Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube

ChildProof standpunt over hormoonverstoorders

Interdisciplinair forum ChildProof roept nationale en Europese politiek op tot actie met position paper

20.02.2014
Er is weinig bekend over de lange termijneffecten van bepaalde stoffen op de gezondheid, en al zeker niet over de effecten van 'cocktails' van bepaalde stoffen in ons lichaam. Het gebrek aan kennis is groot: van de ongeveer 100.000 chemicaliŽn op de Europese markt is slechts een fractie onderzocht. Methodieken zijn nodig om de toxiciteit van chemicaliŽn sneller vast te stellen.

Wetenschappelijk onderzoek naar hormoonverstorende stoffen staat nog in de kinderschoenen, maar de stoffen worden nu al in verband gebracht met diverse ziektes en aandoeningen, waaronder:
  • een verminderde fertiliteit bij mannen;
  • een abnormale ontwikkeling van geslachtsorganen, vooral bij jongens;
  • vroegtijdige borstontwikkeling bij meisjes;
  • diverse types kanker, zoals  borst- en prostaatkanker; obesitas en diabetes;
  • Alzheimer en Parkinson.
Vandaar dat ook bij ons aandacht wordt gevraagd voor deze problematiek. Eind februari heeft Childproof, waar WECF ook lid van is, een standpunt over hormoonverstoorders aangenomen. Childproof is een interdisciplinair forum opgericht door de Gezinsbond en het OIVO met als doel de leefomgeving en gezondheid van kinderen te verbeteren. Childproof roept de nationale en Europese politiek dan ook onder andere op om:

  • Europese criteria te ontwikkelen om EDC's te identificeren, waarbij er rekening wordt gehouden met de specifieke kwetsbaarheid van jonge en ongeboren kinderen voor zelfs al zeer lage concentraties van deze stoffen.
  • Alle EDC's te identificeren en uit te bannen, vooral bij producten waar kinderen en zwangere vrouwen mee in contact komen.
  • Indicatoren te ontwikkelen om de blootstelling van kwetsbare groepen (prenatale en postnatale kinderen) aan EDC's te meten.
  • In beleidsmaatregelen m.b.t. EDC's rekening te houden met het feit dat prenatale en postnatale kinderen het gevoeligst zijn voor de effecten van hormoonontregelaars.
  • Zolang EDC's nog aanwezig zijn in producten moeten consumenten worden geÔnformeerd over de gezondheidsrisico's van hormoonontregelaars, zodat zij met kennis van zaken keuzes kunnen maken en hun gedrag en levensstijl kunnen aanpassen. Informatiecampagnes dienen in het bijzonder op de meest kwetsbare groepen te focussen (bv. informatiecampagne die zich tot zwangere vrouwen richt).

De Gezinsbond is samen met WECF (Women in Europe for a Common Future) en PAN-Europe (Pesticides Action Network Europa) een LIFE+ project gestart, genaamd CHILDPROTECT. LIFE+ projecten worden gefinancierd door het Directoraat Generaal Milieu van de Europese Commissie.De komende drie jaar zullen deze partners beleidsmakers, bedrijven en consumenten bewust maken van de problematiek van hormoonverstorende stoffen voor kinderen in onze leefomgeving.