Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


FILM - Fighting Inequalities

WECF en projectpartners maken Europa Duurzaam voor Iedereen

30.07.2018


>>


WECF Nederland maakt deel uit van een Europees netwerk van NGO's die onder de naam Make Europe Sustainable for All (Maak Europa duurzaam voor Iedereen) werken aan een driejarige bewustwordingscampagne rondom de SDGs, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Het thema van dit eerste jaar is Fighting Inequalities

#fightinequalities #MakeEuropeSustainableforAll #EDD2018 #SheisWe #Women2030 

Tot en met de SDG Actie week eind September zullen veel van onze actie’s in het thema van deze campagne staan.