Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube

Overbruggen van de kenniskloof Ė demo boerderij in Oeganda

In samenwerking met onze lokale partnerorganisatie ARUWE, bouwt WECF in Oeganda een demonstratie boerderij om zodoende het onderwijs van lokale boeren, de huidige duurzame technologieŽn en de levenskwaliteit van de mensen te verbeteren.

11.05.2016 | WECF Project


Countries: Oeganda
Donateurs: Erbacher Stichting, private donateurs
Partners: ARUWE
Thema's: landbouw; biodiversiteit & voedsel; gender & mensenrechten
Duration: 05/2016 - 05/2016

Achtergrond:
Ondanks het feit dat de overheid van Oeganda enige moeite heeft gedaan om uitgebreide  agriculturele diensten aan boeren te geven, zijn deze diensten niet goed gereguleerd en worden ze ongelijk verdeeld over het land. Ook worden deze diensten niet voldoende gefinancierd, omdat er geen coŲrdinerend beleid over opgesteld is. Boeren die wel van deze overheidsdiensten profiteren zijn laag in aantal terwijl Oeganda voor het overgrote deel toch een land is dat sterk afhankelijk is van haar agricultuur. Zodoende beschikken de Oegandese boeren niet over de nodige informatie, innovaties en vaardigheden die nodig zijn voor het behouden van zaden, het vermeerderen van zaden, boerderij planning en agribusiness. Dit is echter wel broodnodig wanneer de agriculturele sector in een land wil groeien om uiteindelijk de economische omstandigheden van een land te verbeteren.

Niet-gouvernementele organisaties (NGOs) zoals ARUWE hebben geprobeerd om de pogingen van de overheid in de agriculturele sector kracht bij te zetten. Echter, deze NGOs hebben niet genoeg mankracht en financiŽle middelen om alle boeren te bereiken of om zelf maar meer mensen te motiveren om het boerenleven te omarmen. De boeren met wie ARUWE wel heeft samengewerkt, waarderen de extra handvaten die ARUWE hen geeft enorm. Aangezien ARUWE niet genoeg middelen tot haar beschikking heeft, kunnen veel rurale boeren niet de steun ontvangen die zij nodig hebben.

Het Project:
Het voorgestelde project bouwt verder op eerder voltooid werk van ARUWE en wordt financieel ondersteund door de Erbacher stichting in het Kyankwanzi district. In samenwerking met ARUWE, heeft WECF een demonstratiecentrum opgericht waar boeren en de bredere samenleving toegang heeft tot het verkrijgen van uitgebreide vaardigheden op het gebied van boerderij planning, zadenvermenigvuldiging, zaden veiligheid, de integratie van de productie van gewassen en het fokken van vee. Het centrum zal ook demonstraties houden en informatie uitgeven met betrekking tot hernieuwbare energie en sanitaire technologie. Voorbeelden hiervan zijn bamboe biogas bedrijven en eco-san toiletten voor bemesting. Daarnaast zal het centrum trainingen geven aan scholen, andere organisaties, overheidsinstellingen en de private sector. Naast het promoten van innovatie en creativiteit, zal het centrum ook technologieŽn demonstreren en de gemeenschap voorzien van  kennis. Bovendien zal het centrum gelinkt zijn aan de mondiale kennis welke beschikbaar wordt gesteld vanuit de internationale gemeenschap. ARUWE heeft een goed stuk land beschikbaar  voor de bouw van een dergelijk centrum. Dit land ligt centraal in het district en daardoor makkelijk bereikbaar voor alle boeren.

Projectdoelen:
1.    Het vergroten van de kennis en vaardigheden in de effectieve agriculturele  praktijk voor verhoogde productie gebaseerd op biologische principes, inclusief composteren, biologische bemesting en  biologische regulering van ziektes en plagen
2.    Het uitdragen van kennis en vaardigheden met betrekking tot het opzetten van duurzame en eco-vriendelijke groene technologieŽn
a.    Biogas technologie: vrouwen kunnen koken op biogas en tijd besparen op het verzamelen voor stookhout, ze kunnen het overblijfsel gebruiken als bemesting.
b.    Eco-san toilet: hygiŽnisch en veilig toilet, toiletproducten kunnen gebruikt worden als bemesting voor de tuin.
c.    Regenwater verzamelen: vrouwen en meisjes hoeven geen water meer te verzamelen bij de bron
d.    Energie-efficiŽnte gasifyer oven: de oven bespaart stookhout en produceert houtskool wat gebruikt kan worden als een brandstof of als aanvulling op hoge kwaliteit grond productie (Terra Preta)
3.    Het ondersteunen van nieuwe innovatieve en creatieve benaderingen voor rurale gemeenschap adoptie (het geven van interactieve en praktische trainingen naast innovatieve gemeenschaps mobilisatie acties)

Projectactiviteiten:
1.    Eerste ontmoeting met district en regio ambtenaren
2.    lanceren van het project
3.    Ontmoetingen voor sensitization en awareness
4.     Training van het kernteam van ARUWE over nieuwe innovaties
5.    Training van lokale metselaars voor het bouwen van de aanbevolen faciliteiten
6.    5 radio interviews
7.     Visites van ARUWE werknemers om zich andere technologieŽn eigen te maken
8.    Ondersteunen van introductie van energie efficiŽnte ovens (gasifier stoves)
9.    Maandelijkse follow-ups
10.    Vakmanschap en consultancy
11.    Bouwen van een bamboe bio gas voorziening voor demonstratie met een toilet
12.    Bouwen van een eco-san toilet voor demonstratie en een gemeenschaps adoptie
13.     Bouwen van een regenwater-opvang-tank.
14.     Bouwen van 3 stallen voor 3 koeien en opzetten van weides voor demonstratie
15.     Ondersteunen van het opzetten van zadenvermenigvuldigingstuinen voor nieuwe variŽteiten, kopen van boerderij-imputs, aankopen van 3 verbeterde koeienrassen.
16.     Administratie
17.    Bijhouden van de kosten


Meer Nieuws


Nieuws

Resultaat crowdfundingsactie 2016: De biogas toiletten werken!
17 toiletten zijn gebouwd, die als biogasinstallaties, menselijk afval tot energie verwerken Ė schoon, duurzaam en hernieuwbaar!
17.02.2017


Empower Women - benefit All (EWA) Uganda: Master thesis toont aan dat Conservation Agriculture oogst van boeren verhoogt
De Master thesis van Afke Jager van de Universiteit van Wageningen toont aan dat het gebruik van DL, Conservation Agriculture, de oogst met gemiddeld 30% verhoogt
07.01.2016


Hoe een biogasinstallatie het leven van Jane verbeterde
WECFís partner ARUWE helpt de gemarginaliseerde bevolking op het platteland vanOeganda
07.01.2016


Ecosan toiletten op de Kayenje School in Oeganda
Help de Kayenje School aan hygiŽnische en duurzame sanitaire voorzieningen!
16.12.2014


EWA Oeganda: Lessen over landbouw als een bedrijf
ďIk wist niet dat geld lenen de winst beÔnvloedtĒ
14.10.2014


EWA Oeganda: "Koken is geen werk"
Nieuws van WECFís partner AT Uganda
02.10.2014


Onze Zuid-Afrikaanse partners organiseerden Gender & biologische landbouwtraining in Kaapstad
WECFs 'Empower Women Ė Benefit for All' (EWA) programma organiseerde in in samenwerking met Soil For Life and Urban Harvest een week van trainingen over gender en biologische landbouw in Kaapstad voor alle Zuid-Afrikaanse partners en de Oegandese partner ATU
26.09.2013 | Annemarie Mohr