Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube

Tracing Nano

Tracing Nano stelt zich ten doel manieren te zoeken om nanodeeltjes te volgen vanaf het moment van productie tot en met de afval fase, zodat ook in de toekomst terug te leiden is waar de verschillende deeltjes vandaan komen, met een focus op consumentenartikelen.

22.08.2012 | Chantal van den Bossche


Countries: Nederland
Donateurs: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Veiligheid en Risico’s
Partners: WECF Nederland, IVAM, Natuur en Milieu, FNV, ETUI, EEB and WECF Europe
Thema's: Chemicalien & Gezondheid;
Duration: 01/2012 - 12/2013

Projectbeschrijving in het kort:
Nu al bevatten veel producten die te koop zijn nanomaterialen, waarvoor geen goede risicobeoordeling gemaakt kon worden. In tegenstelling tot het REACH principe ‘no data no market’  is vaak niet eens bekend of en hoeveel nanomaterialen zich in een gebruiksartikel bevinden. Veel belanghebbenden, industrie zowel als consumenten en hun vertegenwoordigers, eisen daarom dat  ze beter geinformeerd worden over eventuele aanwezigheid van nanomaterialen, zodat ze een behoorlijke risico analyse kunnen uitvoeren en maatregelen voor gebruik kunnen nemen. In de hele keten van producent tot eindgebruiker, is grote behoefte aan traceerbaarheid van de deeltjes. Dit project wil daar een bijdrage aan leveren.

Projectdoelen:
  1. Inventarisatie van de wensen en eisen van de Civil Society groepen  aangaande de traceerbaarbeid van nanomaterialen en nanoproducten en gezamenlijke belangen helder krijgen.
  2. Bouwstenen formuleren voor een mogelijke strategie op Europees niveau om de traceerbaarheid van nanodeeltjes in producten te verbeteren
  3. De haalbaarheid van de ontworpen strategien testen met enkele industriele en Europese belanghebbenden en het monitoren van eerste reacties


Opstartbijeenkomst Tracing Nano 31 mei 2012
Op 31  mei kwam het projectteam voor TracingNano voor het eerst bijeen. Tracing Nano stelt zich ten doel manieren  te zoeken om nanodeeltjes te volgen vanaf het moment van productie tot en met de afval fase, zodat ook in de toekomst terug te leiden  is waar de verschillende  deeltjes vandaan komen, met een focus op consumentenartikelen. 

Op de eerste bijeenkomst werd gekeken naar welke nanodeeltjes als voorbeeld konden dienen, waar deze aangetroffen worden en wat men precies over deze deeltjes zou willen weten. Een zestal artikelen is gekozen om als test case te dienen. Daarnaast werd besproken wie er op de eerste input bijeenkomst een waardevolle bijdrage  zou kunnen leveren.


Meer Nieuws


Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019


WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019


Overzicht stand van zaken onderzoek weidevogels Gelderland
Na presentatie onderzoeksresultaten ontstak mediastorm, gevolgd door kamervragen
11.05.2019


Chemische industrie bij woonwijk Zaltbommel. Is er een duurzame oplossing?
Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel organiseert bijeenkomst over risico's chemische industrie dichtbij de bebouwde kom
09.01.2019


'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018


WECF Nederland reageert op de landbouwnota van Minister Schouten: “Kringlooplandbouw is mooi, maar gaat niet samen met pesticiden”
In september presenteerde Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten haar visie op de toekomst van de Nederlandse landbouw: “Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, Nederland als koploper in kringlooplandbouw.” Deze week werd over haar plannen voor de financiering van deze visie in de Tweede Kamer gedebatteerd.
01.11.2018


WECF presenteert Petititie Nationaal Plan Hormoonverstorende Stoffen in Tweede Kamer
Afgelopen dinsdag 25 september was Sanne Van de Voort (links op de foto) namens WECF in de Tweede Kamer om samen met Wemos, Tegengif en de Plastic Soup Foundation haar Nationaal Actieplan Hormoonverstorende Stoffen aan te bieden aan Tweede Kamerleden.
30.09.2018


WECF organiseert in huis Consultatiesessie Waterkwaliteit
Woensdag 27 juli jongstleden vond de consultatiesessie waterkwaliteit plaats op het kantoor van WECF aan de Korte Elisabethstraat in Utrecht. Er waren verschillende deelnemers met verschillende achtergronden, maar allen met één doel: zorgen uiten en de overheid adviseren over het verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland.
30.07.2018


WEBINAR: (MICRO)PLASTIC & CHEMICALIËN, EEN MACROPROBLEEM VOOR JOUW GEZONDHEID?
Dinsdagochtend 10 juli namen we luisteraars mee in de wereld van plastic en gingen in op de consequenties die veel stoffen in plastics hebben op jouw gezondheid.
29.07.2018


Nederland in actie voor schoon water! Wat vind jij?
WECF organiseert woensdag 27 juni Consultatiesessie Waterkwaliteit
01.06.2018


'De reis van plastic en hoe het ons leven beïnvloedt'
Op 17 april gaven Manon Zwart, coördinerend adviseur duurzaamheid bij het RIVM en Chantal Van den Bossche, coördinator communicatie WECF, een gezamenlijke workshop over plastic tijdens de jaarlijkse Atlas Dag van de Leefomgeving.
16.05.2018


Afrika-dag in Amsterdam: eco-activisme en WECF
Op zaterdag 14 april 2018 hield Women Engage for a Common Future haar eerste workshop tijdens de jaarlijkse Afrika-Dag in Amsterdam.
29.04.2018


"Zorgen over gevolgen voor kinderen van bestrijdingsmiddelen in Drents grondwater" - WECF doet verslag
In Drentse wateren zitten veel te veel resten bestrijdingsmiddelen. Dat moet minder. Maar hoe?
19.02.2018


Plastics Campagne: #plasticvasten
Op Valentijnsdag begint de #plasticvasten campagne: 40 dagen geen plastic!
13.02.2018


Symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu - Samenwerken aan schoon water
De Natuur en Milieufederatie Drenthe en WECF (Women Engage for a Common Future) organiseren 16 februari symposium in Drents Provinciehuis
01.02.2018


WECF en WEP Nigeria presenteren documentaire over schadelijke stoffen in afval en het effect hiervan op de gezondheid
De invloed van persistente organische verontreinigende stoffen, schadelijke stoffen en afval op de gezondheid van vrouwen en mannen.
29.01.2018


Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme
In onlangs gepubliceerd Amerikaans onderzoek in Neuroscience Letters wordt een verband gelegd tussen verontreiniging van oppervlaktewater door uitgescheiden medicijnen en autisme bij de mens. De hoofdauteur van dit onderzoek, Gaurav Kaushik, licht tijdens de Green Pharmacy conferentie in Utrecht, op 27 oktober, zijn onderzoeksbevindingen toe
26.10.2017


Green Pharmacy: nu maatregelen nodig om vervuiling door medicijnen aan banden te leggen
Vrijdag 27 Oktober vindt de Green Pharmacy Conference 2017 plaats, georganiseerd door de VVM en Huize Aarde, in samenwerking met o.a. WECF en HCWH.
20.10.2017


Schoon en circulair: kan het samen?
Woensdag 11 oktober vond het halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid beleid, georganiseerd door het Ministerie van IenM, VNO-NCW, de VNCI en WECF
11.10.2017


Hormoonverstoorders hopen zich op in menselijk brein
Recent wetenschappelijk onderzoek, geleid door het UMCG, heeft nu aangetoond dat hormoonverstorende stoffen zich ophopen in het menselijk brein.
27.09.2017


EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen Europarlementariërs op om criteria te verwerpen
27.09.2017


Drents water nog steeds vervuild met bestrijdingsmiddelen
Na eerder onderzoek door WECF tonen metingen van de provincie vervuiling boven de norm aan
26.09.2017


Belangrijke mijlpaal bereikt: asbest verboden in Oekraïne
Het Oekraïense ministerie van gezondheid heeft het gebruik van asbest verboden. Het werk van WECF en andere civil society organisaties heeft haar vruchten afgeworpen!
01.09.2017


Plastic speelgoed, door recycling, vervuild met giftige stoffen uit electronisch afval
“Giftige stoffen uit elektronisch afval mogen gewoon niet teruggevonden worden in kinderspeelgoed. Dit probleem moet op nationaal en mondiaal niveau worden aangepakt,” stelt Chantal Van den Bossche, woordvoerder van het Gender- en Duurzaamheidsnetwerk WECF, dat als Nederlands IPEN-lid meewerkte aan het onderzoek
18.04.2017


Komt er ooit een verbod op hormoonverstorende stoffen?
Of er in de toekomst een verbod komt op EDC’s blijft vooralsnog een vraag. In juni 2017 zal de Europese Commissie nieuwe regelgeving rondom chemische middelen presenteren, waarin duidelijk moet worden of er strengere maatregelen komen rondom hormoonverstorende stoffen in producten.
10.04.2017


"Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen - Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe"
WECF Nederland publiceert rapport over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe
24.03.2017 | Margriet Samwel-Mantingh


WECF vraagt zich af waarom milieu & gezondheid in Nederland geen thema's zijn in de verkiezingscampagnes
Nieuw rapport WHO toont aan dat milieuvervuiling verantwoordelijk is voor de dood van 1,7 miljoen kinderen per jaar
10.03.2017


Geldelijk gewin boven onze volksgezondheid
WECF ondertekent samen met 65 maatschappelijk organisaties brief aan voorzitter Europees Parlement over TTIP
07.07.2016


WECF International zoekt stagiair(e) Communicatie & Advocacy “Women & Chemicals”
Wij zoeken een enthousiaste, leergierige stagiair(e) (m/v) ter versterking van ons internationale Women & Chemicals communicatie- en advocacyteam.
28.06.2016


Europese Commissie neemt beslissing over EDC criteria
Geheel in tegenspraak met voorzorgsprincipe: Schandalig voorstel, aldus artsen-, vrouwen- en milieuorganisaties
16.06.2016


“Baseer REACH-communicatie op afwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen”
“Vooral duurzame bedrijven uit het MKB kunnen hun kansen vergroten door in te zetten op een goede informatievoorziening naar de consument over het vermijden van zorgwekkende stoffen in hun producten”, aldus onderzoek van Instituut IVAM en WECF in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
25.04.2016


Expertmeeting over hormoonverstorende stoffen
Op uitnodiging van Wemos, Pesticide Action Network en WECF presenteerden ambtenaren van het Deense en Franse ministerie van Milieu hun ervaringen en hun actuele beleid
25.03.2016


Vrouwen eisen: “Betere bescherming tegen gevaarlijke stoffen wereldwijd”
WECF publiceert ter gelegenheid van Internationale vrouwendag een nieuwe studie "Women and Chemicals " en roept op tot politieke actie voor betere bescherming van vrouwen en kinderen tegen schadelijke stoffen.
07.03.2016


WECF onderzoek toont aan dat veel verzorgingsproducten schadelijk kunnen zijn voor jonge kinderen
WECF onderzocht 341 producten verkrijgbaar op de Franse markt, en vond in liefst 299 daarvan ingrediënten met een bedenkelijke reputatie.
17.02.2016


Europese Commissie lijkt veroordeling Europees Hof in de wind te slaan: Volksgezondheid lijkt geen prioriteit!
In december 2015 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de Europese Commissie de wetgeving heeft overtreden. De Commissie heeft echter nagelaten wetenschappelijke criteria voor hormoonverstorende eigenschappen van biociden vast te leggen, of tenminste de deadline hiervoor niet gerespecteerd.
22.01.2016


Ruim 140.000 Europeanen vragen inmiddels om verbod op glyfosaat en de teller loopt door!
Op 9 december hebben 16 publieke belangenorganisaties, waaronder WECF, een petitie voor een verbod op glysofaat overhandigd aan de Europese Commissie. De petitie werd ondertekend door meer dan 100,000 Europeanen
20.01.2016


WECF’s algemeen directeur Sascha Gabizon schrijft in UNEP’s Our Planet over gender, chemicaliën en de SDGs
In een recent artikel in het blad van het United Nations Environmental Programme (UNEP) schreef Gabizon over de verbanden tussen gender, gezondheid en het milieu en de overgang die de wereld te wachten staat naar een meer duurzame samenleving
05.01.2016


Uitbannen hormoonverstorende stoffen komt dichterbij
Europese Commissie veroordeeld door Europese Hof: EU moet criteria opstellen
16.12.2015


Europese Commissie voor Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege uitblijven criteria voor hormoonverstoorders
De Europese Commissie (EC) is door Zweden voor de rechter gedaagd vanwege het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen (EDCs) die noodzakelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan EDC's aan te pakken.
24.11.2015


"We verdrinken onze wereld in ongeteste en onveilige stoffen"
Europese NGOs verwelkomen waarschuwing van internationale federatie verloskundigen en gynaecologen (FIGO) over mogelijke gezondheidsschade van pasgeborenen door schadelijke chemicalien in consumentenproducten
10.11.2015


Ratificeren aanvragen voor gebruik zwaar toxische stoffen tast geloofwaardigheid Europese chemicaliënwetgeving aan
Aanvragen hebben ook negatief effect op maatschappelijk verantwoord ondernemende voorlopers, stellen WECF, Wemos en PAN in brief aan Stas Mansveld
18.09.2015


2700 bezorgde ouders stellen: “Wij willen geen hormoonverstorende stoffen in producten voor onze kinderen"!”
Nederland neemt de gezondheidsrisico’s van hormoonverstorende stoffen serieus. Zo bleek uit open en constructief gesprek tussen WECF, BabyBeGood en Directeur-Generaal Volksgezondheid Angelique Berg
28.08.2015


Frans onderzoeksteam: “Hormoonverstorende stoffen vergroten kans op aangeboren afwijking bij mannelijk geslachtsorgaan”
Onderzoeksteam van ziekenhuis te Montpellier ontdekt dat hormoonverstorende stoffen een risicofactor vormen voor hypospadie
15.06.2015 | Chantal van den Bossche


TV programma Zembla toont aan: Hormoonverstorende stoffen kosten samenleving jaarlijks € 5,8 miljard
WECF blij met grote aandacht voor boodschap van wetenschappers die de politiek oproepen eindelijk maatregelen te nemen om volksgezondheid te beschermen
10.06.2015


D66 stelt Kamervragen naar aanleiding van WECF-brief
WECF stuurde een brief aan ministers Schippers over hormoonverstorende stoffen die lekken uit medische hulpmiddelen
01.06.2015


Europese Commissie bezwijkt onder druk van multinationals tegen uitvoering van geplande EDC-beleid
Opgevraagde verslagen van geheim handelsoverleg met de Verenigde Staten over TTIP tonen dit aan
01.06.2015 | Marie Kranendonk, WECF


Hormoonverstoorders aan banden leggen: het kan!
André Cicolella legt uit hoe ze het in Frankrijk deden. Ecolo-Groen onderzoekt de mogelijkheden voor België
28.05.2015


Hormoonverstorende stoffen aangetroffen in bijtringen voor baby’s
Bij twee op de tien plastic bijtringen komen hormoonverstorende chemicaliën vrij
21.05.2015


Bescherm kwetsbare couveusebaby’s tegen onveilige medische hulpmiddelen, teken nu de petitie!
Litte Hero start petitie ter vervanging van hormoonverstorende stoffen in medische hulpmiddelen
07.05.2015 | Chantal van den Bossche


WECF co-organiseert succesvol minisymposium over EDC-beleid
Ministerie van IenM, VNO-NCW, VNCI en WECF organiseren samen halfjaarlijks minisymposium over stoffenbeleid
18.04.2015


Werkervaring opdoen bij Een Veilig Nest als webredacteur?
Een Veilig Nest is op zoek naar een aanstaande of jonge ouder met een neus voor groen nieuws
17.04.2015 | Chantal van den Bossche


WECF presenteert voorlichtingsfilmpje over bescherming van kinderen tegen hormoonverstorende stoffen
Zwangere vrouwen weten dat het belangrijk is om alcohol, nicotine en bepaald eten te vermijden. Maar wat minder algemeen bekend is, is dat veel alledaagse artikelen stoffen kunnen bevatten die ook schadelijk kunnen zijn voor de baby. WECF’s film geeft praktisch advies om blootstelling aan hormoonverstorende stoffen (EDCs) te vermijden.
16.04.2015 | Chantal van den Bossche


WECF ondertekent brief aan EU-commissaris voor verbod op twee kankerverwekkende pesticiden
Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor gezondheidsrisico’s van glyfosaat en malathion
07.04.2015 | Chantal van den Bossche


Geslaagde workshop voor duurzame MKB’ers uit de kinderbranche over REACH en Zorgwekkende Stoffen
WECF organiseerde 27 maart 2015 samen met BabyBeGood en IVAM een workshop Slimme Oplossingen voor ondernemers uit de kinderbranche
07.04.2015 | Chantal van den Bossche


WECF’s adviseur Gavin Ten Tusscher waarschuwt op tv voor lekkende lijm uit injectienaalden
De lekkende lijm bevat hormoonverstoorders BADGE en BPA
24.03.2015 | Chantal van den Bossche


21 schadelijke chemicaliën aangetroffen in haar van vrouwen
Franse NGO Générations Futures onderzocht blootstelling van vrouwen aan hormoonverstorende chemicaliën
12.03.2015 | Chantal van den Bossche


"De gentech lobby"
Zembla-uitzending wijst op gezondheidsrisico’s van gemanipuleerde gewassen
08.03.2015 | WECF


Hormoonverstoorders kosten de EU jaarlijks meer dan 150 miljard euro
Hormoonverstorende chemicaliën dragen bij aan lagere IQ, onvruchtbaarheid, diabetes en obesitas
06.03.2015 | Chantal van den Bossche


1000 bezorgde (groot)ouders op de Negenmaandenbeurs steunden al de petitie aan minister Schippers
Een gezonde start voor alle kinderen! Zonder hormoonverstorende en andere schadelijke stoffen. Dat wil natuurlijk ieder ouder. En daarom is het nu ook mogelijk om online de petitie te tekenen
04.03.2015


BabyBeGood en Een Veilig Nest presenteren uniek concept op de Negenmaandenbeurs: de duurzame babykamer
“Een babykamer die niet alleen mooi is, maar waar je ook je kind met een gerust hart kunt laten slapen”. BabyBeGood en Een Veilig Nest, project van het internationale Vrouwen en Milieunetwerk WECF, besloten dit jaar de krachten te bundelen voor een uniek concept: een duurzame babykamer, vrij van schadelijke stoffen.
25.02.2015 | Chantal van den Bossche


Laatste kans om NEE te zeggen tegen hormoonverstorende stoffen!
WECF, Wemos en PAN Europe slaan de handen ineen om publiek te attenderen op publieke consultatie tegen hormoonverstorende stoffen
13.01.2015 | WECF, Wemos en PAN Europe


"Plastic machinegeweren en kunstmatige geurstoffen" - Werken op VN Chemicalienconferenties
WECF's Chemicalien Expert Alexandra Caterbow uit wat er op VN niveau allemaal gebeurt op het gebied van het bestrijden van schadelijke stoffen en waarom er toch nog altijd mensen zijn die met onze gezondheid een loopje nemen.
18.12.2014 | WECF & Utopia


Verschuiving Nederlandse positie ten aanzien van hormoonverstoorders zichtbaar
AO leefmilieu 6 november: Over over het belang van gezondheid & milieu, hormoonverstoorders & goede voorlichting aan zwangere vrouwen
11.11.2014 | Chantal van den Bossche


WECF directeur Sascha Gabizon opent Stoffensymposium over Biociden
“We hebben etiketteringsplicht nodig, want de consument begrijpt niets van biociden”
09.10.2014 | WECF Nederland


WECF en partners doen WOB aanvraag over bericht 27% speelgoed met verboden ftalaten
Het Nederlandse Inspectie rapport over REACH in 2013 liet zien dat er in 2012 een duidelijke toename was geweest van het aantal Nederlandse bedrijven dat zich niet aan de wet hield als het ging om het aantal toegestane gevaarlijke stoffen in speelgoed.
08.08.2014 | Chantal van den Bossche


€ 31 miljard aan besparingen in de Europese gezondheidsuitgaven per jaar mogelijk door vermindering blootstelling hormoonverstorende stoffen
Nieuw rapport Europees Gezondheidsnetwerk HEAL & persbericht Europese Roadmap EDC criteria van PAN Europe verschijnen tegelijkertijd
18.06.2014 | Chantal van den Bossche


Ronde Tafel Hormoonverstorende Stoffen in Nieuwspoort
Wemos en WECF sloegen handen ineen op nationale milieudag om druk te zetten op Nederlandse beleid rondom EDCs
15.06.2014 | Chantal van den Bossche


Halfjaarlijks minisymposium REACH
WECF Directeur spreekt over REACH en handhaving vanuit de visie van de consument
23.04.2014 | Chantal van den Bossche


"Nieuwe EU migratielimieten BPA onvoldoende"
WECF kritisch over vastgestelde migratielimieten in artikel van ChemicalWatch
11.03.2014


Actie ondernemen tegen hormoonverstoorders
Druk op de Europese Commissie neemt toe om actie te ondernemen tegen hormoonverstoorders
11.03.2014 | De Gezinsbond/ChildProof platform


WECF organiseert succesvol debat over hormoonverstorende stoffen (EDC’s) in Brussel
Lancering van het Life+ Project ChildProtect: Gezondheid van Kinderen hoort eerste prioriteit te zijn
02.03.2014 | Chantal van den Bossche


WECF conferentie in Brussel: ChildProtect - Time to act!
Naar een EU beleid om kinderen te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen, met die boodschap organiseert WECF 19 februari, morgen, een bijeenkomst in Brussel als officiele start van het Life+ Project ChildProtect.
18.02.2014 | Chantal van den Bossche


Bescherm kinderen; vermijd hormoonverstorende stoffen!
Hormoonverstorende stoffen(EDC’s) in alledaagse producten - een overzicht voor de consument
20.12.2013 | WECF


WECF & Een Veilig Nest blij met aandacht voor hormoonverstorende stoffen in Zembla.
WECF vraagt al jarenlang aandacht voor een thema dat in heel Europa serieus genomen lijkt te worden, behalve in Nederland: de schadelijke invloed van hormoonverstorende stoffen op de gezondheid van zwangere vrouwen en kleine kinderen.
19.12.2013 | WECF


Uitstel EDC-wetgeving verspilt mogelijkheden voor preventie en aanpak stijgende zorgkosten
Vijftien leden van de de EDC-Free Europe coalitie, waar WECF deel van uitmaakt, stuurden Jose Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, vandaag een enorme EDC Vrij poster met een dringende oproep tot actie tegen hormoonverstorende stoffen in producten om ons heen
13.11.2013 | EDC Free Coalition


Alarmerende concentraties kwik in lichamen vrouwen en kinderen door ambachtelijke goudwinning
WECF co-organiseert side event over "Vrouwen en kwikvervuiling in de ambachtelijke goudwinningsgebieden" " op de Minamata Conventie Dipcom in Japan, donderdag 10 oktober
02.10.2013 | WICF


WECF Netherlands letter to government on unacceptable risks and costs of shale gas fracking
Winning van schaliegas in Nederland; een slecht idee voor mens en milieu!
13.09.2013


Nieuwe publicatie over NCD’s door NGOs samen met UNEP: Milieufactoren een van de belangrijkste oorzaken van te voorkomen sterfgevallen
Niet-overdraagbare ziekten (NCD) zijn nu de belangrijkste oorzaak van te voorkomen ziektes en arbeidsongeschiktheid, en daardoor van significante invloed op het welzijn en dagelijks leven van vele individuen en werknemers.
27.08.2013


Speelgoed blijft Spelbreker
EU beschermt kinderen onvoldoende tegen schadelijke stoffen
19.07.2013 | WECF Nederland


Een giftige plas
‘s Werelds bestverkochte onkruidverdelger gevonden in menselijke urine door heel Europa
24.06.2013


Nieuwe maatregelen in Zweden voor regulering hormoonverstorende stoffen en Bisfenol A moeten voorbeeld zijn voor andere Europese lidstaten
Blootstelling tot giftige hormoonverstorende stoffen (EDCs) zoals Bisfenol A kan voortkomen uit verschillende bronnen. Dit is een van de redenen waarom het nodig is om een omvangrijke strategie voor de regulatie van deze stoffen te ontwikkelen.
10.06.2013 | WECF


EDCs (hormoonverstorende stoffen) in cosmetica
Opvallend onderzoek van de Deense Consumentenraad
04.06.2013 | Chantal van den Bossche


Nieuwe resultaten Doetinchem Cohort Studie
Jongere generaties hebben een hogere risicofactor
08.05.2013 | Chantal van den Bossche


30.000 handtekeningen aangeboden aan Franse ministers
Petitie om hormoonverstoorders in speelgoed te weren aangeboden aan Franse ministers voor Volksgezondheid en Milieu
23.04.2013 | Chantal van den Bossche


Nieuw rapport WHO: Het onbekende gevaar van EDCs
Hormoonverstoorders (EDCs) blijven een groot gevaar in een klein hoekje. Recentelijk heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een rapport gepubliceerd over deze stoffen
15.04.2013 | Chantal van den Bossche


2013: Uitgeroepen tot het Jaar van Luchtkwaliteit door de EU
WECF onderschrijft het standpunt van de Vlaamse Gezinsbond over Luchtkwaliteit en gezondheid van kinderen
03.04.2013 | Marie Kranendonk


Documentaire over de chemische vervuiling van onze lichamen "Unacceptable Levels" bekroond met Gezondheids- en Milieuprijs Internationale Milieufestival Parijs
WECF Directeur Sascha Gabizon jurylid van Internationale Milieufilm Festival Parijs
04.03.2013 | WECF


Europees Milieu Agentschap: Gezondheidsrisico’s BPA ontkend door industrie
Door middel van bevooroordeelde wetenschappelijke onderzoeken probeert de BPA industrie de gezondheidsrisico’s van deze hormoonverstorende stof te bagetalliseren
01.02.2013 | Chantal van den Bossche


"Late Lessen uit Vroege Waarschuwingen" - EEA rapport over gezondheidsrisico’s, van tabak tot aan Bisphenol A
Europees Milieu Agentschap publiceert nuttig document voor beleidsmakers en de industrie over de wetenschap, voorzorgsmaatregelen en innovatie.
28.01.2013


Hormoonverstorende fruithap? Ga lekker bio!
Veel groenten en fruit niet veilig voor zwangere vrouw en jonge kind!
18.12.2012 | Chantal van den Bossche


Gifvrije cadeau's voor Tweede Kamerleden
Bezorgde ouders deden succesvolle oproep aan politici! Kamervragen volgen
22.11.2012 | WECF


Verstorend voedsel - WECF publiceert consumentengids PAN Europe in het Nederlands
Wat zit er in Europees groente en fruit? Wat krijgen Europese consumenten elke dag binnen? Wat zit er in onze sla, tomaten en druiven?...
14.11.2012 | Chantal van den Bossche


Vlaams Actieplan Pesticiden: betere informatie naar zwangere vrouwen noodzakelijk!
In 2009 heeft Europa de pesticidenrichtlijn aangenomen om tot duurzaam gebruik te komen. Deze wetgeving bepaalt dat iedere lidstaat een actieplan moet opstellen zodat schadelijke effecten voor menselijke gezondheid en milieu verminderen
14.11.2012 | Gezinsbond (partner WECF)


MamaGreen: Bezorgde ouders doen oproep aan politici! Kom naar Den Haag op 21 november!
“Politiek, zorg dat ik goed voor mijn kind kan zorgen. Geef me als ouder een veilige en gezonde keus.” Met deze vraag aan politici gaat op 21 november een groep bezorgde (groot)ouders op weg naar Den Haag om groen en gifvrij speelgoed aan te bieden aan Tweede Kamerleden van verschillende partijen en aan de creche van de Tweede Kamer.
13.11.2012 | Chantal van den Bossche


‘Goed gebruik van REACH': om “gezonde” keuzes te kunnen maken
WECF organiseert 6 december bijeenkomst voor retailer en producent over omgaan met 'bewustere consument' De consument heeft recht op goede informatie
06.11.2012 | Ingrid Elbertse


Een Veilig Nest komt met Groene Kluswijzer!
De winter komt eraan. Nu de ramen nog even flink opengezet kunnen worden, is het tijd voor papa’s in spé de hoofdrol te spelen tijdens een zwangerschap . Om tegemoet te komen aan de vragen van ouders op het gebied van duurzaam en groen klussen en renoveren presenteert WECF’s Een Veilig Nestde opvolger van de Zwangerschapswijzer: de Kluswijzer.
01.11.2012 | WECF Pers


Bisphenol A vanaf 1 januari in Belgie verboden in verpakkingen kindervoedsel
Al sinds juni 2011 geldt een verbod op de verkoop van zuigflessen met Bisphenol A. Dit verbod wordt nu uitgebreid naar voedingsverpakkingen voor kinderen tot 3 jaar en zal ingaan op 1 januari 2013.
01.11.2012 | Chantal van den Bossche


Kamer en kabinetsformateurs gewezen op ontbrekende schakel in aanpak stijgende zorgkosten
Steeds duidelijker verband tussen hormoonverstorende stoffen en gezondheidseffecten
05.10.2012 | WECF Pers


Deens Verbod op Ftalaten
"We kunnen niet op de EU wachten" - Dit waren de woorden van de Deense minister van Milieu Ida Auken gebruikte om de recente Deense beslissing tot een verbod op 4 ftalaten in consumentenproducten toe te lichten.
10.09.2012 | Elizabeth Ruffinengo


Veilig cosmeticagebruik tijdens de zwangerschap
Welke cosmetica zijn nu wel en niet veilig tijdens de zwangerschap?
29.08.2012 | Ouders Online, Henk Boeke


Werkervaring opdoen bij een internationale NGO op het gebied van gezondheid en milieu?
Women in Europe for a Common Future (WECF) zoekt een gemotiveerde stagiair(e) voor het project ‘Goed gebruik van REACH – van ECHA tot Winkelier tot Burger’
21.08.2012 | WECF


Kinderopvang? Natuurlijk duurzaam! - Met De Groene Giraf, stimuleringsprijs voor duurzame kinderopvang
WECF en Een Veilig Nest blij met initiatief om kinderopvang te verduurzamen
17.07.2012 | Persbericht De Groene Giraf


Informatie over Stoffen: Voldoende Basis voor Vertrouwen en Verantwoorde Keuzes?
Twee maal per jaar organiseert de klankbordgroep stoffen, in samenwerking met VNO-NCW, VNCI en WECF, een minisymposium over het stoffenbeleid van de overheid en zaken die spelen bij maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.
10.04.2012 | WECF


Minder is meer! Gezonde schoonmaakproducten voor een gezond en schoon huis
WECF tips in goody bag huishoudbeurs: Een fris schoon, milieuvriendelijk huis voor bijna geen geld
17.02.2012 | WECF Nederland


WECF stuurt brief aan Tweede Kamer over risico's volksgezondheid en nanotechnologie
WECF uit punten van zorg en aanbevelingen wat betreft voortgang nanotechnologiebeleid voor begrotingsdiscussie van ELI.
02.11.2011 | Chantal van den Bossche


Was your country given a cancer culprit award?
The countries that obstructed the listing of asbestos were given a Cancer Culprit Award during the 5th Conference of the Parties on the Rotterdam Convention
29.06.2011 | Johanna Hausmann


Canada maakt gebruik van "schandelijke tactiek" door zich te verzetten tegen opnemen van asbest op de lijst van gevaarlijke stoffen
Door verzet tegen opname in Annex 3 van de Rotterdam Conventie wint Noord-Amerikaanse land de ‘kankerveroorzakers’ prijs
22.06.2011 | WECF nieuws


WECF zette agenda voor klankbordbijeenkomst REACH: Nieuwe chemie en de consument
Tweemaal per jaar komen overheid, industrie, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld bij elkaar om te praten over de REACH chemicaliën wetgeving van de EU. Bedoeld om innovatie te stimuleren en gezondheid te verbeteren, stelt REACH allerlei voorwaarden aan het gebruik van (schadelijke) chemicaliën.
22.04.2011 | Chantal van den Bossche


Duurzaam het nieuwe toverwoord op Huishoudbeurs en Negenmaandenbeurs
WECF’s "Een Veilig Nest" aanwezig op Urgenda Groen Paviljoen op de Huishoudbeurs - Kom langs op onze stand op het groene paviljoen tijdens een bezoek aan Huishoudbeurs of Negenmaandenbeurs
15.02.2011 | Chantal van den Bossche


Flemish Gezinsbond (Union of Families) organised conference dedicated to the Child Norm
WECF oprichtster Marie Kranendonk key note speaker tijdens studiedag gezinsbond Brussel
24.11.2010 | Chantal van den Bossche


Nesting the Netherlands started off with first workshop babycare from a series of ten to follow
Donderdagmiddag 7 oktober gaf het team van Een Veilig Nest de eerste van 10 pilot workshops babyverzorging
08.10.2010 | Ingrid Elbertse


Parma 2010: “Binnenlucht: verborgen gevaar in baby’s slaapkamer”
Europees vrouwen- en milieunetwerk WECF publiceert resultaten van studie naar binnenlucht kwaliteit in kinderkamers in vier Europese landen volgende week op Ministeriële Conferentie “ Milieu en Gezondheid” in Parma , Italië
05.03.2010 | WECF the Netherlands Press Release


WECF publishes Dutch version of Toxic Free Toys Guide
Vrouwen- en milieuorganisatie WECF publiceert in samenwerking met Bewuste Ouders milieuvriendelijke Speelgoedwijzer met tips voor het kopen van veilig speelgoed!
15.05.2009 | WECF Press Release