Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube

Humanitaire Dakbedekkingsproject in Prislop, Roemenië

Met dank aan giften van privédonoren uit verschillende landen hebben inmiddels 32 gezinnen in Prislop, Roemenië, platen gekregen om hun daken waterdicht te maken.

24.10.2012 | Chantal van den Bossche


Duration: 08/2012 - 08/2012

Prislop is een kleine Roma gemeenschap wat vlakbij de stad Sibiu in de provincie Transylvania ligt. Met dank aan de Nederlandse donoren kon WECF in de zomer van 2008 het Dakbedekkingsproject starten. Dit had tot doel om 10 van de 80 huizen met lekkende daken in Prislop te repareren. Dit initiatief was lokaal georganiseerd door een comité van vrouwen in Sibiu en uitgevoerd door de huiseigenaren zelf. Ook dit jaar is er getracht om donaties te verzamelen in Nederland en Duitsland om dit project te ondersteunen.

Donaties voor het Dakbedekkingsproject in 2009
Op 7 maart 2009 heeft het WECF een liefdadigheidsconcert georganiseerd in de St. Martinus kerk in Zaltbommel, Nederland. Dit concert werd in samenwerking met de jonge en talentvolle Roemeense violist Razvan Stoica en pianist Andrea Stoica gegeven. Met dank aan hun contributie en de steun van de vertegenwoordiging van de St. Martinus kerk heeft het concert 930 euro opgeleverd voor het Dakbedekkingsproject. Samen met de individuele donaties uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zweden is het bij elkaar opgeteld een bedrag van 2714 euro.

15 arme gezinnen van materiaal voor dakreparaties voorzien
Het voordeel is dat in 2009 de prijzen voor dakmateriaal naar beneden zijn gegaan waardoor het budget voldoende om te voorzien in alle kosten voor minstens 15 huizen.
Deze 15 huizen werden geselecteerd op basis van bepaalde criteria. Er werd gekeken of een huis wel of niet een lekkend dak had, of de gezinnen in het huis kinderen hadden en hoe laag het inkomen binnen het huisgezin was. Alle gezinnen werden van tevoren bezocht en de huizen werden aan alle kanten bekeken om de staat te bekijken en eventueel lekkage op te sporen. Veel gezinnen kende Anca, de lokale project coördinator, die drie keer in de week in Prislop was te vinden om een kookcursus te geven aan 27 vrouwen. Deze kooklessen werden gecombineerd met gedachtewisselingen over hygiëne, gezonde voeding, ziektes en de problemen van elke dag. Dit droeg bij aan het verhogen van het zelfvertrouwen bij de vrouwen. 

Een van deze vrouwen die meedeed aan deze kookcursus is Christina. Ze is 21 jaar en heeft 3 kinderen.  Dankzij de steun van Illie, een inwoner van Prislop, heeft Anca voor de 15 geselecteerde gezinnen in Prislop het volgende geregeld:

  • 20 “Guttapral” bitumen dakbedekkingen om in ieder geval een deel van het dak te bedekken.
  • 180 schroeven om het dak te reparen
  • 5 dakplaten voor het topje van het dak
In juli 2010  heeft een bedrijf nog meer dakmateriaal gebracht en hebben Anca, Illie en het WECF dit materiaal aan de geselecteerde gezinnen overgedragen. De gezinnen waren uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de dakreparaties aan hun eigen huis.WECF gaat door met het ondersteunen van Prislop
Het Dakbedekkingsproject heeft niet alleen een enorme impact gehad op de levensomstandigheden van de Roma in Prislop, maar het heeft ook bij gedragen aan hun zelfvertrouwen nu ze weten date r mensen in Roemenië, Nederland, Frankrijk en Duitsland zijn die willen dat hun leven verbeterd. Veel mensen in Prislop leven in armoedige omstandigheden en het is voor hen daarom ook moeilijk te geloven in een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. Nu zijn er 10 gezinnen over die nog steeds heel hard een dakreparatie nodig hebben. De andere 45 daken met lekkage zijn minder dringend, maar hebben waarschijnlijk wel binnen 2 jaar een dakreparatie nodig. Daarnaast hebben ook veel gezinnen te kampen met lekkende kachels, die rook en vervuilde lucht binnenhuis veroorzaken.

Dit betekent dat WECF doorgaat met het ondersteunen van de inwoners van Prislop om hun levensomstandigheden te verbeteren.

Wat kunt u doen?
Doneer ons of vraag vrienden of familie om ons te ondersteunen. Alle giften gaan direct naar de daken in Prislop.
•    Één bedekking kost ongeveer 10 euro.
•    Één dak heeft 20 dakbedekkingen of 200 euro nodig.

Indien u bankrekeningnummers voor fiscaal aftrekbare donaties gebruikt, vermeld dan: Donatie Prislop Dakbedekking Project  (Donation Prislop roofing Project):
Nederland: Women in Europe for a Common Future, WECF
Bank rekening: 435 42 99 14
IBAN: NL 84 ABNA 0435429914
BIC: ABNANL2A ABN-AMRO Utrecht

Of doneer direct online!

Meer Nieuws


Nieuws

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019


Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019


Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019


"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019


WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019


WECF reageert op commentaren onderzoeksrapport weidevogels en bestrijdingsmiddelen in Gelderland
De publicatie van ons onderzoeksrapport "Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven“ heeft geleid tot een golf van publiciteit en een reactie van Minister Schouten
13.05.2019


Overzicht stand van zaken onderzoek weidevogels Gelderland
Na presentatie onderzoeksresultaten ontstak mediastorm, gevolgd door kamervragen
11.05.2019


Presentatie Onderzoek naar bestrijdingsmiddelen en afname weidevogels in Gelderland
12 april 2019 presenteerden WECF en Buijs Agro-Services in het provinciehuis in Arnhem hun onderzoeksresultaten over de mogelijke relatie tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven
19.04.2019


Bijeenkomst "Relatie Bestrijdingsmiddelen en Weidevogels“
Op 12 april 2019 worden in de Zuid-Zaal van het provinciehuis van Gelderland door Buijs Agro-service en WECF Nederland de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en weidevogels in de provincie Gelderland
22.03.2019


#HerstoryofChange: Het belang van de internationale vrouwenbeweging
WECF organiseerde ook dit jaar weer een workshop tijdens de Afrikadag in het KIT, Amsterdam
19.03.2019


Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.
"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"
24.01.2019


Nederland telt meer fietsen dan inwoners, toch kan het altijd nog beter!
WECF ondersteunde in 2018 twee projecten op het gebied van actieve mobiliteit; een loopfietsenproject voor peuters in Amersfoort en een fietsproject voor nieuwkomers in de gemeente Haarlem
14.01.2019


Dien met je organisatie een projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!
Subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN" open tot en met 15 februari 2019
12.01.2019


Chemische industrie bij woonwijk Zaltbommel. Is er een duurzame oplossing?
Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel organiseert bijeenkomst over risico's chemische industrie dichtbij de bebouwde kom
09.01.2019


Klimaattop Katowice: hoog tijd om wakker te worden
Terwijl wij in het Noorden van de wereld klagen over te warme zomers, is klimaatverandering in andere delen van de wereld al een zaak van leven en dood.
28.12.2018


Duurzaamheid is niet alleen voor rijke mensen
Maak Europa Duurzaam voor Iedereen maakte inspiratiesessies voor energiegesprekken met je buren mogelijk in Leiden
19.12.2018


'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018


‘Hoopvol of hopeloos landschap, het 100-dagen debat’
Er heerst grote zorg onder inwoners van Westerveld over de staat van hun landschap en hun gezondheid. Stichting Bollenboos organiseerde, met steun van WECF, een debat
14.11.2018


GoodFood4All
WECF and partners all over Europe start GoodFood4All Campaign
06.11.2018


WECF Nederland reageert op de landbouwnota van Minister Schouten: “Kringlooplandbouw is mooi, maar gaat niet samen met pesticiden”
In september presenteerde Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten haar visie op de toekomst van de Nederlandse landbouw: “Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, Nederland als koploper in kringlooplandbouw.” Deze week werd over haar plannen voor de financiering van deze visie in de Tweede Kamer gedebatteerd.
01.11.2018


Pesticiden en Drenthe
Een rapportage met feiten en hiaten voor beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en burgers
30.10.2018


Sascha, gefeliciteerd!
WECF International Directeur nieuw op nummer 33 in Duurzame Top 100 Dagblad Trouw
10.10.2018


Duurzaamheid is niet alleen voor rijke mensen
Woon je in Leiden, praat dan mee tijdens het Ideecafé op 15 oktober - inspiratiesessie voor energiegesprekken met je buren
04.10.2018


Nederland in de volgende versnelling - Adopteer een SDG LIVE!
WECF en Building Change organiseerden conferentie in Den Haag om mede aandacht te vragen voor meer inzet beschermen vrouwenrechten wereldwijd én in Nederland
02.10.2018


WECF presenteert Petititie Nationaal Plan Hormoonverstorende Stoffen in Tweede Kamer
Afgelopen dinsdag 25 september was Sanne Van de Voort (links op de foto) namens WECF in de Tweede Kamer om samen met Wemos, Tegengif en de Plastic Soup Foundation haar Nationaal Actieplan Hormoonverstorende Stoffen aan te bieden aan Tweede Kamerleden.
30.09.2018


Uitnodiging: 'Nederland in de volgende versnelling - Adopteer een SDG Live' 27 september
WECF organiseert samen met Building Change ´Nederland in de volgende versnelling´ op 27 september in In het Koorenhuis, Den Haag, om de balans op te maken van de Nederlandse SDG inzet. Wees erbij en laat horen wat jij vindt dat er beter kan om de realisatie van de SDG's in en vanuit Nederland een stap dichterbij te brengen!
14.08.2018


WECF op de Stockholm World Water Week
World Water Week side evenement: aanleg en onderhoud (O&M) – de mantra voor duurzame water- en sanitaire voorzieningen
06.08.2018


WECF organiseert in huis Consultatiesessie Waterkwaliteit
Woensdag 27 juli jongstleden vond de consultatiesessie waterkwaliteit plaats op het kantoor van WECF aan de Korte Elisabethstraat in Utrecht. Er waren verschillende deelnemers met verschillende achtergronden, maar allen met één doel: zorgen uiten en de overheid adviseren over het verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland.
30.07.2018


WEBINAR: (MICRO)PLASTIC & CHEMICALIËN, EEN MACROPROBLEEM VOOR JOUW GEZONDHEID?
Dinsdagochtend 10 juli namen we luisteraars mee in de wereld van plastic en gingen in op de consequenties die veel stoffen in plastics hebben op jouw gezondheid.
29.07.2018


Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
03.07.2018


Heb jij een goed idee waarmee Nederland nog meer aan de weg kan timmeren als wandel- en fietsvriendelijk land?
Laat het ons weten en win 500 euro!
30.06.2018


WECF organiseert Webinar over Gender, de SDG’s en het HLPF 2018
Tijdens het zogenoemde ‘High Level Political Forum’ dat plaatsvindt in New York van 9 tot 18 juli zullen wereldleiders en diplomaten van over de hele wereld stilstaan bij de vraag: Hoe staan we ervoor als het gaat om het bereiken van de Sustainable Development Goals en de Agenda 2030?
26.06.2018


Nederland in actie voor schoon water! Wat vind jij?
WECF organiseert woensdag 27 juni Consultatiesessie Waterkwaliteit
01.06.2018


Small is Beautiful
WECF reageert op nieuwe Beleidsnota Minister Kaag "Investeren in perspectief. Goed voor Nederland, goed voor de wereld."
01.06.2018


WECF bij de Klimaatconferentie in Bonn, 30 april – 10 mei
WECF was sterk vertegenwoordigd in Bonn en liet actief haar gezicht zien om de rol van vrouwen in het bereiken van de Sustainable Development Goals te benadrukken.
22.05.2018


'De reis van plastic en hoe het ons leven beïnvloedt'
Op 17 april gaven Manon Zwart, coördinerend adviseur duurzaamheid bij het RIVM en Chantal Van den Bossche, coördinator communicatie WECF, een gezamenlijke workshop over plastic tijdens de jaarlijkse Atlas Dag van de Leefomgeving.
16.05.2018


Afrika-dag in Amsterdam: eco-activisme en WECF
Op zaterdag 14 april 2018 hield Women Engage for a Common Future haar eerste workshop tijdens de jaarlijkse Afrika-Dag in Amsterdam.
29.04.2018


Dien je projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!
WECF Nederland mag 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen en maatschappelijke organisaties die op lokaal niveau actief zijn en werken aan de uitvoering van en bewustwording over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de Agenda 2030
09.04.2018


WECF organiseert workshop tijdens Afrikadag 2018
Op zaterdag 14 april is het zover, de Afrikadag 2018: hét event over Afrika en internationale samenwerking in het KIT in Amsterdam, georganiseerd door FEPS en FMS. Doe mee met onze workshop over eco-activisme in Nigeria!
29.03.2018


De 62e Sessie van de 'Commission on the Status of Women'
Gedurende 11 dagen kwamen vrouwen, mannen, staats- en regeringsfunctionarissen, lidstaten en NGO-vertegenwoordigers van over de hele wereld - waaronder WECF - bijeen om manieren te bespreken "om het leven van vrouwen en meisjes overal te verbeteren".
28.03.2018


Aanbieding petitie voor verbod van neonicotinoïden aan Carola Schouten
14.03.2018


WECF Nederland verwelkomt Kirsten Meijer als nieuwe directeur
Maak kennis en lees hier het mini-interview
08.03.2018


Op weg naar het HLPF 2018: Regionaal Forum over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in Genève
15 partners van de Women’s Major Group (WMG) namen deel aan het Regionaal Forum bij de VN in Genève, waar zij actief hun stem lieten horen voor het belang van vrouwenrechten in het bereiken van de SDG’s.
05.03.2018


"Zorgen over gevolgen voor kinderen van bestrijdingsmiddelen in Drents grondwater" - WECF doet verslag
In Drentse wateren zitten veel te veel resten bestrijdingsmiddelen. Dat moet minder. Maar hoe?
19.02.2018


Plastics Campagne: #plasticvasten
Op Valentijnsdag begint de #plasticvasten campagne: 40 dagen geen plastic!
13.02.2018


Symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu - Samenwerken aan schoon water
De Natuur en Milieufederatie Drenthe en WECF (Women Engage for a Common Future) organiseren 16 februari symposium in Drents Provinciehuis
01.02.2018


WECF en WEP Nigeria presenteren documentaire over schadelijke stoffen in afval en het effect hiervan op de gezondheid
De invloed van persistente organische verontreinigende stoffen, schadelijke stoffen en afval op de gezondheid van vrouwen en mannen.
29.01.2018


Stemming Europees Parlement: BPA blijft in voedselverpakkingen
Het Europese Parlement stemde voor de nieuwe regulering over Bisfenol A in voedselverpakkingen.
11.01.2018


WECF Nederland Nieuwsbrief december
WECF wenst je voor 2018 een gezonde, genderrechtvaardige en duurzame wereld !
15.12.2017


Europese NGO's richten Save The Bees Coalition op om compleet verbod op neonicotinoïden te eisen
In December 2013 beperkte de Europese Commissie het gebruik van 3 insecticiden die zeer giftig zijn voor bijen. Nu, vier jaar later stellen wetenschappers dat deze beperkingen lang niet ver genoeg gaan. 80 Europese NGOs, waaronder WECF, hebben zich daarom verenigd in de Save the Bees Coalition, met als doel zogeheten neonics geheel te verbieden
06.12.2017


Themamiddag: Groen in de Stad
Samen met Partners voor een Gezond Leefmilieu (PGL) organiseerde WECF op 24 november een themamiddag over groen in de stad.
26.11.2017


Eerste Gender Action Plan (GAP) ooit aangenomen op COP23
Na alle toewijding en harde werk van de Women & Gender Constituency (WGC) om het Gender Action Plan (GAP) op de agenda van beleidsmakers op de COP23 te brengen, kunnen we nu eindelijk het goede nieuws brengen dat het eerste GAP ooit is aangenomen op de COP23.
15.11.2017


Gender Just Climate Solutions Awards Ceremony: winnaars en hun projecten
Deze inspirerende projecten zijn de winnaars van de Gender Just Climate Solutions Awards Ceremony op de COP23 in Bonn
14.11.2017


Eerbetuiging aan alle vrouwen die hun leven op het spel zetten voor vrouwen en natuurrechten
Women Human Rights and Environmental Defenders (WHRDs) Resist
14.11.2017


Feministen eisen een gender rechtvaardige transitie COP23
Deze eisen bevorderen een gender rechtvaardige transitie weg van fossiele brandstoffen
13.11.2017


Gender Just Climate Solutions Award ceremonie op Klimaattop in Bonn
WECF en de Women and Gender Constituency reikt maandag 13 november prijs uit aan 3 vrouwenorganisaties
13.11.2017


Meer dan 20 NGOs sporen EU parlement aan om Monsanto lobby te verbieden
In een brief aan het Europese Parlement wijzen 24 Europese NGOs op de noodzaak om de lobby van pesticiden producent Monsanto compleet te verbieden.
02.11.2017


Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme
In onlangs gepubliceerd Amerikaans onderzoek in Neuroscience Letters wordt een verband gelegd tussen verontreiniging van oppervlaktewater door uitgescheiden medicijnen en autisme bij de mens. De hoofdauteur van dit onderzoek, Gaurav Kaushik, licht tijdens de Green Pharmacy conferentie in Utrecht, op 27 oktober, zijn onderzoeksbevindingen toe
26.10.2017


Green Pharmacy: nu maatregelen nodig om vervuiling door medicijnen aan banden te leggen
Vrijdag 27 Oktober vindt de Green Pharmacy Conference 2017 plaats, georganiseerd door de VVM en Huize Aarde, in samenwerking met o.a. WECF en HCWH.
20.10.2017


Schoon en circulair: kan het samen?
Woensdag 11 oktober vond het halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid beleid, georganiseerd door het Ministerie van IenM, VNO-NCW, de VNCI en WECF
11.10.2017


WECF verwelkomt het veto van het European Parlement voor gebrekkige en onwettige EDC criteria.
Het Europese Parlement heeft de gebrekkige criteria die waren voorgesteld door de Europese Commissie voor de definiëring van hormoonverstorende stoffen (EDCs) afgewezen. De stemming vond plaats op 4 oktober.
09.10.2017


EU en Europese overheden subsidiëren fossiele brandstof industrie met 112 miljard per jaar
Hoe gaat de EU voldoen aan de belofte om in 2020 geen subsidies aan de fossiele brandstof industrie meer te geven?
28.09.2017


Hormoonverstoorders hopen zich op in menselijk brein
Recent wetenschappelijk onderzoek, geleid door het UMCG, heeft nu aangetoond dat hormoonverstorende stoffen zich ophopen in het menselijk brein.
27.09.2017


EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen Europarlementariërs op om criteria te verwerpen
27.09.2017


Drents water nog steeds vervuild met bestrijdingsmiddelen
Na eerder onderzoek door WECF tonen metingen van de provincie vervuiling boven de norm aan
26.09.2017


EU lanceert AskREACH Project
Nieuw project van EU Life om meer aandacht en bewustzijn over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) te genereren in de Europese Unie.
21.09.2017


WECF directeur genomineerd als Regionaal Vertegenwoordiger Europese Regio UNEP
Sascha Gabizon is genomineerd als vertegenwoordiger van het VN-Milieuprogramma UNEP
21.09.2017


Biomonitoring van lood en cadmium: Verkenning naar de toegevoegde waarde voor de beoordeling van humane blootstelling en effect
Rapport gepubliceerd door de RIVM over het belang van biomonitoring van stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid.
19.09.2017


Belangrijke mijlpaal bereikt: asbest verboden in Oekraïne
Het Oekraïense ministerie van gezondheid heeft het gebruik van asbest verboden. Het werk van WECF en andere civil society organisaties heeft haar vruchten afgeworpen!
01.09.2017


Engaging with Women for a Gender-Just and Sustainable Future!
WECF is op zoek naar een directeur voor haar kantoor in Utrecht die samen met ons wil werken aan een rechtvaardige, gezonde en duurzame toekomst
27.07.2017


WECF Event in Brussel: “CLEEN Energy has changed our lives”
WECF organiseerde woensdag 21 juni tijdens EU Sustainable Energy Week bijeenkomst om best practices CLEEN project voor het voetlicht te brengen
22.06.2017


Wil jij ook graag meewerken aan het mee helpen realiseren van de Global Goals, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (de SDGs) ?
Wij zoeken een enthousiaste, leergierige en zelfstandig werkende stagiair(e) (m/v) ter versterking van ons internationale communicatie- en advocacyteam
30.05.2017


Petitie Duurzaam Regeerakkoord Ondertekend door WECF  
Om de Agenda 2030 te realiseren is het van belang dat de SDG's voorop worden gesteld in het politieke beleid. Daarom hebben de organisaties Partos en de Groene Zaak het initiatief genomen voor een publieke oproep aan de om de SDG's op te nemen in het regeerakkoord. Meer dan 400 bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben hieraan gehoor gegeven, waaronder WECF. 
17.05.2017


Plastic speelgoed, door recycling, vervuild met giftige stoffen uit electronisch afval
“Giftige stoffen uit elektronisch afval mogen gewoon niet teruggevonden worden in kinderspeelgoed. Dit probleem moet op nationaal en mondiaal niveau worden aangepakt,” stelt Chantal Van den Bossche, woordvoerder van het Gender- en Duurzaamheidsnetwerk WECF, dat als Nederlands IPEN-lid meewerkte aan het onderzoek
18.04.2017


Komt er ooit een verbod op hormoonverstorende stoffen?
Of er in de toekomst een verbod komt op EDC’s blijft vooralsnog een vraag. In juni 2017 zal de Europese Commissie nieuwe regelgeving rondom chemische middelen presenteren, waarin duidelijk moet worden of er strengere maatregelen komen rondom hormoonverstorende stoffen in producten.
10.04.2017


"Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen - Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe"
WECF Nederland publiceert rapport over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe
24.03.2017 | Margriet Samwel-Mantingh


WECF partner Nadezjda Koetepova geportretteerd in documentaire City 40
Nadezjda Koetepova, WECF grondlegster, advocate en milieu-activiste, is vanaf vrijdag 24 maart te zien in documentaire City 40 tijdens Movies that Matter Film Festival in Den Haag
20.03.2017 | WECF nieuws


ADHD en lager IQ mogelijk gevolg schadelijke stoffen in huis
Schadelijke stoffen kunnen schadelijk zijn voor de hersenontwikkeling van kinderen, zo blijkt uit het rapport No Brainer van de Britse organisatie ChemTrust
10.03.2017


WECF vraagt zich af waarom milieu & gezondheid in Nederland geen thema's zijn in de verkiezingscampagnes
Nieuw rapport WHO toont aan dat milieuvervuiling verantwoordelijk is voor de dood van 1,7 miljoen kinderen per jaar
10.03.2017


Resultaat crowdfundingsactie 2016: De biogas toiletten werken!
17 toiletten zijn gebouwd, die als biogasinstallaties, menselijk afval tot energie verwerken – schoon, duurzaam en hernieuwbaar!
17.02.2017


Stem namens jouw organisatie mee in de verkiezingen van de Women's Major Group!
WECF directeur Sascha Gabizon genomineerd als coördinator voor UNECE Europese Regio & Centraal-Azië
11.02.2017


Empower Kirgizische vrouwen in het gebruik van groene technologie – Ondersteun hun ecologische transitie!
Een groep actieve Kirgizische vrouwen bouwt een duurzaam en eco-vriendelijk resource centrum om met kleine acties grote veranderingen te bewerkstelligen
15.01.2017


Gender Just Climate Solutions Award uitgereikt tijdens ceremonie op Klimaattop in Marokko
"Als vrouwen oplossingen ontwerpen, slaan ze niemand over", stelde Amina Mohammed, Minister van Milieu van Nigeria tijdens de uitreikingsceremonie
05.12.2016


De klimaatconferentie van de Verenigde Naties is officieel voorbij - maar er valt nog veel te doen!
Tijdens de COP22 werd er een historisch besluit genomen om verder te gaan met de “gender commitments” in het Lima Work Programme door een Gender Action Plan te ontwikkelen voor de komende drie jaren. Toch beweren velen dat dit niet het “COP of action” was waar zij op hadden gehoopt ; vele andere belangrijke beslissingen worden verschoven naar COP23. WECF reflecteert op de resultaten van de klimaatconferentie van de VN (COP22)
23.11.2016


De biomeiler: van poep, plas en houtsnippers naar warmte en compost
Fedde Jorritsma heeft in samenwerking met De Econiers een jaar lang geëxperimenteerd en gemeten met een zogeheten biomeiler
22.11.2016 | Margriet Samwel


High Level Political Forum VN machteloos als het niet obstakels overwint die in de weg staan van implementatie van de Global Goals, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
Women2030, een alliantie van vijf regionale vrouwennetwerken wereldwijd, waaronder WECF International, is ongerust omdat VN er niet in slaagt obstakels uit de weg te ruimen voor implementatie van Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de Sustainable Development Goals
24.07.2016


Geldelijk gewin boven onze volksgezondheid
WECF ondertekent samen met 65 maatschappelijk organisaties brief aan voorzitter Europees Parlement over TTIP
07.07.2016


WECF International zoekt stagiair(e) Communicatie & Advocacy “Women & Chemicals”
Wij zoeken een enthousiaste, leergierige stagiair(e) (m/v) ter versterking van ons internationale Women & Chemicals communicatie- en advocacyteam.
28.06.2016


Europese Commissie neemt beslissing over EDC criteria
Geheel in tegenspraak met voorzorgsprincipe: Schandalig voorstel, aldus artsen-, vrouwen- en milieuorganisaties
16.06.2016


“Baseer REACH-communicatie op afwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen”
“Vooral duurzame bedrijven uit het MKB kunnen hun kansen vergroten door in te zetten op een goede informatievoorziening naar de consument over het vermijden van zorgwekkende stoffen in hun producten”, aldus onderzoek van Instituut IVAM en WECF in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
25.04.2016


WECF zoekt vrijwilliger Fondsenwerving
Wij zoeken een enthousiaste en zelfstandig werkende vrijwilliger (m/v) die mee wil helpen om onze fondsenwerving richting (nieuwe) donateurs op te zetten en te ondersteunen. Fondsenwerving op ‘no pay, no cure” basis behoort tot de mogelijkheden
11.04.2016


WECF en haar partners stemmen vandaag voor! Doet u mee?
Al jaren werken WECF en haar partners in Oekraïne gezamenlijk aan het verdedigen van mensenrechten, aan duurzame ontwikkeling en aan de bescherming van gezondheid en milieu
06.04.2016


Expertmeeting over hormoonverstorende stoffen
Op uitnodiging van Wemos, Pesticide Action Network en WECF presenteerden ambtenaren van het Deense en Franse ministerie van Milieu hun ervaringen en hun actuele beleid
25.03.2016


Europese Commissie tekent strategische partnerschapsovereenkomst met WECF in een alliantie van vijf internationale vrouwennetwerken
DEVCO start 5 jaar durende partnerschap met een coalitie van 5 wereldwijde & regionale vrouwennetwerken voor het implementeren van de Global Goals
21.03.2016


Vrouwen eisen: “Betere bescherming tegen gevaarlijke stoffen wereldwijd”
WECF publiceert ter gelegenheid van Internationale vrouwendag een nieuwe studie "Women and Chemicals " en roept op tot politieke actie voor betere bescherming van vrouwen en kinderen tegen schadelijke stoffen.
07.03.2016


WECF onderzoek toont aan dat veel verzorgingsproducten schadelijk kunnen zijn voor jonge kinderen
WECF onderzocht 341 producten verkrijgbaar op de Franse markt, en vond in liefst 299 daarvan ingrediënten met een bedenkelijke reputatie.
17.02.2016


Europese Commissie lijkt veroordeling Europees Hof in de wind te slaan: Volksgezondheid lijkt geen prioriteit!
In december 2015 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de Europese Commissie de wetgeving heeft overtreden. De Commissie heeft echter nagelaten wetenschappelijke criteria voor hormoonverstorende eigenschappen van biociden vast te leggen, of tenminste de deadline hiervoor niet gerespecteerd.
22.01.2016


Ruim 140.000 Europeanen vragen inmiddels om verbod op glyfosaat en de teller loopt door!
Op 9 december hebben 16 publieke belangenorganisaties, waaronder WECF, een petitie voor een verbod op glysofaat overhandigd aan de Europese Commissie. De petitie werd ondertekend door meer dan 100,000 Europeanen
20.01.2016


Duurzame ontwikkelingsdoelen en de post-2015 agenda
Waarom milieuduurzaamheid en gendergelijkheid zo belangrijk zijn voor het terugdringen van armoede en ongelijkheid
19.01.2016


Waarom gendergelijkheid de Sustainable Development Goals kan maken of breken
WECF directeur Sascha Gabizon schreef een artikel voor een serie van het World Economic Forum over de nieuwe mondiale doelen voor duurzame ontwikkeling. Haar artikel richt zich op doel 5: het bereik van gendergelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen en meisjes
15.01.2016 | World Economic Forum


Empower Women - benefit All (EWA) Uganda: Master thesis toont aan dat Conservation Agriculture oogst van boeren verhoogt
De Master thesis van Afke Jager van de Universiteit van Wageningen toont aan dat het gebruik van DL, Conservation Agriculture, de oogst met gemiddeld 30% verhoogt
07.01.2016


Hoe een biogasinstallatie het leven van Jane verbeterde
WECF’s partner ARUWE helpt de gemarginaliseerde bevolking op het platteland vanOeganda
07.01.2016


WECF’s algemeen directeur Sascha Gabizon schrijft in UNEP’s Our Planet over gender, chemicaliën en de SDGs
In een recent artikel in het blad van het United Nations Environmental Programme (UNEP) schreef Gabizon over de verbanden tussen gender, gezondheid en het milieu en de overgang die de wereld te wachten staat naar een meer duurzame samenleving
05.01.2016


Het hergebruik van urine en fecaliën als meststof
Sinds 2002 heeft WECF ervaring met de bouw van droge urine scheidende (Ecosan-)toiletten voor scholen en gezinnen, en ervaring met veilig hergebruik van urine en fecaliën in dertien verschillende landen in Oost-Europa, Kaukasus en Centraal-Azië
23.12.2015


WECF brengt ode aan vertrekkend president Christine von Weizsäcker en verwelkomt nieuwe president Corinne Lepage
Met een informele bijeenkomst in Parijs, voorafgaand aan de COP21, de Klimaattop, heeft WECF een ode gebracht aan de vertrekkende president en haar opvolger verwelkomd
17.12.2015


Uitbannen hormoonverstorende stoffen komt dichterbij
Europese Commissie veroordeeld door Europese Hof: EU moet criteria opstellen
16.12.2015


Historisch klimaatakkoord laat echte verandering zien, maar voor vrouwen zal dit veel te langzaam gaan
Reality Check doorde Women and Gender Constituency (WGC) van het Parijse Klimaatakkoord
14.12.2015


In de media: WECF op de Klimaattop
WECF liet haar stem horen in vergaderzalen en door het publiek door middel van interviews in Opzij, Le Monde, Vogue, Libération, Elle, Klimaretter en Bavarian TV news
10.12.2015


Vrouwen vragen om rechtvaardige actie van wereldleiders in Parijs
De belangrijkste eisen van vrouwen voor de klimaattop in Parijs
08.12.2015


"Wij zijn vrouwen voor klimaatgerechtigheid"
WECF en de Women and Gender Constituency vergezelden tien duizenden anderen bij de COP21 in een menselijke ketting door het centrum van Parijs
30.11.2015


Europese Commissie voor Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege uitblijven criteria voor hormoonverstoorders
De Europese Commissie (EC) is door Zweden voor de rechter gedaagd vanwege het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen (EDCs) die noodzakelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan EDC's aan te pakken.
24.11.2015


Gezamenlijke brief tegen hormoonverstoorders in medische hulpmiddelen
WECF ondertekend een brief ter ondersteuning voor het uitbannen van EDC's in medische hulpmiddelen
24.11.2015 | Chantal van den Bossche


Nieuwsbrief Nederlandse ambassade Georgie wijdt aandacht aan WECFconferentie
Mensgerichte water en sanitatiebeheer en duurzaam milieu was thema conferentie Khobi
18.11.2015 | Chantal van den Bossche


Winnaars van de Women’s Global Call for Climate Justice poster wedstrijd aangekondigd
Vandaag zullen de winnende ontwerpen uit de poster wedstrijd georganiseerd door WEDO in samenwerking met de Women’s Global Call live onthuld worden in New York.
12.11.2015


Klimaatovereenkomst is onrechtvaardig, ongelijk en ineffectief, zegt de Women and Gender Constituency
WGC in Bonn heeft een boze verklaring gepubliceerd over het ‘non-paper’ voor de ‘ineffectieve, onrechtvaardige en ongelijke’ klimaatovereenkomst COP21 in Parijs.
11.11.2015 | Chantal van den Bossche


"We verdrinken onze wereld in ongeteste en onveilige stoffen"
Europese NGOs verwelkomen waarschuwing van internationale federatie verloskundigen en gynaecologen (FIGO) over mogelijke gezondheidsschade van pasgeborenen door schadelijke chemicalien in consumentenproducten
10.11.2015


Gerechtigheid nu! Doe mee met de Women’s Global Call for Climate Justice
Sluit je aan bij bezorgde vrouwen over de hele wereld en neem deel aan de actie's in Parijs tijdens de VN Klimaattop en/of bedenk je eigen actie
06.11.2015


"De opwarming van de aarde heeft meer gevolgen voor vrouwen dan voor mannen"
Anne Barre, voorzitter WECF Frankrijk, vertelt in interview met Radio France Internationale over gender, klimaatverandering en de aankomende klimaattop in Paris
06.11.2015


WECF over waarom gender gelijkheid nodig is in klimaatovereenkomst
WECF neemt deel aan de Women and Gender Constituency vergadering tijdens de Bonn Climate Change Conference
04.11.2015 | Chantal van den Bossche


Gelijk=Anders lanceert Agenda voor de Toekomst
Maatschappelijke organisaties en netwerken, waaronder WECF, onderstrepen belang van gendergelijkheid voor duurzame ontwikkeling
09.10.2015


Nieuws over de Women´s Global Call for Climate Justice
In oktober hebben Afrikaanse CSOs zich verzameld in Kaapstad, Zuid Afrika om de Afrikaanse prioriteiten voor COP21 op een rij te krijgen en opnieuw na te denken over effectieve lobby voor klimaatgerechtigheid in de aanloop naar Parijs en daarna
05.10.2015


Presentatie van de 17 Sustainable Development Goals op de VN top in New York
WECF en WMG zagen werk van jaren beloond bij presentatie Duurzame Ontwikkelings Doelen 2016-2030 aan leiders van ruim 150 landen bij de VN
01.10.2015


De Vagablondes halen metThe Big Chill 3150 euro op voor waterproject in Sverdlov, Armenië
Debby Gruiters en Jenda Terpstra "De Vagablondes" zijn terug van de bijzondere reis naar Tiblisi : 600 mensen meer hebben nu toegang tot (schoon) water
30.09.2015 | Ásta Verheul


Ratificeren aanvragen voor gebruik zwaar toxische stoffen tast geloofwaardigheid Europese chemicaliënwetgeving aan
Aanvragen hebben ook negatief effect op maatschappelijk verantwoord ondernemende voorlopers, stellen WECF, Wemos en PAN in brief aan Stas Mansveld
18.09.2015


WECF partner Gertrude Kabusimbi Kenyangi wint de Wangari Maathai prijs
Collaborative Partnership on Forests (CPF) vereren Gertrude Kabusimbi Kenyangi
15.09.2015 | Chantal van den Bossche


WECF tijdens Stockholm Wereld Water Week: WASH en Menstruele Hygiene horen in SDG indicatoren!
Hoe kunnen gender sensitieve indicatoren toegepast worden op Duurzame Ontwikkelingsdoel 6?
15.09.2015 | Chantal van den Bossche


2700 bezorgde ouders stellen: “Wij willen geen hormoonverstorende stoffen in producten voor onze kinderen"!”
Nederland neemt de gezondheidsrisico’s van hormoonverstorende stoffen serieus. Zo bleek uit open en constructief gesprek tussen WECF, BabyBeGood en Directeur-Generaal Volksgezondheid Angelique Berg
28.08.2015


Benefietavond Scheveningen: Rally voor Water
Big Chill-team ‘De Vagablondes’ organiseert benefietavond op donderdag 16 juli voor waterproject van WECF in Armenië
09.07.2015 | Persbericht De Vagablondes


WECF neemt deel aan Gelijk=Anders Festival
Op zaterdag 27 juni 2015 staat Pakhuis de Zwijger in het teken van vrouwenrechten en gendergelijkheid tussen vrouw, man en alles daartussen in
26.06.2015 | Chantal van den Bossche


Zomer Rally voor Goede Doel naar Georgië: Miljoenen Europeanen nog zonder schoon drinkwater
Deze zomer vindt een bijzondere trip plaats: Een rally voor het goede doel van Amsterdam naar Tbilisi, Georgië. In twee weken rijdt damesteam ‘De Vagablondes’ 6.000 kilometer door 13 landen om geld op te halen voor het goede doel: een waterproject in een arm dorp in Armenië.
19.06.2015


WECF is trots: ons energieproject is genomineerd voor prestigieuze EUSEW Award
WECF’s project wordt gerekend tot top 10 beste energieprojecten en laat honderden deelnemers achter zich
15.06.2015 | Chantal van den Bossche


Frans onderzoeksteam: “Hormoonverstorende stoffen vergroten kans op aangeboren afwijking bij mannelijk geslachtsorgaan”
Onderzoeksteam van ziekenhuis te Montpellier ontdekt dat hormoonverstorende stoffen een risicofactor vormen voor hypospadie
15.06.2015 | Chantal van den Bossche


TV programma Zembla toont aan: Hormoonverstorende stoffen kosten samenleving jaarlijks € 5,8 miljard
WECF blij met grote aandacht voor boodschap van wetenschappers die de politiek oproepen eindelijk maatregelen te nemen om volksgezondheid te beschermen
10.06.2015


Meld je nu aan voor WECF-workshop over genderaspecten in ontwikkelingsprojecten
WECF en EWB organiseren gezamenlijk een workshop op 11 juni in Utrecht
04.06.2015


D66 stelt Kamervragen naar aanleiding van WECF-brief
WECF stuurde een brief aan ministers Schippers over hormoonverstorende stoffen die lekken uit medische hulpmiddelen
01.06.2015


Europese Commissie bezwijkt onder druk van multinationals tegen uitvoering van geplande EDC-beleid
Opgevraagde verslagen van geheim handelsoverleg met de Verenigde Staten over TTIP tonen dit aan
01.06.2015 | Marie Kranendonk, WECF


Hormoonverstoorders aan banden leggen: het kan!
André Cicolella legt uit hoe ze het in Frankrijk deden. Ecolo-Groen onderzoekt de mogelijkheden voor België
28.05.2015


Hormoonverstorende stoffen aangetroffen in bijtringen voor baby’s
Bij twee op de tien plastic bijtringen komen hormoonverstorende chemicaliën vrij
21.05.2015


Bescherm kwetsbare couveusebaby’s tegen onveilige medische hulpmiddelen, teken nu de petitie!
Litte Hero start petitie ter vervanging van hormoonverstorende stoffen in medische hulpmiddelen
07.05.2015 | Chantal van den Bossche


WECF co-organiseert succesvol minisymposium over EDC-beleid
Ministerie van IenM, VNO-NCW, VNCI en WECF organiseren samen halfjaarlijks minisymposium over stoffenbeleid
18.04.2015


Werkervaring opdoen bij Een Veilig Nest als webredacteur?
Een Veilig Nest is op zoek naar een aanstaande of jonge ouder met een neus voor groen nieuws
17.04.2015 | Chantal van den Bossche


WECF presenteert voorlichtingsfilmpje over bescherming van kinderen tegen hormoonverstorende stoffen
Zwangere vrouwen weten dat het belangrijk is om alcohol, nicotine en bepaald eten te vermijden. Maar wat minder algemeen bekend is, is dat veel alledaagse artikelen stoffen kunnen bevatten die ook schadelijk kunnen zijn voor de baby. WECF’s film geeft praktisch advies om blootstelling aan hormoonverstorende stoffen (EDCs) te vermijden.
16.04.2015 | Chantal van den Bossche


WECF ondertekent brief aan EU-commissaris voor verbod op twee kankerverwekkende pesticiden
Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor gezondheidsrisico’s van glyfosaat en malathion
07.04.2015 | Chantal van den Bossche


Geslaagde workshop voor duurzame MKB’ers uit de kinderbranche over REACH en Zorgwekkende Stoffen
WECF organiseerde 27 maart 2015 samen met BabyBeGood en IVAM een workshop Slimme Oplossingen voor ondernemers uit de kinderbranche
07.04.2015 | Chantal van den Bossche


WECF’s adviseur Gavin Ten Tusscher waarschuwt op tv voor lekkende lijm uit injectienaalden
De lekkende lijm bevat hormoonverstoorders BADGE en BPA
24.03.2015 | Chantal van den Bossche


WECF organiseert workshop voor ondernemers over schadelijke stoffen
WECF biedt workshop over de Europese chemicaliënwetgeving REACH, speciaal voor producenten/retailers die zich richten op producten voor (zwangere) vrouwen en kinderen
12.03.2015


21 schadelijke chemicaliën aangetroffen in haar van vrouwen
Franse NGO Générations Futures onderzocht blootstelling van vrouwen aan hormoonverstorende chemicaliën
12.03.2015 | Chantal van den Bossche


"De gentech lobby"
Zembla-uitzending wijst op gezondheidsrisico’s van gemanipuleerde gewassen
08.03.2015 | WECF


Elke dag is het de Internationale Dag van de Vrouw # IWD15
8 maart is het Internationale Vrouwendag - voor WECF is het elke dag Internationale Vrouwendag
08.03.2015


Hormoonverstoorders kosten de EU jaarlijks meer dan 150 miljard euro
Hormoonverstorende chemicaliën dragen bij aan lagere IQ, onvruchtbaarheid, diabetes en obesitas
06.03.2015 | Chantal van den Bossche


1000 bezorgde (groot)ouders op de Negenmaandenbeurs steunden al de petitie aan minister Schippers
Een gezonde start voor alle kinderen! Zonder hormoonverstorende en andere schadelijke stoffen. Dat wil natuurlijk ieder ouder. En daarom is het nu ook mogelijk om online de petitie te tekenen
04.03.2015


BabyBeGood en Een Veilig Nest presenteren uniek concept op de Negenmaandenbeurs: de duurzame babykamer
“Een babykamer die niet alleen mooi is, maar waar je ook je kind met een gerust hart kunt laten slapen”. BabyBeGood en Een Veilig Nest, project van het internationale Vrouwen en Milieunetwerk WECF, besloten dit jaar de krachten te bundelen voor een uniek concept: een duurzame babykamer, vrij van schadelijke stoffen.
25.02.2015 | Chantal van den Bossche


WECF is op zoek naar een Russisch sprekende vrijwilliger
WECF zoekt een student, stagiair(e) of vrijwilliger die data en facturen kan verwerken en vertalen die geproduceerd zijn door NGO-partners uit Georgië, Armenië, Kirgizië en Tadzjikistan
16.02.2015 | Chantal van den Bossche


WECF draagt bij aan Europese Commissie-raadpleging over hormoonverstoorders
WECF en haar EDC-Free campagnepartners hebben hun officiële bijdragen voorgelegd aan de Europese Commissie over criteria om hormoonverstorende chemicaliën (EDCs) te identificeren.
19.01.2015 | WECF


Laatste kans om NEE te zeggen tegen hormoonverstorende stoffen!
WECF, Wemos en PAN Europe slaan de handen ineen om publiek te attenderen op publieke consultatie tegen hormoonverstorende stoffen
13.01.2015 | WECF, Wemos en PAN Europe


EDC vrij coalitie biedt grote publiek via publieke consultatie je stem te laten horen in Brussel
Grijp je kans: "Zeg Nee tegen Hormoonverstorende Stoffen"
05.01.2015 | WECF namens EDC Vrij Coalitie


"Plastic machinegeweren en kunstmatige geurstoffen" - Werken op VN Chemicalienconferenties
WECF's Chemicalien Expert Alexandra Caterbow uit wat er op VN niveau allemaal gebeurt op het gebied van het bestrijden van schadelijke stoffen en waarom er toch nog altijd mensen zijn die met onze gezondheid een loopje nemen.
18.12.2014 | WECF & Utopia


Ecosan toiletten op de Kayenje School in Oeganda
Help de Kayenje School aan hygiënische en duurzame sanitaire voorzieningen!
16.12.2014


“De moestuin stelt me in staat om iets terug te geven aan mijn familie en gemeenschap”
Het persoonlijke verhaal van Nokuphumla Sipayise die profiteert van de moestuin
01.12.2014


Het Post2015 Proces
Op 4 december wordt een draft-versie van het Synthesis Report door Ban Ki-Moon openbaar gemaakt, tijdens een (gesloten) informele vergadering in de General Assembly in New York.
25.11.2014


Grotere komkommers in Kirgizië met dank aan ecosan toiletten
Wereld Toilet Dag herinnert ons eraan dat goede sanitatie niet overal gewoon is in de wereld
18.11.2014


Verschuiving Nederlandse positie ten aanzien van hormoonverstoorders zichtbaar
AO leefmilieu 6 november: Over over het belang van gezondheid & milieu, hormoonverstoorders & goede voorlichting aan zwangere vrouwen
11.11.2014 | Chantal van den Bossche


EWA Oeganda: Lessen over landbouw als een bedrijf
“Ik wist niet dat geld lenen de winst beïnvloedt”
14.10.2014


WECF directeur Sascha Gabizon opent Stoffensymposium over Biociden
“We hebben etiketteringsplicht nodig, want de consument begrijpt niets van biociden”
09.10.2014 | WECF Nederland


EWA Oeganda: "Koken is geen werk"
Nieuws van WECF’s partner AT Uganda
02.10.2014


EWA Kirgizië: De interesse opwekken van parlementariërs voor water en sanitatie kwesties
Een verhaal over WECF’s partner STA
29.09.2014


EWA Kirgizië: leiderschapstrainingen en de toegang tot drinkwater
Een verhaal over WECF’s partner CAAW
29.09.2014


Naaicentrum biedt werkgelegenheid voor Tadzjiekse vrouwen
EWA Tadzjikistan: een verhaal van WECF's partner ASDP NAU
22.09.2014


Werken aan de link tussen Gender en Duurzaamheid in Zuid-Afrika
Een update van het EWA programma in Zuid-Afrika voor 2014
18.09.2014


WECF en partners doen WOB aanvraag over bericht 27% speelgoed met verboden ftalaten
Het Nederlandse Inspectie rapport over REACH in 2013 liet zien dat er in 2012 een duidelijke toename was geweest van het aantal Nederlandse bedrijven dat zich niet aan de wet hield als het ging om het aantal toegestane gevaarlijke stoffen in speelgoed.
08.08.2014 | Chantal van den Bossche


Visie Women's Major Group op Rapport Sustainable Development Goals
Op zaterdag 19 juli kwam er een einde aan de onderhandelingen over de Sustainable Development Goals. Women’s Major Group evalueert de uitkomsten.
05.08.2014


Het Kirgizische abrikozen festival
Festival georganiseerd binnen het kader van het EWA programma
02.08.2014


WECF aanwezig bij UNECE evenement in Maastricht voor partijen betrokken bij het Verdrag van Aarhus
Informatieverstrekking, mensenrechten en inspraak in relatie tot het milieu staan op de agenda
02.07.2014


€ 31 miljard aan besparingen in de Europese gezondheidsuitgaven per jaar mogelijk door vermindering blootstelling hormoonverstorende stoffen
Nieuw rapport Europees Gezondheidsnetwerk HEAL & persbericht Europese Roadmap EDC criteria van PAN Europe verschijnen tegelijkertijd
18.06.2014 | Chantal van den Bossche


Ronde Tafel Hormoonverstorende Stoffen in Nieuwspoort
Wemos en WECF sloegen handen ineen op nationale milieudag om druk te zetten op Nederlandse beleid rondom EDCs
15.06.2014 | Chantal van den Bossche


Deelnemers gezocht! Ben jij geïnteresseerd in duurzaam, gezond en fair voedsel?
Maak kans op een gratis seminar in Frankrijk!
28.04.2014


Halfjaarlijks minisymposium REACH
WECF Directeur spreekt over REACH en handhaving vanuit de visie van de consument
23.04.2014 | Chantal van den Bossche


Europese Commissie reageert op Right2Water campagne
Water als mensenrecht wordt ondersteund door EU
18.04.2014


Monsanto-maïs rattenstudie opnieuw gepubliceerd na nieuwe wetenschappelijke analyses
Franse onderzoeker Séralini waarschuwt voor giftige effecten van GGO's
18.04.2014


Duurzame moestuinen in Kaapstad
Lwandle School Garden Project Zuid-Afrika
02.04.2014


"Nieuwe EU migratielimieten BPA onvoldoende"
WECF kritisch over vastgestelde migratielimieten in artikel van ChemicalWatch
11.03.2014


Actie ondernemen tegen hormoonverstoorders
Druk op de Europese Commissie neemt toe om actie te ondernemen tegen hormoonverstoorders
11.03.2014 | De Gezinsbond/ChildProof platform


EWA: Internationale Vrouwendag in Kirgizie
WECF partner Mehr Shakat zet actieve vrouwen in lokale gemeenschappen in het zonnetje
07.03.2014 | WECF


WECF organiseert succesvol debat over hormoonverstorende stoffen (EDC’s) in Brussel
Lancering van het Life+ Project ChildProtect: Gezondheid van Kinderen hoort eerste prioriteit te zijn
02.03.2014 | Chantal van den Bossche


Publieke hoorzitting in Brussel "veilig water en sanitatie zijn een mensenrecht" groot succes!
Maandag 17 februari vond in het Europees Parlement de publieke hoorzitting voor het Europese Burgerinitiatief (European Citizens Initiative - ECI) "Veilig water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht!" plaats.
21.02.2014 | Margriet Samwel


WECF conferentie in Brussel: ChildProtect - Time to act!
Naar een EU beleid om kinderen te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen, met die boodschap organiseert WECF 19 februari, morgen, een bijeenkomst in Brussel als officiele start van het Life+ Project ChildProtect.
18.02.2014 | Chantal van den Bossche


Bescherm kinderen; vermijd hormoonverstorende stoffen!
Hormoonverstorende stoffen(EDC’s) in alledaagse producten - een overzicht voor de consument
20.12.2013 | WECF


WECF & Een Veilig Nest blij met aandacht voor hormoonverstorende stoffen in Zembla.
WECF vraagt al jarenlang aandacht voor een thema dat in heel Europa serieus genomen lijkt te worden, behalve in Nederland: de schadelijke invloed van hormoonverstorende stoffen op de gezondheid van zwangere vrouwen en kleine kinderen.
19.12.2013 | WECF


PERSAANKONDIGING: Vier ministeries en meer dan vijftig organisaties in actie voor vrouwen in conflictgebieden
Vrijdag 13 december interactief event onder leiding van Kirsten van den Hul (Joke Smit prijs 2013)
09.12.2013 | NAP 1325


WECF zegt: “Genoeg is genoeg!”
Maatschappelijke organisaties zijn massaal weggelopen van de Klimaattop in Warschau en roepen overheden op om "politieke ambitie te verbinden met de realiteit van het klimaat en nu eens echt tot actie over te gaan.”
22.11.2013 | WECF


Wereld Toilet Dag 2013
Poep en pies terug in de kringloop: een zegen voor onze gezondheid en onze economie
18.11.2013 | WECF


Uitstel EDC-wetgeving verspilt mogelijkheden voor preventie en aanpak stijgende zorgkosten
Vijftien leden van de de EDC-Free Europe coalitie, waar WECF deel van uitmaakt, stuurden Jose Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, vandaag een enorme EDC Vrij poster met een dringende oproep tot actie tegen hormoonverstorende stoffen in producten om ons heen
13.11.2013 | EDC Free Coalition


WECF in Sotsji : Sporten voor een gezond milieu en gelijke rechten
WECF directeur Sascha Gabizon sprak tot Internationaal Olympisch Comité in Sotsji, Rusland, over milieubeheer, volksgezondheid en gelijke rechten voor iedereen
03.11.2013 | WICF


Commission on the Status of Women 58- De inbreng van WECF en de Women's Major Group
In februari 2014 vindt de 58e Commission on the Status of Women in New York plaats. WECF zal hier als co-organisator van de Women's Major Group aanwezig zijn vanwege haar betrokkenheid bij de Sustainable Development Goals en de Post2015 agenda.
28.10.2013 | WICF


Post 2015 proces - WECF als mede-voorzitter van de Women’s Major Group
Reactie Women’s Major Group (WMG) op Rapport van de Secretaris Generaal van de VN
28.10.2013 | WICF


Schoon water voor Georgie
Met steun van WECF zorgt Friends of the Earth Georgia voor schoon water en fatsoenlijke duurzame sanitaire voorzieningen op het Georgische platteland
25.10.2013 | Friends of the Earth Europe


Alarmerende concentraties kwik in lichamen vrouwen en kinderen door ambachtelijke goudwinning
WECF co-organiseert side event over "Vrouwen en kwikvervuiling in de ambachtelijke goudwinningsgebieden" " op de Minamata Conventie Dipcom in Japan, donderdag 10 oktober
02.10.2013 | WICF


Onze Zuid-Afrikaanse partners organiseerden Gender & biologische landbouwtraining in Kaapstad
WECFs 'Empower Women – Benefit for All' (EWA) programma organiseerde in in samenwerking met Soil For Life and Urban Harvest een week van trainingen over gender en biologische landbouw in Kaapstad voor alle Zuid-Afrikaanse partners en de Oegandese partner ATU
26.09.2013 | Annemarie Mohr


Het evenement van de Womens Major Group bij de VN – Groot succes!
donderdag 19 september – “Versterking van gender gerechtigheid en mensenrechten om duurzame ontwikkeling te bereiken."
20.09.2013 | WECF


WECF Netherlands letter to government on unacceptable risks and costs of shale gas fracking
Winning van schaliegas in Nederland; een slecht idee voor mens en milieu!
13.09.2013


Terra Preta Sanitatie: door mensen gemaakte vruchtbare grond van bio-afval, uitwerpselen en houtskool
Nieuwe perspectieven op het gebied van sanitatie werden gepresenteerd op de eerste internationale Terra Preta sanitatie conferentie georganiseerd door TUHH and WECF
06.09.2013 | Fedde Jorritsma


Nieuwe publicatie over NCD’s door NGOs samen met UNEP: Milieufactoren een van de belangrijkste oorzaken van te voorkomen sterfgevallen
Niet-overdraagbare ziekten (NCD) zijn nu de belangrijkste oorzaak van te voorkomen ziektes en arbeidsongeschiktheid, en daardoor van significante invloed op het welzijn en dagelijks leven van vele individuen en werknemers.
27.08.2013


Zonnedrogers van blik en karton
Leerzame en praktische workshops door Fedde
23.07.2013 | Ante Sellis


Speelgoed blijft Spelbreker
EU beschermt kinderen onvoldoende tegen schadelijke stoffen
19.07.2013 | WECF Nederland


Een giftige plas
‘s Werelds bestverkochte onkruidverdelger gevonden in menselijke urine door heel Europa
24.06.2013


Mijn hemel! Wat gebeurt er op Aarde?
Help Jan Juffermans en zorg ervoor dat ook politici gaan nadenken over hun voetafdruk
11.06.2013 | Chantal van den Bossche


Reactie van Women's Major Group en WECF op nieuwe VN Post 2015 rapport
Het Verenigde Naties (VN) High Level Panel post 2015 rapport is niet ambitieus genoeg en zet niet de benodigde verandering in werking om een einde te maken aan armoede en om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen
10.06.2013


Nieuwe maatregelen in Zweden voor regulering hormoonverstorende stoffen en Bisfenol A moeten voorbeeld zijn voor andere Europese lidstaten
Blootstelling tot giftige hormoonverstorende stoffen (EDCs) zoals Bisfenol A kan voortkomen uit verschillende bronnen. Dit is een van de redenen waarom het nodig is om een omvangrijke strategie voor de regulatie van deze stoffen te ontwikkelen.
10.06.2013 | WECF


Veranderen van eigen voedselpatronen is de oplossing voor de mensheid
Deze week, op 5 juni, was het World Environment Day (WED). Deze dag is door de VN ingesteld om jaarlijks stil te staan bij ons milieu.
10.06.2013 | WECF


EDCs (hormoonverstorende stoffen) in cosmetica
Opvallend onderzoek van de Deense Consumentenraad
04.06.2013 | Chantal van den Bossche


Het belang van gelijke rechten in Centraal-Azie
Als onderdeel van het EWA programma heeft WECF eind april in samenwerking met YEC een training gefaciliteerd in Dushanbe
31.05.2013 | WECF Nederland


Nieuwe resultaten Doetinchem Cohort Studie
Jongere generaties hebben een hogere risicofactor
08.05.2013 | Chantal van den Bossche


Beleidsnota Ploumen: Wat de wereld verdient
WO=MEN over brede integratie vrouwenrechten
29.04.2013 | Chantal van den Bossche


30.000 handtekeningen aangeboden aan Franse ministers
Petitie om hormoonverstoorders in speelgoed te weren aangeboden aan Franse ministers voor Volksgezondheid en Milieu
23.04.2013 | Chantal van den Bossche


Nieuw rapport WHO: Het onbekende gevaar van EDCs
Hormoonverstoorders (EDCs) blijven een groot gevaar in een klein hoekje. Recentelijk heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een rapport gepubliceerd over deze stoffen
15.04.2013 | Chantal van den Bossche


Team2015 Utrecht: Verzamelpunt voor initiatieven betreffende de VN Millenniumdoelen
In Utrecht zijn er inmiddels een flink aantal organisaties actief die zich bezighouden met de VN Millenniumdoelen. Een van die organisaties is WECF
15.04.2013 | Chantal van den Bossche


Rondetafelbijeenkomst op 18 februari bij Ministerie van Buitenlandse Zaken over Post-2015 agenda
Op initiatief van Rutgers/WPF, Share-Net en WECF en WO=MEN organiseerde het Ministerie van Buitenlandse zaken een ronde tafel bijeenkomst met experts op het gebied van mensenrechten, gender gelijkheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en gender & water
06.04.2013 | WECF


2013: Uitgeroepen tot het Jaar van Luchtkwaliteit door de EU
WECF onderschrijft het standpunt van de Vlaamse Gezinsbond over Luchtkwaliteit en gezondheid van kinderen
03.04.2013 | Marie Kranendonk


Partner WECF uit Moldavië winnaar VN “Water for Life –Best Practice Award”
Verenigde Naties heeft zojuist in Den Haag Award toegekend aan Oleg Rotari van Ormax voor het project ‘Veilig water en sanitatie voor iedereen in Moldavië’.
22.03.2013 | Chantal van den Bossche


De status van vrouwen - WECF ondertekent statement naar aanleiding van de 57e Commission on the Status of Women, CSW57
Vrouwen maken een statement naar aanleiding van de 57e sessie van de Commission on the Status of Women
19.03.2013 | WECF


Europees Burgerinitiatief - Water is een Mensenrecht
1,2 miljoen handtekeningen, maar we zijn er nog niet!
12.03.2013 | Chantal van den Bossche


8 Maart: Internationale Vrouwendag
Met het oog op de internationale vrouwendag vrijdag 8 maart wil WECF vooral aandacht vragen voor de negatieve impact van milieuvervuiling op de gezondheid van vrouwen en hoe dit zelfs kan leiden tot geweld richting vrouwen en meisjes
07.03.2013 | Chantal van den Bossche


Documentaire over de chemische vervuiling van onze lichamen "Unacceptable Levels" bekroond met Gezondheids- en Milieuprijs Internationale Milieufestival Parijs
WECF Directeur Sascha Gabizon jurylid van Internationale Milieufilm Festival Parijs
04.03.2013 | WECF


Onderzoek NCDO: Veertig procent van de Nederlandse consumenten laat WEL leuke dingen staan om milieu te sparen
Uit een onderzoek van NCDO is gebleken dat de meerderheid van de Nederlanders weinig doet om duurzamer te leven. Milieucentraal denkt dat dit komt doordat consumenten vaak informatie missen, waardoor duurzaam kiezen moeilijker of duurder lijkt dan het is.
21.02.2013 | Chantal van den Bossche


Nieuwsuur: Uitzending 16 februari over schrikbeeld Waterprivatisering in de EU
Morgen, 16 februari 2013, komt Jerry van den Berge praten over de prijsverhogingen en slechtere waterkwaliteit voor de burgers als gevolg van waterprivatisering. Van Den Berge is ook een van de oprichters van het Europees Burgerinitiatief “Water is een Mensenrecht”.
15.02.2013 | Chantal van den Bossche


We zijn er bijna, maar nog niet helemaal : Right2Water Campagne heeft nog 100.000 handtekeningen nodig
Teken Europees Burgerinitiatief “Veilig Drinkwater en Sanitatie zijn een Mensenrecht” en help ons om meer handtekeningen te verzamelen
08.02.2013


Europees Milieu Agentschap: Gezondheidsrisico’s BPA ontkend door industrie
Door middel van bevooroordeelde wetenschappelijke onderzoeken probeert de BPA industrie de gezondheidsrisico’s van deze hormoonverstorende stof te bagetalliseren
01.02.2013 | Chantal van den Bossche


"Late Lessen uit Vroege Waarschuwingen" - EEA rapport over gezondheidsrisico’s, van tabak tot aan Bisphenol A
Europees Milieu Agentschap publiceert nuttig document voor beleidsmakers en de industrie over de wetenschap, voorzorgsmaatregelen en innovatie.
28.01.2013


VACATURE: Flexibele part-time Financial Controller (m/v)
Voor het kantoor in Utrecht zijn wij op zoek naar een Controller die mede verantwoordelijk is voor de organisatie en uitvoering van de boekhouding, rapportage en financiële controle werkzaamheden (20- 24u)
21.01.2013 | WECF Nederland


Warme kleren in Kunduz: dankzij intensieve naaicursus zijn Afghaanse vrouwen en hun families voorbereid op barre winters
Werk WECF partner Katachel biedt nieuwe perspectieven voor Afghaanse vrouwen om kleding te naaien voor hun families en om te verkopen
07.01.2013 | Chantal van den Bossche


Aanbevelingen voor nieuwe agenda internationale samenwerking na de Millennium Development Goals (Post-2015)
Dinsdag 11 december nam WO=MEN samen met Rutgers/WPF, Share-Net en WECF de lead in een maatschappelijk middenveld consultatie over Post2015
03.01.2013 | WO=MEN


Hormoonverstorende fruithap? Ga lekker bio!
Veel groenten en fruit niet veilig voor zwangere vrouw en jonge kind!
18.12.2012 | Chantal van den Bossche


Post 2015 Civil Society Consultation: What is the future we want?
De netwerken WO=MEN Dutch Gender Platform, Share-Net en Rio+20 Women’s Major Group vertegenwoordigd door WECF slaan de handen ineen met als doel de dialoog aan te gaan met het ministerie van Buitenlandse Zaken
11.12.2012 | Chantal van den Bossche


Middernacht in de Oase
WECF in Doha: “We zijn zeer teleurgesteld in de uitkomst van de VN Klimaat bijeenkomst door het gebrek aan Visie en Ambitie; Echter, de erkenning van Gendergelijkheid tijdens COP 18 vormt lichtpuntje in een donkere nacht”
10.12.2012 | WECF


Gifvrije cadeau's voor Tweede Kamerleden
Bezorgde ouders deden succesvolle oproep aan politici! Kamervragen volgen
22.11.2012 | WECF


Kom in actie op Wereld Toilet Dag en ook daarna: Teken het Europees Burgerinitiatief!!
Wereldwijd sterven dagelijks 3000 kinderen omdat ze geen toegang tot veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiene hebben. Zelfs in de Europese regio hebben we het dan over 11.500 kinderen die jaarlijks stereven omdat ze geen toegang hebben tot veilig water, sanitaire voorzieningen en fatsoenlijke hygiene.
18.11.2012 | WECF


Save the date: Maatschappelijk middenveld consultatie: Post-2015, what is the future we want?
Nederlandse inzet op Mensenrechten/Gender/SRGR en Duurzame Ontwikkeling
14.11.2012 | Chantal van den Bossche


Verstorend voedsel - WECF publiceert consumentengids PAN Europe in het Nederlands
Wat zit er in Europees groente en fruit? Wat krijgen Europese consumenten elke dag binnen? Wat zit er in onze sla, tomaten en druiven?...
14.11.2012 | Chantal van den Bossche


Vlaams Actieplan Pesticiden: betere informatie naar zwangere vrouwen noodzakelijk!
In 2009 heeft Europa de pesticidenrichtlijn aangenomen om tot duurzaam gebruik te komen. Deze wetgeving bepaalt dat iedere lidstaat een actieplan moet opstellen zodat schadelijke effecten voor menselijke gezondheid en milieu verminderen
14.11.2012 | Gezinsbond (partner WECF)


MamaGreen: Bezorgde ouders doen oproep aan politici! Kom naar Den Haag op 21 november!
“Politiek, zorg dat ik goed voor mijn kind kan zorgen. Geef me als ouder een veilige en gezonde keus.” Met deze vraag aan politici gaat op 21 november een groep bezorgde (groot)ouders op weg naar Den Haag om groen en gifvrij speelgoed aan te bieden aan Tweede Kamerleden van verschillende partijen en aan de creche van de Tweede Kamer.
13.11.2012 | Chantal van den Bossche


‘Goed gebruik van REACH': om “gezonde” keuzes te kunnen maken
WECF organiseert 6 december bijeenkomst voor retailer en producent over omgaan met 'bewustere consument' De consument heeft recht op goede informatie
06.11.2012 | Ingrid Elbertse


Een Veilig Nest komt met Groene Kluswijzer!
De winter komt eraan. Nu de ramen nog even flink opengezet kunnen worden, is het tijd voor papa’s in spé de hoofdrol te spelen tijdens een zwangerschap . Om tegemoet te komen aan de vragen van ouders op het gebied van duurzaam en groen klussen en renoveren presenteert WECF’s Een Veilig Nestde opvolger van de Zwangerschapswijzer: de Kluswijzer.
01.11.2012 | WECF Pers


Bisphenol A vanaf 1 januari in Belgie verboden in verpakkingen kindervoedsel
Al sinds juni 2011 geldt een verbod op de verkoop van zuigflessen met Bisphenol A. Dit verbod wordt nu uitgebreid naar voedingsverpakkingen voor kinderen tot 3 jaar en zal ingaan op 1 januari 2013.
01.11.2012 | Chantal van den Bossche


Europees Parlement vraagt aandacht voor de ‘kwetsbare consument'
Het Europees Parlement heeft deze zomer een resolutie aangenomen over een strategie ter versterking van de rechten van de kwetsbare consumenten.
14.10.2012 | Gezinsbond (partner WECF)


Kamer en kabinetsformateurs gewezen op ontbrekende schakel in aanpak stijgende zorgkosten
Steeds duidelijker verband tussen hormoonverstorende stoffen en gezondheidseffecten
05.10.2012 | WECF Pers


Verslag Flitscongres Parlementsverkiezingen: "Bij ons gaat het om de inhoud"
“Bij de verkiezingsdebatten op televisie lijkt het vooral om de competitie, de winst en de ‘oneliners’ te gaan.” Zo stelde gespreksleider Ilona Hofstra bij de start van het Flitscongres dat de Nederlandse Vrouwen Raad op 7 september 2012 in de Statenpassage van de Tweede Kamer organiseerde. “Bij ons gaat het om de inhoud.”
14.09.2012 | Nederlandse Vrouwen Raad


Deens Verbod op Ftalaten
"We kunnen niet op de EU wachten" - Dit waren de woorden van de Deense minister van Milieu Ida Auken gebruikte om de recente Deense beslissing tot een verbod op 4 ftalaten in consumentenproducten toe te lichten.
10.09.2012 | Elizabeth Ruffinengo


Tracing Nano for Downstream Users and Consumers
De Nederlandse vakbonden en milieuorganisaties werken samen aan het formuleren van hun wensen ten aanzien van de traceerbaarheid van nanomaterialen in producten.
05.09.2012 | WECF


Water en Sanitatie zijn een Mensenrecht! Online Ondertekening is Geopend! Verspreid het Nieuws.
Wij hebben uw hulp nodig om alle burgers in Europa te bereiken. Onze eisen worden alleen maar in overweging genomen als wij meer dan een miljoen geldige handtekeningen verzamelen.
03.09.2012 | WECF


Bijzonder Boekje Helpt Moeders om Borst en Baan te Combineren
Weer aan het werk gaan is voor veel moeders een belangrijke reden om te stoppen met borstvoeding of er zelfs helemaal niet aan te beginnen. Borst en Baan is een bijzonder boekje van Kenniscentrum Borstvoeding, met daarin alles over de combinatie van borstvoeding en werk.
29.08.2012 | Kenniscentrum Borstvoeding


Veilig cosmeticagebruik tijdens de zwangerschap
Welke cosmetica zijn nu wel en niet veilig tijdens de zwangerschap?
29.08.2012 | Ouders Online, Henk Boeke


Werving Vrouwenvertegenwoordiger 2013 Gestart
‘Word jij in 2013 onze vrouw in New York?’ Met die oproep is de werving gestart van de Vrouwenvertegenwoordiger die volgend jaar meegaat in de regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.
29.08.2012 | Nederlandse Vrouwen Raad


Welke partij staat dichtbij jouw wereld? Check Wereldkiezer.nl
Maak hier je eigen verkiezingsprogramma en kom er achter welke politieke partij dicht bij jouw wereld staat!
28.08.2012 | WECF nieuws


Werkervaring opdoen bij een internationale NGO op het gebied van gezondheid en milieu?
Women in Europe for a Common Future (WECF) zoekt een gemotiveerde stagiair(e) voor het project ‘Goed gebruik van REACH – van ECHA tot Winkelier tot Burger’
21.08.2012 | WECF


Nederlandse feministen solidair met Pussy riot
WO=MEN, het Nederlandse netwerk voor gelijkheid van mannen en vrouwen wereldwijd heeft zich van begin af aan solidair verklaart met de vervolgde Russische punkband Pussy Riot.
17.08.2012 | Persbericht WO=MEN, Dutch Gender Platform


Kinderopvang? Natuurlijk duurzaam! - Met De Groene Giraf, stimuleringsprijs voor duurzame kinderopvang
WECF en Een Veilig Nest blij met initiatief om kinderopvang te verduurzamen
17.07.2012 | Persbericht De Groene Giraf


RIO+20: Van de toekomst die we willen naar de toekomst die we nodig hebben.
Slotverklaring van de Women’s Major Group over de uitkomsten van Rio+20
24.06.2012 | Statement Women's Major Group


Nieuws van de Nederlandse Vrouwenraad: "Vrouwenvertegenwoordiger in regeringsdelegatie naar VN duurzaamheidstop Rio+20"
WECF is verheugd dat Jolein Baidenmann uiteindelijk toch present is in Rio als Vrouwenvertegenwoordiger in de regeringsdelegatie voor de conferentie van de Verenigde Naties over duurzaamheid die van 20 tot 22 juni plaatsvindt in Rio de Janeiro
19.06.2012


WECF lobbyt bij Tweede Kamer voor belang Gender in aanloop naar Rio
Donderdag 31 mei vond Algemeen Overleg plaats over Rio+20 in de Tweede Kamer
02.06.2012 | Chantal van den Bossche


Steun vrouwen wereldwijd op weg naar Rio+20!
Mensenrechten staan op het spel! WECF, vertegenwoordigt meer dan zeventig vrouwengroepen wereldwijd die zijn verenigd in de UN Women's Major Group. Tijdens de voorbereidingen voor Rio+20 maakten verschillende landen bekend vrouwenrechten en gelijkheid in het conceptverdrag te willen schrappen.
01.05.2012 | Chantal van den Bossche


Wageningen University benoemt Grietje Zeeman, lid raad van toezicht WECF, tot hoogleraar Nieuwe publieke sanitatie
Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, heeft dr.ir. Grietje Zeeman benoemd tot persoonlijk hoogleraar Nieuwe publieke sanitatie bij de Sectie Milieutechnologie.
01.05.2012 | Persbericht Universiteit Wageningen


Informatie over Stoffen: Voldoende Basis voor Vertrouwen en Verantwoorde Keuzes?
Twee maal per jaar organiseert de klankbordgroep stoffen, in samenwerking met VNO-NCW, VNCI en WECF, een minisymposium over het stoffenbeleid van de overheid en zaken die spelen bij maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.
10.04.2012 | WECF


Minder is meer! Gezonde schoonmaakproducten voor een gezond en schoon huis
WECF tips in goody bag huishoudbeurs: Een fris schoon, milieuvriendelijk huis voor bijna geen geld
17.02.2012 | WECF Nederland


Hoeveel gif staat er in uw tuin- of keukenkast?
Een Veilig Nest aanwezig op speciale thema avond rond film SILENT SNOW
07.02.2012 | Chantal van den Bossche


Lancering Nederlands Actieplan 1325 ‘Vrouwen, Vrede, Veiligheid'
Bijna 40 organisaties waaronder WECF ondertekenden maandag 19 december het Nationaal Actieplan Resolutie 1325 in aanwezigheid van minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken, verschillende kamerleden en activisten uit vele landen
14.12.2011 | Chantal van den Bossche


WECF stuurt brief aan Tweede Kamer over risico's volksgezondheid en nanotechnologie
WECF uit punten van zorg en aanbevelingen wat betreft voortgang nanotechnologiebeleid voor begrotingsdiscussie van ELI.
02.11.2011 | Chantal van den Bossche


Sanitatie: nieuwe impulsen - Kansen Voor Nederland en Internationale Samenwerking!
BiDBook sanitatie gepresenteerd tijdens 'Five Years-Drive for Sanitation' symposium
03.10.2011 | WECF


Was your country given a cancer culprit award?
The countries that obstructed the listing of asbestos were given a Cancer Culprit Award during the 5th Conference of the Parties on the Rotterdam Convention
29.06.2011 | Johanna Hausmann


Canada maakt gebruik van "schandelijke tactiek" door zich te verzetten tegen opnemen van asbest op de lijst van gevaarlijke stoffen
Door verzet tegen opname in Annex 3 van de Rotterdam Conventie wint Noord-Amerikaanse land de ‘kankerveroorzakers’ prijs
22.06.2011 | WECF nieuws


Ballonnen voor Minister Verhagen
WECF doet mee aan protestactie van milieu organisaties bij Nederlands parlement
17.05.2011 | Chantal van den Bossche


WECF zette agenda voor klankbordbijeenkomst REACH: Nieuwe chemie en de consument
Tweemaal per jaar komen overheid, industrie, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld bij elkaar om te praten over de REACH chemicaliën wetgeving van de EU. Bedoeld om innovatie te stimuleren en gezondheid te verbeteren, stelt REACH allerlei voorwaarden aan het gebruik van (schadelijke) chemicaliën.
22.04.2011 | Chantal van den Bossche


WECF Field Officer Central Asia Fedde Jorritsma fietst over de wereld om mensen te inspireren voor een duurzame samenleving
De educatieve fiets-expeditie 'Bike the Earth' zoekt fietsers, trainers en partners
16.03.2011 | Chantal van den Bossche and Fedde Jorritsma


Duurzaam het nieuwe toverwoord op Huishoudbeurs en Negenmaandenbeurs
WECF’s "Een Veilig Nest" aanwezig op Urgenda Groen Paviljoen op de Huishoudbeurs - Kom langs op onze stand op het groene paviljoen tijdens een bezoek aan Huishoudbeurs of Negenmaandenbeurs
15.02.2011 | Chantal van den Bossche


Nanofestival NEMO marks the end of WECF campaign: Only WECF seemed worried about possible negative effects of nanoparticles
Nanofestival NEMO: Alleen WECF leek bezorgd over mogelijke schadelijke effecten van nanodeeltjes
05.02.2011 | Anne de Haan


WECF supports action to stop further cuts in Dutch international aid budget
WECF neemt deel aan Genoeg = Genoeg, campagne tegen de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking
02.12.2010 | WECF news


Way to Cancun: Mexico zet fietsen in op klimaattop
WECF coalitiepartner I-CE, Interface for Cycling Expertise, ondersteunt fietsevenement op 6 december
30.11.2010


Flemish Gezinsbond (Union of Families) organised conference dedicated to the Child Norm
WECF oprichtster Marie Kranendonk key note speaker tijdens studiedag gezinsbond Brussel
24.11.2010 | Chantal van den Bossche


WECF dialoogtafel Nano in de babykamer: programma en uitnodiging
WECF organiseert Dialoogtafel “Nano in de babykamer” op 9 november a.s. in Jeugdtheaterhuis De Berenkuil in Utrecht
01.11.2010 | Chantal van den Bossche


Nesting the Netherlands started off with first workshop babycare from a series of ten to follow
Donderdagmiddag 7 oktober gaf het team van Een Veilig Nest de eerste van 10 pilot workshops babyverzorging
08.10.2010 | Ingrid Elbertse


VN resolutie “Recht op Veilig Water en Sanitatie is Mensenrecht” onderstreept belang van kern werk WECF
Nieuw verworven mensenrecht is een belangrijkse stap voorwaarts voor armen en kwetsbaren, maar in het bijzonder vrouwen en kinderen, stelt Europees Vrouwen- en Milieu Netwerk WECF
30.07.2010


WECF recommendations to the Environment Ministers Council on June 11 2010
WECF asks European Environment Ministers to take action on Hazardous Substances (RoHS Directive) and a global uranium mining monitoring and clean-up instrument, in common letter of Dutch environmental NGOs to their minister
08.06.2010 | Sascha Gabizon


Parma 2010: “Binnenlucht: verborgen gevaar in baby’s slaapkamer”
Europees vrouwen- en milieunetwerk WECF publiceert resultaten van studie naar binnenlucht kwaliteit in kinderkamers in vier Europese landen volgende week op Ministeriële Conferentie “ Milieu en Gezondheid” in Parma , Italië
05.03.2010 | WECF the Netherlands Press Release


"Het is onbegrijpelijk dat er zo weinig mensen interesse hebben in duurzame baby producten"
WECF organiseerde start up bijeenkomst voor het driejarig SMOM project " Een Veilig Nest" in Utrecht voor negen partners
19.02.2010


Trading in toxic duckies in Leidsche Rijn!
Woensdag 9 september, de Dag van de Duurzaamheid, fietst WECF met een bakfiets vol badeendjes door een Utrechtse jonge gezinnen woonwijk
08.09.2009 | WECF Press Release


WECF publishes Dutch version of Toxic Free Toys Guide
Vrouwen- en milieuorganisatie WECF publiceert in samenwerking met Bewuste Ouders milieuvriendelijke Speelgoedwijzer met tips voor het kopen van veilig speelgoed!
15.05.2009 | WECF Press Release


Flying Toilets - a cartoon on Women, Europe and the world: even in the ladies
A cartoon by Edith Made it
23.04.2009 | edith-made-it.nl


WECF in Istanbul: Hoe gaan we verder in de 21e eeuw?
WECF Panel discussie tijdens European Regional Session
18.03.2009 | WECF Persbericht


Help om schadelijke chemicaliën uit de markt te krijgen!
VIJF MINUTENKLUS VOOR UW GEZONDHEID
14.03.2009 | WECF Press Release


WECF charity concert in Zaltbommel church for the people of Prislop big succes
930 euro was raised to give the children of Prislop a new roof. Donate now so that we can help more Prislop fathers repairing the leaking roofs of the houses in this Romanian settlement
08.03.2009 | Chantal van den Bossche


Spelbrekers! Geen gif in het speelgoed van onze kinderen!
WECF teleurgesteld: 16 december keurde het Europese Parlement de nieuwe speelgoedrichtlijn goed
27.11.2008 | WECF Press Release


WECF symposium 'Towards a sustainable, vital and rural province of Overijssel'
WECF organises together with Oons Ambacht and Christian Democrat MP Annie Schreijer-Pierik a symposium on April 11th to reflect the efforts made on this project (Tekst in het Nederlands)
10.04.2008 | Chantal van den Bossche


Nederlandse studenten bezoeken WECF project in Garla Mare, Roemenie
"Garla Mare is op geen enkele kaart aangegeven"
16.09.2004