Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


PERSBERICHT: Wake-up call van burgercomité naar overheid: “Moet er eerst een ramp gebeuren?”

Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel organiseert bijeenkomst op zaterdag 2 februari

25.01.2019 |Het Provinciebestuur van Gelderland vindt uitgebreid onderzoek van risico’s van chemisch bedrijf Sachem voor de bevolking niet nodig. Het RIVM erkent dat de risico analyse QRA, waarop de provincie zich baseert, beperkt is.

Het Burgercomité neemt daarom het initiatief voor onafhankelijke voorlichting van overheden en burgers door een van de beste experts op het gebied van chemische veiligheid, professor Reniers. Hij zal spreken op een bijeenkomst op 2 februari,.14u. van Heemstraweg-West 5, Zaltbommel.

Goede redenen voor zorgen in Zaltbommel

Burgers van Zaltbommel en omgeving hebben goede redenen om zich veel zorgen te maken over het voornemen van de provinciale overheid om een vergunning te geven voor uitbreiding van de productie van het risicovolle chemiebedrijf Sachem in hun woonplaats. Want het provinciebestuur baseert dat voornemen op een veel te beperkte risicoanalyse, de wettelijk voorgeschreven QRA: kwantitatieve risicoanalyse. Die is uitgevoerd in opdracht van het bedrijf zelf. Het RIVM controleerde de berekeningen van die risicoanalyse, maar heeft in november 2018 op een vraag van het burgercomité in het Omgevingsoverleg over Sachem erkend dat die analyse (QRA) lang niet alle risico’s van het bedrijf in kaart brengt. “Het is maar een stukje van de puzzel”, zei de heer Heezen van het RIVM.

Onafhankelijke deskundige uitgenodigd

Het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel heeft daarom professor Reniers als onafhankelijke deskundige op het gebied van veiligheid in de chemiesector uitgenodigd om zijn visie te geven op de risico’s van zo’n chemiebedrijf in de bebouwde omgeving. Ook geeft hij advies over noodzakelijk onderzoek en maatregelen om de bevolking en omgeving te beschermen  tegen mogelijke calamiteiten. Professor G. Reniers is ook directeur van het onderzoekscentrum voor veiligheid van de universiteiten Delft, Leiden en Rotterdam. Een medewerker van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat is aanwezig om vragen te beantwoorden en nieuwe ontwikkelingen in het veiligheidsbeleid toe te lichten , zoals voor de groep van meest risicovolle chemiebedrijven als Sachem.

Belang van bewonersparticipatie

Het belang van de participatie van de bewoners bij besluitvormingsprocedures, die direct invloed hebben op hun leefmilieu, wordt belicht door de heer Ewald Korevaar van de organisatie ‘Mobilisation for the Environment. Hij zal ook ingaan op de rol van de overheid.

Het doel van het comité Bezorgde ~Burgers Zaltbommel is om met deze bijeenkomst een bredere bewustwording te krijgen bij onze overheid, politici en inwoners, dat voor een goede bescherming van de bevolking en de veiligheid van de omliggende scholen, bedrijven, woonwijken, alle risicofactoren goed onderzocht moeten worden.

Maak Europa Duurzaam voor Iedereen

De bijeenkomst is mede gefinancierd door de Europese Unie , in het kader van de campagne voor lokale duurzame ontwikkeling via het MESA -Nederland project van de organisatie WECF. Tevens dank aan De Schouten en Nelissen  Groep die hun  locatie voor de bijeenkomst  ter beschikking heeft gesteld.

Contact:

Marie Kranendonk, Comité BBZ; tel 0418-514067 / 06 5355 6941; mkranendonk@antenna.nl

Facebook pagina: https://www.facebook.com/ZaltbommelComiteBezorgdeBurgers 


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019

Overzicht stand van zaken onderzoek weidevogels Gelderland
Na presentatie onderzoeksresultaten ontstak mediastorm, gevolgd door kamervragen
11.05.2019

Chemische industrie bij woonwijk Zaltbommel. Is er een duurzame oplossing?
Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel organiseert bijeenkomst over risico's chemische industrie dichtbij de bebouwde kom
09.01.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018