Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube

EDCís: de onomkeerbare gezondheidseffecten van hormoonverstorende stoffen

WECF Beleidsadvies met 9 aanbevelingen voor een preventief gezondheidsbeleid ten aanzien van EDC's

13.03.2014
De ontwikkelingsperioden voor de geboorte van het kind zijn het meest gevoelig voor hormoonverstoring. Er is voortschrijdend wetenschappelijk inzicht dat zelfs blootstelling aan hele lage doses EDCís de ontwikkeling van de hersenen en andere organen verstoort. De blootstelling gaat via allerlei wegen zoals voeding, via de huid en inademing.

Preventief beleid voor de bescherming van de volksgezondheid tegen deze blootstelling ontbreekt. Ook is te eenzijdig geluisterd naar de meningen en belangen van de industrie, is er teveel prioriteit gegeven aan korte termijn bedrijfsbelangen ten kosten van gezondheidsbelangen.

Het is een veelomvattend probleem dat urgent en preventief moet worden aangepakt.
Daarom doen wij met dit beleidsadvies, met daarin 9 aanbevelingen een dringend appel op de Nederlandse Minister van VWS om in haar beleid het roer om te gooien.

Deze publicatie is mogelijk gemaakt binnen het ChildProtect project, gefinancierd door het LIFE programma van DG Milieu, Europese Commissie