Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube

‘Goed gebruik van REACH': om “gezonde” keuzes te kunnen maken

Om burgers de kans te geven zich te informeren is WECF onlangs van start gegaan met het project ‘Goed gebruik van REACH – van ECHA tot Winkelier tot Burger’

06.09.2012 | Project WECF Nederland


Countries: Nederland
Donateurs: Ministerie van I&M, Directoraat Veiligheid & Risico
Partners: RIVM, NVWA, diverse bedrijven uit MKB
Thema's: Chemicalien & Gezondheid
Duration: 06/2012 - 01/2013

Een van de hoofddoelen van REACH (Europese chemische richtlijn) is de verbetering van de gezondheid, door terugdringing  van het (grote) aantal schadelijke stoffen in dagelijkse producten.

Er worden ook veel stoffen gebruikt waarvan de gezondheidrisico’svoor de mens niet of nauwelijks bekend zijn. Burgers worden direct of indirect via deze schadelijke stoffen in milieu en in producten blootgesteld aan onbekende risico’s.

Om burgers de kans te geven zich te informeren is WECF onlangs van start gegaan met het project ‘Goed gebruik van REACH – van ECHA tot Winkelier tot Burger’

Toch maken burgers zich weinig zorgen over deze risico’s omdat ze te weinig informatie hebben (ze weten niet wat ze niet weten) om “gezonde” keuzes te maken. De consument weet vaak niet de juiste vragen te stellen aan de bedrijven of  aan de overheid, die volgens REACH een informatieplicht hebben naar de consument. Als consumenten wel vragen stellen aan bijvoorbeeld winkeliers, dan krijgen ze veelal geen antwoord, omdat die de informatie ook niet voorhanden hebben. Als mensen op zoek gaan op het internet, stuiten ze meestal op moeilijk toegankelijke informatie. En dat terwijl REACH – volgens plan -, veel informatie genereert, en volgens de REACH verordening de overheid ervoor moet zorgen dat er voorlichting wordt gegeven aan de consument.

Doelstelling van het project: Doel van de te verrichten opdracht is ervoor zorgen dat een coalitie van belangrijke stakeholders uit maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overheidsdiensten en kennisinstituten  met voorstellen komt om de bestaande informatie die door REACH wordt gegenereerd, in bruikbare vorm bij de Nederlandse burgers terecht komt en gebruikt wordt. De opdracht moet resulteren in concrete aanbevelingen over het type informatie dat nodig is, de formaten waarin deze informatie toegankelijk zou moeten zijn en wat de meest effectieve kanalen van communicatie zijn.

Vrijdag 7 september vond de eerste bijeenkomst plaats op het voormalig Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Meer Nieuws


Nieuws

Europese Commissie voor Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege uitblijven criteria voor hormoonverstoorders
De Europese Commissie (EC) is door Zweden voor de rechter gedaagd vanwege het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen (EDCs) die noodzakelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan EDC's aan te pakken.
24.11.2015


Verschuiving Nederlandse positie ten aanzien van hormoonverstoorders zichtbaar
AO leefmilieu 6 november: Over over het belang van gezondheid & milieu, hormoonverstoorders & goede voorlichting aan zwangere vrouwen
11.11.2014 | Chantal van den Bossche


WECF en partners doen WOB aanvraag over bericht 27% speelgoed met verboden ftalaten
Het Nederlandse Inspectie rapport over REACH in 2013 liet zien dat er in 2012 een duidelijke toename was geweest van het aantal Nederlandse bedrijven dat zich niet aan de wet hield als het ging om het aantal toegestane gevaarlijke stoffen in speelgoed.
08.08.2014 | Chantal van den Bossche


Ronde Tafel Hormoonverstorende Stoffen in Nieuwspoort
Wemos en WECF sloegen handen ineen op nationale milieudag om druk te zetten op Nederlandse beleid rondom EDCs
15.06.2014 | Chantal van den Bossche


Halfjaarlijks minisymposium REACH
WECF Directeur spreekt over REACH en handhaving vanuit de visie van de consument
23.04.2014 | Chantal van den Bossche


‘Goed gebruik van REACH': om “gezonde” keuzes te kunnen maken
WECF organiseert 6 december bijeenkomst voor retailer en producent over omgaan met 'bewustere consument' De consument heeft recht op goede informatie
06.11.2012 | Ingrid Elbertse


Werkervaring opdoen bij een internationale NGO op het gebied van gezondheid en milieu?
Women in Europe for a Common Future (WECF) zoekt een gemotiveerde stagiair(e) voor het project ‘Goed gebruik van REACH – van ECHA tot Winkelier tot Burger’
21.08.2012 | WECF


Informatie over Stoffen: Voldoende Basis voor Vertrouwen en Verantwoorde Keuzes?
Twee maal per jaar organiseert de klankbordgroep stoffen, in samenwerking met VNO-NCW, VNCI en WECF, een minisymposium over het stoffenbeleid van de overheid en zaken die spelen bij maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.
10.04.2012 | WECF


WECF zette agenda voor klankbordbijeenkomst REACH: Nieuwe chemie en de consument
Tweemaal per jaar komen overheid, industrie, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld bij elkaar om te praten over de REACH chemicaliën wetgeving van de EU. Bedoeld om innovatie te stimuleren en gezondheid te verbeteren, stelt REACH allerlei voorwaarden aan het gebruik van (schadelijke) chemicaliën.
22.04.2011 | Chantal van den Bossche