bit.ly/2t914p5 . This adds to concerns expressed earlier not only by endocrine societies, but also by health mutual groups. See for instance: https://www.endocrine.org/news-room/current-press-releases/european-commissions-revised-proposal-limits-ability-to-protect-public-from-edcs ; http://aim-mutual.org/press-release/aim-publishes-declaration-on-edcs/
3. https://actions.sumofus.org/a/eu-endocrine-disruptors
4. http://www.documents.clientearth.org/wp-content/uploads/library/2017-02-14-the-criteria-to-identify-endocrine-disruptors-implications-beyond-pesticides-and-biocide-disrupted-criteria-coll-en.pdf
5. Burden of Disease and Costs of Exposure to Endocrine-Disrupting Chemicals in the European Union: an updated analysis, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27003928
6. WECF reactie op Rapport Gezondheidsraad “Risico’s van prenatale blootstelling aan stoffen” http://www.wecf.eu/nederland/pers/2014/gezondheidsraad-reactiewecf.php

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Chantal Van den Bossche, WECF, 06-28129992, Chantal.vandenbossche@wecf.org 

Volledige persbericht (PDF)

www.wecf.eu
www.edc-free-europe.org  


Meer Nieuws

WECF verwelkomt het veto van het European Parlement voor gebrekkige en onwettige EDC criteria.
Het Europese Parlement heeft de gebrekkige criteria die waren voorgesteld door de Europese Commissie voor de definiëring van hormoonverstorende stoffen (EDCs) afgewezen. De stemming vond plaats op 4 oktober.
09.10.2017

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen Europarlementariërs op om criteria te verwerpen
27.09.2017

Europese Commissie lijkt veroordeling Europees Hof in de wind te slaan: Volksgezondheid lijkt geen prioriteit!
In december 2015 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de Europese Commissie de wetgeving heeft overtreden. De Commissie heeft echter nagelaten wetenschappelijke criteria voor hormoonverstorende eigenschappen van biociden vast te leggen, of tenminste de deadline hiervoor niet gerespecteerd.
22.01.2016

Uitbannen hormoonverstorende stoffen komt dichterbij
Europese Commissie veroordeeld door Europese Hof: EU moet criteria opstellen
16.12.2015

Laatste kans om NEE te zeggen tegen hormoonverstorende stoffen!
WECF, Wemos en PAN Europe slaan de handen ineen om publiek te attenderen op publieke consultatie tegen hormoonverstorende stoffen
13.01.2015 | WECF, Wemos en PAN Europe