Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube

International Women's Alliance 2030

De International Women’s Alliance 2030 is een coalitie van vijf mondiale en regionale vrouwennetwerken (WECF International, Women Environmental Programme , Global Forest Coalition, Gender and Water Alliance, and Asia Pacific Forum on Women, Law and Development).

12.05.2016


Countries: Wereldwijd
Donateurs: Europaid (DEVCO)
Partners: WECF International, Women Environmental Programme , Global Forest Coalition, Gender and Water Alliance, and Asia Pacific Forum on Women, Law and Development
Thema's: Gender & Rights;
Duration: 05/2016 - 05/2021

Op 18 maart 2016 heeft  de afdeling Ontwikkelingssamenwerking van de Europese Commissie (DEVCO) een vijfjarig partnerschapsovereenkomst met de International Women’s Alliance 2030 gesloten om de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDGs) te waarborgen.

De International Women’s Alliance 2030 is een coalitie van vijf mondiale en regionale vrouwennetwerken (WECF International, Women Environmental Programme , Global Forest Coalition, Gender and Water Alliance, and Asia Pacific Forum on Women, Law and Development). Deze vrouwenorganisaties maakten sinds het ontstaan van de Women’s Major Group in 1992 deel uit van het internationale duurzame ontwikkelingsproces. WECF was namens deze alliantie aanwezig en was vereerd en verheugd om het contract te ondertekenen.

De Europese Commissie heeft dit contract getekend als onderdeel van het EU Partnership Agreement 2016 – 2020 welke als doel heeft om samenwerking met vrouwenorganisaties over de hele wereld op de lange termijn mogelijk te maken waarbij verschillende activiteiten  met speciale aandacht voor de implementatie van de SDGs aangemoedigd worden. Hierbij is het SDG 17 leidend geweest voor de Commissie, aangezien dit doel streeft naar een herontwikkeling van de mondiale partnerschappen voor duurzame ontwikkelen en het tevens de kracht van civil society onderschrijft. De overeenkomst is er een uit een reeks van 21 en is persoonlijk getekend door Commissaris Neven Mimica.

Het doel van dit nieuwe project is om de Agenda 2030 te implementeren waarbij het zwaartepunt ligt bij gendergelijkheid (SDG 5) en de mitigatie van klimaatverandering (MDG 13) op het gebied van: water en afvalwater, energie, voedsel, duurzame consumptie en productie, bosbeheer en de afname van de impact van klimaatveranderingen.

Naar aanleiding van het ondertekenen van dit strategische partnerschapsovereenkomst met de EU stelt WECF directeur Sascha Gabizon: “Ondanks vijftig jaar zwoegen en de significante ontwikkeling van internationale instrumenten en mechanismen voor het bevorderen van vrouwenrechten, staat de mensenrechtensituatie van vrouwen in veel landen stil. In sommige gevallen wordt deze situatie zelfs grimmiger. Bijvoorbeeld; minder dan twee landen ter wereld kennen een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in hun nationale parlementen, op mondiaal niveau zijn 75% van de vrouwen verantwoordelijk voor onbetaald werk en nog steeds bezitten vrouwen over minder land en minder eigendommen dan mannen. De SDGs erkennen de mensenrechten,  waardigheid en volledige deelname in besluitvormingsprocessen voor vrouwen. Bovendien zien de SDGs deze zaken als een voorwaarde voor het behalen van duurzame ontwikkeling voor iedereen.”


Meer Nieuws


Nieuws

Klimaattop Katowice: hoog tijd om wakker te worden
Terwijl wij in het Noorden van de wereld klagen over te warme zomers, is klimaatverandering in andere delen van de wereld al een zaak van leven en dood.
28.12.2018


Sascha, gefeliciteerd!
WECF International Directeur nieuw op nummer 33 in Duurzame Top 100 Dagblad Trouw
10.10.2018


Small is Beautiful
WECF reageert op nieuwe Beleidsnota Minister Kaag "Investeren in perspectief. Goed voor Nederland, goed voor de wereld."
01.06.2018


Wil jij ook graag meewerken aan het mee helpen realiseren van de Global Goals, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (de SDGs) ?
Wij zoeken een enthousiaste, leergierige en zelfstandig werkende stagiair(e) (m/v) ter versterking van ons internationale communicatie- en advocacyteam
30.05.2017


Petitie Duurzaam Regeerakkoord Ondertekend door WECF  
Om de Agenda 2030 te realiseren is het van belang dat de SDG's voorop worden gesteld in het politieke beleid. Daarom hebben de organisaties Partos en de Groene Zaak het initiatief genomen voor een publieke oproep aan de om de SDG's op te nemen in het regeerakkoord. Meer dan 400 bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben hieraan gehoor gegeven, waaronder WECF. 
17.05.2017


High Level Political Forum VN machteloos als het niet obstakels overwint die in de weg staan van implementatie van de Global Goals, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
Women2030, een alliantie van vijf regionale vrouwennetwerken wereldwijd, waaronder WECF International, is ongerust omdat VN er niet in slaagt obstakels uit de weg te ruimen voor implementatie van Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de Sustainable Development Goals
24.07.2016


Europese Commissie tekent strategische partnerschapsovereenkomst met WECF in een alliantie van vijf internationale vrouwennetwerken
DEVCO start 5 jaar durende partnerschap met een coalitie van 5 wereldwijde & regionale vrouwennetwerken voor het implementeren van de Global Goals
21.03.2016