Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Gender prioriteit voor Rio+20

Het nationaal platform Rio+20 organiseerde in samenwerking met WECF, Wo=MEN en Women Inc een bijeenkomst over het belang van gender in duurzame ontwikkeling op vrijdag 11 november in Amsterdam

04.12.2011


<<>>


Inleiding door Sascha Gabizon, directeur WECF

Beleid gaat nog te weinig uit van belangen van vrouwen. De bijeenkomst over gender en Rio+20 georganiseerd door het Nationaal Platform Rio+20 op 11 november, de Dag van de Duurzaamheid, in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam ging hier met name op in.


 

Rio+20 Preparation meeting Gender November 2011 from Butch & Sundance on Vimeo.

In juni 2012 vindt in Rio de Janeiro, Brazilië de VN Conferentie over duurzame ontwikkeling plaats. Sinds de duurzaamheidstop in Rio in 1992 – dan precies 20 jaar geleden - is het een feit dat vrouwen een belangrijke groep zijn voor duurzame ontwikkeling, met eigen prioriteiten. De vrouwenvertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties hebben een eigen plaats in de onderhandelingen, als "women's major group".

In het Rio+20 voorbereidingsproces is van belang dat maatschappelijke organisaties, bedrijven, vakbeweging, wetenschappers en jongeren die zich inzetten voor gendergelijkheid zich voorbereiden en een stem laten horen, en dat zij samenwerken met organisaties in andere landen en op internationaal niveau. ‘Gender als prioriteit voor Rio+20 ‘ krijgt tijdens de bijeenkomst inhoud vanuit verschillende invalshoeken en door middel van inleidingen, (ronde tafel) gesprekken en discussie.

Wereldwijd zijn 70% van de allerarmsten vrouwen, en minder dan 16% van parlementsleden zijn vrouwen. Anderzijds publiceerde de WereldBank dit jaar de conclusie dat genderdiscriminatie slecht is voor economische ontwikkeling. Bedrijven met veel vrouwen in de top doen het uitstekend. Het bedrijfsleven en de vakbonden spelen een belangrijke rol in de transitie naar 'groene' en 'rechtvaardige' economische ontwikkeling.

Als internationaal directeur van WECF en als vertegenwoordiger van de Women's Major Group Rio+20 gaf Sascha Gabizon een inleiding waarin ze duidelijk maakte hoe de vrouwen als 'major group' zich op niveau voorbereiden op Rio+20.
WECF en VAM zijn ‘organising partners’ van de Rio-conferentie. Vrouwen zijn één van de zogenaamde majour groups in de VN en hebben dus een officiële status. Ongeveer 150 organisaties uit zo’n 50 landen hebben bijgedragen aan de input voor het Zero-draft document. Het zijn met name groepen met een bewezen track record en een duidelijke achterban in hun land. Volgens Gabizon staan vooral de Green Economy en armoedebestrijding centraal in Rio.

Dat is direct gelinkt aan de rol van vrouwen. In de huidige verhoudingen wordt veel te weinig buiten de ‘markt’ gekeken. De ‘care economy’ beweegt zich grotendeels buiten de markt om. Vrouwen doen vaak niet mee in de markt: ze zijn te druk met zorg, de vergaring en bereiding van voedsel. Beleidskeuzes nemen de belangen van vrouwen onvoldoende mee.

Enkele aandachtspunten in het document dat de vrouwen hebben samengesteld zijn: de nadruk die vrouwen leggen op duurzame energie, de nadelige gevolgen van ‘land grabbing’, de noodzaak van een ‘social protection floor’, de noodzaak van meer ‘gender equity’ in de (mondiale) besluitvorming. Voordat er trouwens allerlei nieuwe dingen op tafel komen is het ook goed om de oude beloftes serieus te vernieuwen.

Dagvoorzitter van de bijeenkomst was Irene Dankelman (Radboud Universiteit en WEDO). Tijdens de voorbereidingen op de Earth Summit in 1992 was zij werkzaam voor UNIFEM en droeg zij bij aan de formulering van Women’s Agenda 21. In het kader van de wereltop over duurzaamheid in 2002 was zij co-voorzitter van het Nationaal Platform Johannesburg 2002.Kitty van der Heijden
, ambassadeur voor Duurzame Ontwikkeling en ambtelijk delegatieleider naar Rio+20, sprak in haar inleiding over gender in relatie tot water, energie en klimaat.

Kees van der Ree, werkzaam bij de ILO in Geneve, ging in op de kansen voor vrouwen op nieuwe werkgelegenheid: green jobs. John Hendra ,Secretary General van UN Women, sprak speciaal voor deze bijeenkomst over Rio+20 en gender vanuit New York een speciale videoboodschap in.

Deze bijeenkomst was onderdeel van een reeks bijeenkomsten die het Nationaal Platform Rio+20 organiseert om prioriteiten op te halen uit het maatschappelijk middenveld voor de Nederlandse inbreng tijdens Rio. Het verslag van de bijeenkomst door het Nationaal Platform zelf is hier te vinden.

Eerder waren er bijeenkomsten met jongeren, bedrijven en de Nederlandse wetenschappers. Het Nationaal Platform Rio+20 brengt organisaties en individuen bij elkaar om de maatschappelijke discussie te stimuleren over duurzame ontwikkeling, nationaal en internationaal. Het platform levert onder meer een bijdrage aan de Nederlandse inbreng voor de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling juni 2012 in Rio de Janeiro door:

1. ophalen inspirerende bijdragen (lees de achttien aanbevelingen) vanuit maatschappelijke organisaties en bedrijven voor de Nederlandse ‘instructie’ van de Rijksdelegatie bij de wereldconferentie over duurzame ontwikkeling in Rio de Janeiro in juni 2012;
2. stimuleren en coördineren van activiteiten van deelnemers aan het platform die bijdragen aan de thema’s van de Rio+20 conferentie en versterken bewustwording over duurzaamheid.
De maatschappelijke inbreng komt tot stand door middel van diverse bijeenkomsten en discussies op deze website en sociale media, LinkedIn en Twitter.

Lees het verslag van de middag hier

Breng een bezoek aan de website van het Nationaal Platform Rio +20

Twitteren: ook dat kan, gebruik de hashtags #NPRio  of #Rio+20